Doğal, yarı sentetik ve sentetik aktif ve yardımcı maddeler kullanılarak çeşitli formlardaki farmasötik ürünlerin tasarımı, endüstriyel üretimi ve test edilmesi için gerekli bilimsel ve teknolojik çalışmaları yürüten bilim dalı.

Araştırma alanları: farmasötik teknoloji, ilaç formülasyonu, formülasyonlarda kullanılan yardımcı maddelerin araştırılması ve seçimi, bunların aktif bileşenlerle etkileşimleri, yeni ilaç dağıtım sistemlerinin geliştirilmesi, test özellikleri (spesifikasyonları), stabilite, geliştirilen ürünün biyoyararlanımı, revize edilmiş salım sistemi Geliştirme ve test etme gibi konularda araştırmalar yapacaktır.

Farmasötik Teknoloji Fakültesi’ndeki araştırma alanlarından bazıları şunlardır:

• Tabletler, Kapsüller
• Partiküler sistemler
• Pelletler, mikroküreler
• Transdermal Terapötik sistemler
• Kontrollü salım sistemleri
• Parenteral Dozaj Şekilleri ve Parenteral İlaç Üretimi
• Dispers Sistemlerin Formülasyonu (Emülsiyon, Süspansiyon), in vitro/in vivo incelenmesi
• Topik Uygulanan Yarı Katı Sistemlerin (Merhem, Jel, Krem) Formülasyonu, İn Vitro- İn Vivo İncelenmesi
• Adsorpsiyon Mekanizmaları Üzerine Çalışmalar
• Stabilite Çalışmaları
• İlaç üretim ve test yöntemleri konusunda çalışmalar
• Kozmetik ürün formülerinin geliştirilmesi
• Kozmetik ürün testleri ve güvenlik değerlendirme çalışmaları
• Üretim desteği ve testler konularında danışmanlık hizmetlerinin sunulması

BAU Eczacılık Fakültesi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.