BİLGİ AL

BAU ECZACILIK FAKÜLTESİ!

BAU Eczacılık Fakültesi sağlık alanında üstün nitelikli öğrenci yetiştirmek ve farklı hastalıklara karşı yenilikçi ilaçların geliştirilmesine yönelik dünya standartlarında ARGE çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur.

BAU Eczacılık Fakültesi’nin Kuruluş Amacı

Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi sektöre yetkin eleman yetiştirerek, ülkemizin 2023 stratejik hedefleri doğrultusunda yenilikçi ilaç sektöründeki cari açığı ilk aşamada azaltmak ve devamında cari fazlaya çevirebilme hedefine büyük katkı sunacaktır.
Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi toplam maliyeti 1.5 milyar doları bulan sıfırdan ilaç keşif çalışmalarının tüm basamaklarında yer alacak yetkin eczacıları yetiştirilmek için kurulmuştur.

BAU Eczacılık Fakültesi’nin Farkı

BAU Eczacılık Fakültesi üniversitemizde yer alan 13 ARGE merkezi ile yakın iş birliği içerisinde olacak, sektörde yer alan “Orijinal ilaç keşif-geliştirme faaliyeti” gerçekleştirecek yetkin eleman açığının giderilmesi yolunda yoğun çaba gösterecektir.
Orijinal ilaç keşif çalışmalarının öneminin anlaşılması, klasik eczacılık fakültesi hedeflerinden olan “eczane eczacısı” yetiştirme dışında da olanakların mümkün olduğunu ortaya koyacaktır.
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi yürütücülüğünde İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından 2021 yılında desteklenen “Hesaplamalı İlaç Tasarım Merkezi – HİTMER” Fakültemizin de en büyük artılarından birisi olacaktır. Bu merkezde farklı ilaç firmaları ile ortak işbirlikleri ile geliştirilecek ilaç keşif çalışmalarının önü açılacaktır.
BAU Eczacılık Fakültesi, seçkin akademik kadrosu, sektör iş birlikleri, araştırmacı odaklı eğitim sistemi, eğitim/öğretim ve ArGe çalışmaları için altyapı ve olanakları sayesinde farkını ortaya koyacaktır.

Bilgisayar Destekli İlaç Tasarım Çalışmaları

Milyonlarca molekülün uzun yıllar boyunca denenerek sadece bir tanesinin ilaç olabildiği günümüzde gerek zamandan gerekse milyonlarca dolara mal olan testlerin masraflarından tasarruf etmek için, bilgisayar destekli ilaç tasarım çalışmaları ve yapay zeka-tabanlı ilaç geliştirme ve belirleme çalışmaları son yıllarda hız kazanmıştır. BAU Eczacılık Fakültesi’nde öncelikli çalışma alanlarından birisi bilgisayar destekli ilaç tasarım çalışmaları olacaktır. Bu amaçla, Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi – Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve Yapay Zeka Mühendisliği ve Tıp Fakültesi’nin ilgili bölümleri ile nitelikli iş birlikleri gerçekleştirilerek etkin ulusal ve uluslararası projeler ortaya konulacaktır.

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi yürütücülüğünde İSTKA tarafından desteklenen Hesaplamalı İlaç Tasarım Merkezi ile koordineli çalışarak yapay zekâ tabanlı ilaç geliştirme eğitimlerine odaklanılacak ve öğrencilerin özellikle meslek dersleri ile birlikte programlama dillerinden en az birisine (Python, C, vb) hâkim olması verilecek zorunlu ve seçmeli dersler ile sağlanacaktır.

Bahçeşehir Üniversitesi’nin öncelikli alanlarından birisi yenilikçi ilaç geliştirilmesidir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ArGe merkezi belgesi verilen 34 merkezden 13’ü İstanbul’da yer almaktadır. BAU Eczacılık Fakültesi, Üniversitemizde yer alan 13 ArGe merkezi ile yakın işbirliği içerisinde olacak, sektörde yer alan “Orijinal ilaç keşif-geliştirme faaliyeti” gerçekleştirecek yetkin eleman açığının giderilmesi yolunda yoğun çaba gösterecektir.

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yürütücülüğünde İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından 2021 yılında desteklenen “Hesaplamalı İlaç Tasarım Merkezi-HİTMER”, Tıp Fakültesi ile birlikte Eczacılık Fakültesinin de en büyük artılarından birisi olacaktır. Bu merkez ile farklı ilaç firmaları ile beraber geliştirilecek ilaç keşif çalışmalarının önü açılacaktır.

Mesajın tamamı için lütfen tıklayınız.

Prof. Dr. Serdar Durdağı
Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekanı

Kurulma Amaç ve Hedefleri

Dünyada yaşlanan nüfus, ortalama yaşam süresinin uzaması, sosyoekonomik ve ekolojik değişimler önümüzdeki dönemde sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı arttıracaktır. Refah düzeyinin yükselmesine paralel olarak dünyada ortalama yaşam süresi de uzamaktadır. 2005’te 6.5 milyar kişi olan dünya nüfusu günümüzde 7.9 milyara ulaşmıştır. Halen dünyada 65 yaş ve üzeri insanların sayısı toplam nüfusun %10’u iken bu oranın 2050’de %16’a ulaşması beklenmektedir. Ülkemizde ise 2015 yılında 65 yaş ve üstü olmak üzere yaşlı nüfus 6.5 milyon kişi iken bu rakam %23 artarak 2020 yılında yaklaşık 8 milyon kişiye ulaşmıştır. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının Türkiye’de 2030 yılında %12.9, 2040 yılında %16.3, 2060 yılında %22.6 ve 2080 yılında %25.6 olması beklenmektedir. Bu nedenle sağlıklı ve aktif yaşlanma politikalarının geliştirilmesi ihtiyacı artmaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi 2021-2022 yılı itibariyle Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurumları ile T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen “Sağlık İş Gücü Hedefleri Sağlık Eğitimi” ile “Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu” çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşmaya yönelik olarak sağlık alanında öğrenci yetiştirmeye ve bu alanda ArGe çalışmaları yapmaya devam etmektedir.

BAU Eczacılık Fakültesi sağlık alanında üstün nitelikli öğrenci yetiştirmek ve farklı hastalıklara karşı yenilikçi ilaçların geliştirilmesine yönelik dünya standartlarında ArGe çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur.

Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi sektöre yetkin eleman yetiştirerek, ülkemizin 2023 stratejik hedefleri doğrultusunda yenilikçi ilaç sektöründeki cari açığı ilk aşamada azaltmak ve devamında cari fazlaya çevirebilme hedefine büyük katkı sunacaktır.

Bir diğer kuruluş amacımız toplam maliyeti 1.5 milyar doları bulan sıfırdan ilaç keşif çalışmalarının tüm basamaklarında yer alacak yetkin eczacıların yetiştirilmesidir.

BAU Eczacılık Fakültesi Üniversitemizde yer alan 13 ArGe merkezi ile yakın işbirliği içerisinde olacak, sektörde yer alan “Orijinal ilaç keşif-geliştirme faaliyeti” gerçekleştirecek yetkin eleman açığının giderilmesi yolunda yoğun çaba gösterecektir.

Orijinal ilaç keşif çalışmalarının öneminin anlaşılması, klasik eczacılık fakültesi hedeflerinden olan “eczane eczacısı” yetiştirme dışında da olanakları mümkün olduğunu ortaya koyacaktır.

Üniversitemizin ve ilgili bakanlıkların stratejik hedefleri doğrultusunda ilaç endüstrisinde çalışmaya hazır kalifiye ArGe yeteneği kazandırılmış yetkin eczacıların yetiştirilmesi öncelikli hedeflerimizden birisi olacaktır.

LABORATUVARLARIMIZ


Üniversitemiz bünyesinde yer alan Yapay Zeka Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Hesaplamalı Biyoloji ve Moleküler Simülasyonlar Laboratuvarları ile işbirlikleri kurularak ortak projeler gerçekleştirilerek ilaç geliştirme çalışmaları rasyonelleştirilecektir. Bu durum, Ülkemizin bu alanda diğer ülkeler ile rekabet gücünün artmasına da katkı sağlayacaktır.Moleküler Terapi Laboratuvari

Molekuler Terapi LaboratuvariFarmasötik Mikrobiyoloji ve Farmasötik Toksikoloji Laboratuvarı

Farmasötik Mikrobiyoloji ve Farmasötik Toksikoloji LaboratuvarıFarmasötik Teknoloji Laboratuvar

Farmasotik Teknoloji LaboratuvarFarmakognozi ve Farmasotik Botananik Laboratuvarı

Farmakognozi ve Farmasotik Botananik LaboratuvarıBiyokimya ve Analitik Kimya Laboratuvar

Biyokimya ve Analitik Kimya LaboratuvarSanal Tarama ve Molekuler Simülasyonlar Laboratuvarı

Sanal Tarama ve Molekuler Simülasyonlar LaboratuvarıFarmasötik Kimya ve Farmakoloji Laboratuvar

Farmasotik Teknoloji Laboratuvar

ANABİLİM DALLARI

  • Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Biyokimya Anabilim Dalı

Farmasotik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

  • Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

  • Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Farmagnozi Anabilim Dalı

Farmakolji Anabilim Dalı

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı