Bu metin, Bahçeşehir Üniversitesi’nin aday öğrenci kişisel verilerini nasıl işlediği hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin konular, aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır.

Kişisel verilerimin işlenmesinden kim sorumlu?

Bahçeşehir Üniversitesi (“BAU”) olarak, aday öğrencilerin kişisel verilerinin nasıl işleneceğini belirliyor ve veri kayıt sisteminin yönetimini sağlıyoruz. Diğer bir ifadeyle, kişisel verilerinizi işlerken veri sorumlusu olarak hareket ediyoruz.

Kişisel verilerim nasıl toplanıyor?

Aşağıda kişisel verilerinizi toplama kanal ve yöntemlerimiz yer almaktadır:

  • Kişisel verilerinizi toplama kanalları; Tanıtım, etkinlikler ve fuarlar gibi fiziki ortamlarda form doldurmanız veya bilgilerinizi bizimle paylaşmanız; internet sitesi ya da dijital ortamlarda yer alan iletişim formlarını doldurmanız; telefon, e-posta, sosyal medya hesapları veya BAU whatsapp hattı üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde belirtilen kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.
  • Kişisel verilerinizi toplama yöntemleri; Kısmen otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yöntemler.

Hangi kişisel verilerim işleniyor?

BAU olarak aday öğrencilerin aşağıda belirtilen kişisel verilerini işliyoruz:

Kimlik İletişim Eğitim Diğer Bilgileriniz
Ad-soyad, kimlik numarası. Telefon numarası, e-posta adresi. Okuduğunuz/mezun olduğunuz okul, bölüm, sınıf, başarı sırası, puan türü. Tercih etmeyi düşündüğünüz fakülte, program ve bölümler, sosyal medya kullanıcı bilgileri, imzanız.

ApplyBAU programına başvurmanız durumunda yukarıda belirtilen bilgilere ek olarak, işlem güvenliği bilgilerinizi, rehber öğretmen, referans ve veli bilgilerinizi, başvurulan bölüm/bölümler, eğitim durumu, yabancı dil, mülakat sırasında bizimle paylaştığınız bilgileri, bir spor dalında lisans sahibi olup olmadığınız, yurtdışına gidip gitmediğinize ilişkin bilgileri, projenize ilişkin bilgilerinizi, tercih etmeniz durumunda video kayıtlarına ilişkin bilgilerinizi ve başvuru sırasında bize sağladığınız bilgilerinizi de işliyoruz.

Kişisel verilerim hangi amaçlarla işleniyor?

Kişisel verilerinizi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, aday öğrencilere yönelik etkinliklerin düzenlenmesi; bu etkinliklere başvuru ve kayıt işlemlerinin yerine getirilmesi, üniversite tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, süreç ve faaliyetlerimizin iyileştirilmesi amaçlarıyla işliyoruz.

ApplyBAU programına başvuran adayların kişisel verilerini ayrıca, programa başvuru ve kabul süreçlerinin yürütülmesi ile program kapsamında hazırlanan projenizin değerlendirilmesi amaçlarıyla işliyoruz.

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olduğu durumlarda, faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılacaktır.

Ayrıca, üçüncü kişilerden ürün/hizmet desteği almak amacıyla, kişisel verileriniz yurtiçi veya yurtdışındaki hizmet sağlayıcı taraflara da (örneğin, ileti gönderim hizmeti aldığımız taraflara) aktarılabilecektir.

Kişisel verilerimi işlerken dayanılan hukuki sebepler neler?

Kişisel verilerinizi işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ile “kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanmaktayız. Bu hukuki sebepler, aşağıda örnek veri işleme faaliyetleri ile açıklanmıştır:

  • Örneğin, ApplyBAU programına başvuru yapılması, üniversite tanıtımları kapsamında düzenlenen etkinliklere katılım sağlanması.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
  • Örneğin, aday öğrencinin tercih etmeyi düşündüğü bölüm hakkında bilgi desteği sağlanması.
Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması


Kişisel veri sahibi olarak haklarımı nasıl kullanabilirim?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibi ilgili kişilere tanınan bazı haklar bulunmaktadır. Bu haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (kısaca “Tebliğ”) bazı usuller belirlenmiştir. Haklarınızı kullanmak isterseniz, aşağıdaki yöntemlerden biri ile ya da Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle talebinizi bize iletebilirsiniz:

  • İnternet sitesi aracılığıyla; bau.edu.tr adresindeki İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemler ile,
  • Posta yoluyla; Çırağan Cad. Osmanpaşa Mektebi Sok. No: 4 – 6, 34353, Beşiktaş/İstanbul posta göndererek,
  • E-posta yoluyla*; BAU İrtibat Kişisi’nin [email protected]adresine e-posta göndererek.

Detaylı bilgiye nasıl ulaşabilirim?

BAU’nun kişisel verileri nasıl işlediği hakkında detaylı bilgi almak için;

  • bau.edu.tr adresindeki “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”nı inceleyebilir,
  • BAU İrtibat Kişisi’nin [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

*Sistemlerimizde daha önce kayıtlı bir e-posta adresinizin olması ve bu adresi kullanmanız suretiyle.