Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü içinde yer almaktadır. Farmasötik Mikrobiyoloji, enfeksiyonlara neden olan mikroorganizmaların özelliklerini, bu mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkları ve bu hastalıkların tanısında kullanılan mikrobiyolojik yöntemleri inceler. Antimikrobiyal ajanlar ve mikrobiyal kaynaklı ürünlerin üretimi, kalite kontrolü ve kullanımının yanı sıra sterilizasyon-dezenfeksiyon yöntemleri ve genel hijyen gibi konular da ilgi alanına girer.

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, interdisipliner bir bilim dalı olan farmasötik mikrobiyolojinin temel kavramlarını özümsemiş ve bilgilerini mesleğin her alanında uygulama yeteneğine sahip eczacılar yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bunun yanı sıra, Anabilim Dalımız, Farmasötik Mikrobiyoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek toplum sağlığına hizmet eden güncel araştırmalar yapmayı ve bu şekilde edindiği bilgi birikimini öğrencilerine en etkin şekilde aktarmayı hedeflemektedir.

Araştırma Alanları

• Enfeksiyon etkeni mikroorganizmalarda antimikrobiyal ve dezenfektanlara direnç, moleküler direnç mekanizmaları, ve virulans faktörleri (biyofilm vb.)
• Toplum ve hastane kökenli enfeksiyon etkenlerinde moleküler epidemiyoloji
• Farmasötik ürünler ve kozmetiklerde mikrobiyolojik testler
• Doğal veya sentetik maddelerin antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri
• Antimikrobiyal kombinasyonların mikroorganizmalar üzerine etkileri

BAU Eczacılık Fakültesi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.