“Toksikoloji” kelimesi, Yunanca zehir (toksikon) ve bilimsel çalışma (logos) kelimelerinden gelir ve 17. yüzyılda ortaya çıkmıştır.

Toksikoloji, kimyasalların, fiziksel ve biyolojik ajanların veya durumların; insanlar, hayvanlar ve çevre üzerindeki zararlı etkilerini anlamamıza yardımcı olan multidisipliner bir bilim alanıdır. Ayrıca toksikoloji, organizmaları ve doğayı ksenobiyotiklerin yan etkilerinden korumaya ve kimyasalların güvenliğini değerlendirmeye odaklanır. Mekanik toksikoloji, düzenleyici toksikoloji ve tanımlayıcı toksikoloji gibi farklı toksikoloji alanları bulunmaktadır.

Farmasötik kimya, kimya ile eczacılığın kesiştiği noktadaki etkin madde dizaynı, organik sentez ve ilaçlar geliştirmek ile ilgili bilimsel daldır. Medisinal kimya yeni terapotik kullanım için uygun olan kimyasal oluşumların tanımlanması, sentezi ve geliştirilmesini içerir. Ayrıca halihazırdaki ilaçların biyolojik özellikleri, kantitatif yapı-etki ilişkileri üzerinde çalışır. Farmasötik kimya ilaçların kalite durumu üzerine odaklanarak ilaçların amacına uygunluğunun sağlanmasını amaçlar.
“Her şey zehirdir ve zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Sadece doz, bir şeyin zehir olup olmadığını belirler.” Paracelsus (1493-1541)

Toksikolojinin Uygulamaları;
• Klinik Toksikoloji
• Çevresel Toksikoloji
• Adli Toksikoloji
• Analitik Toksikoloji
• Gıda Toksikolojisi
• Mesleki Toksikoloji

BAU Eczacılık Fakültesi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.