Analitik Kimya Anabilim Dalı, Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü içinde yer almaktadır. Analitik Kimya, ilaç araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları, ilacın nicel ve nitel analizi, kalite kontrolü ve standardizasyonu gibi aşamalarda etkin bir role sahiptir. Bu bilimin temel amacı, öğrencilerin ilaçlar da dahil olmak üzere inorganik ve organik maddelerin kimyasal ve enstrümantal analizlerini yapabilmeleri için yeterli teorik ve metodolojik bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır. Ayrıca; Analitik Kimya ve ilaç analizi alanlarında temel bilgilere sahip, analitik düşünme becerisi kazanmış, ulusal ve uluslararası araştırma projelerine konu olabilecek, sanayiye uygulanabilir fikirler üretebilen bireylerin yetiştirilmesi de yine bu anabilim dalının amaçları arasındadır.

Analitik Kimya Anabilim Dalı’nın çalışma-araştırma alanları:

• Atomik spektrometri
• Elementel türleme çalışmaları
• Mikro ekstraksiyonlar
• İlaç etken maddeleri, organik ve anorganik maddelerin Kromatografik, Elektroanalitik ve Spektroskopik olarak kalitatif ve kantitatif analizlerinin uygulanması
• Analitik Yöntem Validasyonu
• Termodinamik ve kinetik çalışmalarla kompleks sistemlerin analizi
• Proteomik çalışmalar
• Metabolomik çalışmalar

BAU Eczacılık Fakültesi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 

Analitik Kimya Bölümü İş İmkanları

Okulumuzdan çıkan analitik kimya bölümü mezunları; kimya öğretmenliği, kimyager, kimya mühendisi, eczacı, kimyasal metalürji gibi eczacılık sektörünün değişik iş kollarında çalışma olanağı bulmaktadırlar.