BAU  KONSERVATUVAR ÖZEL YETENEK SINAVI

ÖN BAŞVURU FORMU

Formu doldurmanız halinde resmi başvuru süreci hakkında sizlerle iletişime geçeceğiz.

BAU Konservatuvar Özel Yetenek Sınavı Başvuru Tarihi:

27-28-29 Eylül 2022


BAU Konservatuvar Özel Yetenek Sınavı Tarihi:

30 Eylül 2022


Tel: 0212 381 58 31

E-mail: info@cons.bau.edu.tr

Bahçeşehir Üniversitesi’nin kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında bilgi almak için “Aday Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni”ni inceleyebilirsiniz.

BAU Konservatuvar“Müzik Bölümü”

Müzik ve folklor araştırmaları yapan, müzik teknolojisi alanında (müzik yazılımları, tonmaisterlik, aranjörlük, ses fiziği, elektronik müzik besteciliği) uzman, icracı, yorumcu, bestecilik alanında (Türk müziği, klasik batı müziği, caz, film müziği, tiyatro müziği, reklam müziği) eserler üretebilecek sanatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Disiplinler arası geniş bir seçmeli ders havuzu imkanı sağlayan tam donanımlı akademik ve sanatçı öğrenim kadrosunun rehberliğinde bütünleşik bir eğitim programı uygulanacaktır. Bu kapsamda, özgün bir müfredatın kullanılacağı BAU Konservatvuarı Müzik Bölümü, öğrencilerine uygulama ve kuram bütünlüğünde 21.yüzyıl sanatçı eğitimi becerilerini kazandırmak vizyonundadır.

Alanında uzman akademisyenler ve profesyonel sanatçılar tarafından verilecek derslerin yanısıra, ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülecek atölye çalışmaları, seminerler ve sertifika programlarıyla program zenginliği oluşturulacaktır.

BAU Konservatuvar"Sahne Sanatları Bölümü"

Geleneksel üretimlerin ışığında,Türkiye’de ve dünyadaki çağdaş performans sanatları alanındaki yenilikçi dinamiklerden hareketle kurulmuştur. Bölüm oyunculuk, tiyatro, dans, kamera oyunculuğu, eğitimde drama, müzikal tiyatro ve vokal gibi alanları müfredat, kuram ve uygulama düzeyinde disiplinlerarası bir bütünlük içinde el almaktadır. Bu sayede oyunculuk, dans ve şan disiplinlerinin ortaklaşa eğitiminin yapıldığı bu programla şarkı söyleyip, dans edebilen oyuncular ve bu alanda üretim yapabilen icracı, kuramcı ve eğitmenler yetiştirebilmenin yolu açılmış olacaktır.

Bu kapsamda, özgün bir müfredatın kullanılacağı BAU Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü, öğrencilerine uygulama ve kuram bütünlüğünde 21.yüzyıl sanatçı eğitimi becerilerini kazandırmak vizyonundadır. Alanında uzman akademisyenler ve profesyonel sanatçılar tarafından verilecek derslerin yanısıra, ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülecek atölye çalışmaları, seminerler ve sertifika programlarıyla program zenginliği oluşturulacaktır.

BAU Konservatuvar"Müzik Teknolojisi"

Müzik Teknolojileri günümüzde ses mühendisliği, müzik prodüksiyonu, müzik bilgi erişim uygulamaları tasarımı, ses etkileşimi, ses sanatları ve müzikal akustik gibi alanları kapsamaktadır.


Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Müzik Teknolojileri Bölümü eğitimini müzik prodüksiyonunun aşamaları olan kayıt, ses kurgusu, miksaj ve mastering temeli üzerine kurgulayarak ses fiziği ve ses işleme esaslarını teorik ve pratik açıdan benimsemiş mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin temel eğitimlerini uzmanlaşmak istedikleri alana dair seçmeli dersler ile birleştirerek ses teknolojilerini hem müzikal hem de mühendislik kriterlerinde değerlendirebilmesi ve projeler geliştirebilmesi amaçlanmaktadır.


Müzik Teknolojileri Lisans Programı, mezunlarına müzik prodüksiyonu aşamalarını, kayıt, miksaj, mastering, post prodüksiyon stüdyoları çalışma sistemlerini, ses fiziği ve ses işleme esasları ve tekniklerini güncel dijital ve analog sistemlerdeki uygulamalarıyla öğretmeyi, bu alanda kullanılan yazılım araçlarını ileri düzeyde kullanma yetisi kazandırmayı, ses içerikli etkileşim tasarımı, dijital enstrüman tasarımı, müzik bilgi erişim uygulamaları tasarımı ve müzikal akustik gibi alanlarda proje geliştirme vizyonu ve yeterliliğini, günümüzde sürekli yenilenmekte olan müzik ve ses iletim medyalarını takip edebilme, uygun koşullarda prodüksiyon uygulamaları sunabilme yetisini kazandırmayı amaçlamaktadır.


Müzik Teknolojileri bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler müzik, canlı ses sistemleri, müzikal uygulama tasarımı, müzikal akustik alanlarında görev alabilirler. Canlı ses sistemleri sektörü düzenlenmekte olan konser ve performansların ses mühendisliği ve canlı kayıt mühendisliği alanlarında görevler sunmaktadır. Müzik Teknolojileri alanındaki araştırma konularının genişlemesi ile beraber etkileşim ve eğitim içerikli müzikal uygulama tasarımı gibi sektörler gelişim göstermekte ve yeni iş olanakları sunmaktadır.

Çırağan Caddesi, No: 4 - 6, 34353 

Beşiktaş / İstanbul

 444 28 64 • www.bau.edu.tr