Farmakognozi tıbbi bitkiler ve mikroorganizmalar gibi doğal kaynaklardan yeni ilaç molekülleri elde etmek üzerine araştırmalar yapan ve bu moleküllerin kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini inceleyen eczacılık biliminin temel disiplinlerinden biridir. Farmakognozi bilimi temel olarak doğal kaynaklardan yeni ilaç moleküllerinin keşfedilmesine, geleneksel olarak kullanılan tıbbi bitkilerin terapötik veya profilaktik etkilerinin araştırılmasına odaklanmaktadır.

Farmakognozi Anabilim Dalı kapsamında;

• Doğal kaynaklardan bileşik izolasyonu ve saflaştırılması
• Etnobotanik çalışmalar
• Fitoterapi
• Bitkisel ürünlerde kalite kontrolü ve standardizasyonu
• Fitokimyasal bileşiklerin yapı analizi
• Fitokimyasal bileşiklerin biyolojik aktivitelerinin incelenmesi
• Geleneksel olarak kullanılan bitkisel ürünlerin etkinlik analizi
• İlaç-bitki etkileşimleri

BAU Eczacılık Fakültesi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.