BAU_International

BAU KONSERVATUVAR

MÜZİK TEKNOLOJİSİ

BİLGİ TALEP FORMU

Müzik Teknolojileri günümüzde ses mühendisliği, müzik prodüksiyonu, müzik bilgi erişim uygulamaları tasarımı, ses etkileşimi, ses sanatları ve müzikal akustik gibi alanları kapsamaktadır.


Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Müzik Teknolojileri Bölümü eğitimini müzik prodüksiyonunun aşamaları olan kayıt, ses kurgusu, miksaj ve mastering temeli üzerine kurgulayarak ses fiziği ve ses işleme esaslarını teorik ve pratik açıdan benimsemiş mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin temel eğitimlerini uzmanlaşmak istedikleri alana dair seçmeli dersler ile birleştirerek ses teknolojilerini hem müzikal hem de mühendislik kriterlerinde değerlendirebilmesi ve projeler geliştirebilmesi amaçlanmaktadır.


Müzik Teknolojileri Lisans Programı, mezunlarına müzik prodüksiyonu aşamalarını, kayıt, miksaj, mastering, post prodüksiyon stüdyoları çalışma sistemlerini, ses fiziği ve ses işleme esasları ve tekniklerini güncel dijital ve analog sistemlerdeki uygulamalarıyla öğretmeyi, bu alanda kullanılan yazılım araçlarını ileri düzeyde kullanma yetisi kazandırmayı, ses içerikli etkileşim tasarımı, dijital enstrüman tasarımı, müzik bilgi erişim uygulamaları tasarımı ve müzikal akustik gibi alanlarda proje geliştirme vizyonu ve yeterliliğini, günümüzde sürekli yenilenmekte olan müzik ve ses iletim medyalarını takip edebilme, uygun koşullarda prodüksiyon uygulamaları sunabilme yetisini kazandırmayı amaçlamaktadır.


Müzik Teknolojileri bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler müzik, canlı ses sistemleri, müzikal uygulama tasarımı, müzikal akustik alanlarında görev alabilirler. Canlı ses sistemleri sektörü düzenlenmekte olan konser ve performansların ses mühendisliği ve canlı kayıt mühendisliği alanlarında görevler sunmaktadır. Müzik Teknolojileri alanındaki araştırma konularının genişlemesi ile beraber etkileşim ve eğitim içerikli müzikal uygulama tasarımı gibi sektörler gelişim göstermekte ve yeni iş olanakları sunmaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi’nin kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında bilgi almak için “Aday Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni”ni inceleyebilirsiniz.

Çırağan Caddesi, No: 4 - 6, 34353 

Beşiktaş / İstanbul

 444 28 64 • www.bau.edu.tr