Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da hukuk alanında saygınlık kazanmış üniversitelerle yapılan işbirlikleri ile uluslararası değişim programlarına katılabilen BAU Hukuk Fakültesi öğrencileri, Global çatısı altında yer alan Berlin, Washington D.C. ve Roma’da yer alan üniversite ve kampüslerde de eğitim görebiliyor.

BAU Hukuk Fakültesi Puan ve Kontenjanları için lütfen tıklayınız

Alanında söz sahibi akademik kadrosu ile hem Türk hukuku hem de uluslararası hukuk ve karşılaştırmalı hukuk sistemleri konusunda sadece Türkiye değil, dünya standartlarında eğitim veren BAU Hukuk Fakültesi’nde öğrenciler, avukat yetiştirmeye yönelik ‘klinik dersler’, hakim yetiştirmeye yönelik ‘Uygulamalı dersler’ alıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘Yaz Eğitim Seminerleri’ne ve Avrupa’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uluslararası Ceza Divanı gibi kurumlarda yabancı hukuk sistemini öğreniyor.

BAU Hukuk Fakültesi öğrencileri, mezun olduklarında sadece bir diploma değil aynı zamanda günümüzde oldukça önem taşıyan ‘Teknoloji Hukuku’, ‘Kentsel Dönüşüm Hukuku’ ve ‘Ekonomi Hukuku’ alanında da sertifika sahibi olma imkanı buluyor. Karşılaştırmalı Hukuk alanında Amerikan Hukuku Çapraz Sorgu Eğitimi alan BAU Hukuk Fakültesi öğrencileri ABD’de bulunan BARBSI Sınav Merkezi ile yapılan anlaşma ile New York’ta avukatlık yapma şansı buluyor.

40 yılı aşkın süredir bir milyondan fazla öğrenciye Amerika Birleşik Devletleri’nde baro sınavları için eğitim veren BARBRI, deneyimli eğitim kadrosu ile BAU Hukuk Fakültesi öğrencileri ve mezunlarını New York’ta baro sınavlarına hazırlıyor.

BAU Hukuk, Vakıf Üniversiteleri Arasında ‘En İyi Hukuk Fakültesi’ Olarak Seçildi

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye Barolar Birliği’nin yaptığı çalışmanın sonucuna göre vakıf üniversiteleri arasında “En İyi Hukuk Fakültesi” oldu. 

Türkiye Barolar Birliği hukuk eğitimi ve öğretimindeki standartları belirlemek amacıyla başlattığı “ölçme-değerlendirme” çalışmaları sonuçlandı. Türkiye’deki hukuk fakültelerinin dekanlarının katılımıyla yaklaşık 3 yıldır yürütülen çalışmaya, 73 hukuk fakültesinden 53’ü katıldı.

EN İYİLERİ KOMİSYON BELİRLEDİ

“Ölçme-değerlendirme” çalışmalarına 2014 yılında başlayan Türkiye Barolar Birliği, 37 hukuk fakültesi dekanının katılımıyla kurduğu komisyonda, bir hukuk fakültesinin hangi asgari standartları taşıması gerektiğine dair ölçütleri belirledi. Çalışmaya YÖK Başkanlığı ile son şekli verildi. Akademik kadro, kütüphane olanakları, eğitim-öğretim faaliyetleri gibi kriterlerin yer aldığı değerlendirme formu Türkiye’de aktif olarak eğitim veren tüm hukuk fakültelerine gönderildi. Verilen cevaplar doğrultusunda en iyiler listesi hazırlandı.

Bahçeşehir Hukuk Fakültesi vakıf üniversiteleri arasında da ‘En İyi Hukuk Fakültesi’ oldu.