Tercih Dönemi BAU’da 1 Gün

Tercih Dönemi BAU'da 1 Gün

Program Adı:  Dijital Pazarlama Atölyesi

Atölyenin Amacı: Nüfusun yarısının aktif internet kullanıcı olduğu bir ülkede tüm sektörlerin internet üzerinden hedef kitlelerine doğru ve etkin biçimde ulaşmayı mutlaka öğrenmesi gerekiyor. Günümüzde etkin dijital pazarlama stratejileri ve etkili içerikler yaratan markaların milyonlarca insana çok kısa zamanda ulaşabildiğini görüyoruz. Bu atölye çalışmasında dijital pazarlama kavramları, sosyal medya ve içerik yönetimi güncel örneklerle aktarılacak, pazarlama yöneticilerinin birden fazla ekrana bağımlı tüketicilerle nasıl iletişim kurdukları hakkında bilgi verilecektir. 

Sorumlu Akademisyen: Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina

Tarih ve Lokasyon Bilgileri:

Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüs

24 Temmuz 2019, Çarşamba

13.00-14.30

Başvuru Yap


Program Adı:  Psikoloji Atölyesi

Atölyenin Amacı: Psikoloji eğitiminin içeriğinin sunulması ve akademik/uygulamalı kariyer olanaklarının somut bir şekilde örneklendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Sorumlu Akademisyen: Bahar Tanyaş/ Oya Mortan Sevi 

Tarih ve Lokasyon Bilgileri:

Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüs

24 Temmuz 2019, Çarşamba

13.00-14.30

Başvuru Yap


Program Adı:  FİNANS ATÖLYESİ- Ekonomi ve Finansta Yenilikçi Yaklaşımlar

Atölyenin Amacı: Ekonomi ve Finansta Yenilikçi Yaklaşımlar Atölyesinde katılımcılar, teorik kavramların gerçek hayatta uygulamasını görecek, Bloomberg ile finansal olayların nasıl yorumlandığını deneyimleyecektir. Ekonomi ve Finans bölümleri hakkında temel bilgiler, geleceği şekillendirecek eko-nomistler, smart economy: ekonomiyi şekillendirmek için Yapay Zeka ve ekonomik verilerin yatırım kararlarına etkisi gibi konular tartışılacaktır. 

Sorumlu Akademisyen:  Serkan Yeşilyurt  

Tarih ve Lokasyon Bilgileri:

Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüs

24 Temmuz 2019, Çarşamba

13.00-14.30

Başvuru Yap


Program Adı:  Demokrasi Atölyesi

Atölyenin Amacı: Bu atölyenin amacı öğrencilerin Siyaset Bilimi disiplinin çalıştığı en önemli kavramlardan biri olan demokrasi kavramının ne olduğunu uygulamalı olarak öğrenmesidir.

Sorumlu Akademisyen: Gaye İlhan Demiryol

Tarih ve Lokasyon Bilgileri:

Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüs

24 Temmuz 2019, Çarşamba

13.00-14.30

Başvuru Yap


Program Adı: Büyük Veriye İlk Adımlar (First Steps to Big Data)

Atölyenin Amacı: Katılımcıların; büyük veri, veri analitiği ve veri bilimci gibi kavramları öğrenmelerinin yanı sıra büyük veri metodolojisinin kullanıldığı sektörler ve meslekler hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Sorumlu Akademisyen: Dr. Öğretim Üyesi Yücel Batu SALMAN – Dr. Öğretim Üyesi Serkan AYVAZ

Tarih ve Lokasyon Bilgileri: 

Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüs

24 Temmuz 2019, Çarşamba

13.00-14.30

Başvuru Yap


Program Adı: Blockchain Teknolojisi Atölyesi

Atölyenin Amacı: Atölye, Blockchain teknolojisi alandaki temel konulara genel bir bakış sağlamak için tasarlanmıştır. Blockchain teknolojisinin temelleri, akıllı sözleşmeler ve teknolojinin kullanım alanları hakkında katılımcılarla bilgi paylaşılacaktır.

Sorumlu Akademisyen: Dr. Öğr. Üyesi Bora ERDAMAR

Tarih ve Lokasyon Bilgileri:

Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüs

24 Temmuz 2019, Çarşamba

13.00-14.30

Başvuru Yap


Gastronomi Atölyesi – Çin Mantısı Yapımı

24 Temmuz 2019, Çarşamba

13.00-14.30

Bahçeşehir Üniversitesi Kuzey Kampüs- BAU Culinary Arts

Başvuru Yap


Program Adı: 

Siber Güvenlik Tanıtım Atölyesi

Atölyenin Amacı: 

BAU Tanıtım döneminde üniversitemizi ziyaret eden öğrencilerden istekli olanlara siber güvenlik ile ilgili güncel gelişmelerden bahsederek, siber güvenlik farkındalığının artırılması. 

Sorumlu Akademisyen: 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naci ÜNAL

Tarih ve Lokasyon Bilgileri:

Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüs

26 Temmuz 2019, Cuma

13.00-14.30

Başvuru Yap