Biyokimya Anabilim Dalı, Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü içinde yer almaktadır. Yunanca “canlı” anlamındaki “bios” sözcüğünden köken alan ve “canlı kimyası” anlamına gelen “Biyokimya”, canlıların kimyasal yapısını ve hayatın devamı boyunca canlının içinde meydana gelen kimyasal olayları inceleyen bir bilim dalıdır. Biyokimya bilim dalı; sağlık ve yaşam bilimlerinin temelinde yer almaktadır. Bu nedenle, geniş kapsamlı ve multidisiplinerdir. Biyokimya bilimi moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve enzim biyolojisi gibi geleneksel disiplinlerin yanı sıra, genomik, proteomik ve biyoinformatik gibi daha yeni bilimsel alanları da kapsamaktadır.

Biyokimya çalışmalarında organik, anorganik, analitik kimya ve ileri moleküler biyoloji teknikleri kullanılmaktadır. Fizyolojik ve patolojik süreçlerin ve ilaç etkisinin anlaşılabilmesi için gerekli olan temel biyokimya eğitiminin uygulamalı olarak verilmesi amaçlanmaktadır. Organizmanın normal ve patolojik durumlarındaki protein, RNA ve DNA düzeylerinde gözlenen farklılıkların belirlenmesi, Biyokimya biliminin temel konularını oluşturmaktadır. Bu nedenle, hastalıkların nedenlerinin belirlenmesi ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılacak ilaçların keşfi, tasarımı ve hedeflerinin saptanmasında Biyokimya bilimi çok önemli bir rol oynamaktadır.

BAU Eczacılık Fakültesi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 

Biyokimya Bölümü İş Olanakları

Biyokimyagerler, iş tanımı olarak biyokimya analiz bilimleri ve uygulama laboratuvarlarında sağlığa dair tüm testleri gerçekleştirmek, veri güvenilirliğini artırmak adına test yöntemlerinin sınanması ve geliştirilmesi, gıda ve ilaç üretimi, testi gibi alanlarda gerçekleştirilmekte olan tüm projelerin süreçlerinde rol alırlar.

Biyokimya bölümü mezunları sektörel açıdan bir sıralama yapılacak olursa;

• İlaç Sanayii,
• Tıbbi Kimyasal Madde Üretim Tesisleri,
• Tarım ve Zirai İlaç Üretim Şirketleri,
• Kozmetik Sanayii,
• Deterjan Üretim Firmaları,
• Fermantasyon Teknolojisinin Kullanıldığı Firmalarda,
• Alkol Üretim Tesisleri,
• Üniversiteler,
• AR-GE Merkezleri,
• Biyokimya Laboratuvarları,
başta olmak üzere sağlık, beslenme ve çevresel konularda hizmet veren birçok kurum ve kuruluşta görev alabilirler.

Biyokimya Bölümümüzün temel amacı; fakültemizdeki lisans eğitimimizde verilen ileri düzeyde teorik ve uygulamalı dersler ile bilim ve teknolojideki en son gelişmeleri takip eden ve Biyokimya alanında yüksek birikimli öğrencilerin yetişmelerini sağlamaktır. Ayrıca, elde edilen kapsamlı bilgiler ışığında mesleki uygulamaları süresince klinik problemlerin anlaşılması ve çözümünde biyokimyasal temelleri oluşturabilen, bilimsel olarak yetkin araştırmacı ve akademisyen niteliklerini taşıyan Eczacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.