Farmasötik kimya, canlı sistemler üzerinde hedeflenen biyolojik etkiyi ortaya çıkarabilecek etken maddeyi tasarlayan, sentezleyen, yapılarını aydınlatan bir bilim dalıdır. Bunun yanı sıra etken maddenin metabolit olarak adlandırılan vücutta geçirdiği değişiklikleri de incelemektedir. İlgili bilim dalının erken dönemlerinde, farmakolojik aktivitesi bilinen bileşiklerde moleküler modifikasyonlar gerçekleştiren farmasötik kimya, zamanla moleküler biyoloji ve teknolojinin de gelişmesiyle, bilgisayarlı sistemlerde etkin maddelerin uygun proteinlerle moleküler boyutta etkileşimlerini inceleyecek kabiliyeti kazanmış ve medisinal kimya adını almıştır.

Bir farmasötik kimyacı, ilaç molekülü tasarımı, sentezi, analizi için iyi bir organik ve analitik kimya; sentezlenen bileşiklerin etki mekanizmasını, yan etki ve toksik etki mekanizmalarını anlamak ve bu istenmeyen etkileri minimuma indiren molekülleri geliştirebilmek için de biyokimya, farmakoloji ve moleküler biyoloji alanlarını bilmek zorundadır.

Farmasötik ve Medisinal Kimya Anabilim Dalı kapsamında;

• Hedef hastalığın oluşmasında rol alan proteine karşı uygun etken maddenin geliştirilmesi için bilgisayar destekli ilaç tasarımı,
• Tasarlanan bu bileşikler için uygun sentez yöntemlerinin oluşturulması,
• Sentezlenen bileşiklerin yapı aydınlatma çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
• Aday moleküllerin yapı-aktivite ilişkilerinin incelenmesi,
• Şu anda kullanılan bileşiklerin fizikokimyasal özelliklerini geliştirmek için kimyasal modifikasyona uğratılması, prodrug (ön-ilaç) haline getirilmesi hedeflenmektedir.

BAU Eczacılık Fakültesi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.