BİLGİ AL

BAU DİŞ HEKİMLİGİ FAKÜLTESİ BALMUMCU’DA!

Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve BAU Diş Hekimliği Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni binasında. İstanbul’un kalbinde Beşiktaş ilçesi Balmumcu semtinde teorik ve uygulamalı eğitime uygun olan fakülte binasında, öğrencilerimiz multidisipliner eğitim anlayışı ile teorik eğitimlerinin yanı sıra Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde uygulama eğitimlerini gerçekleştirmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ağız sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eden “bütüncül hasta tedavisi yaklaşımı” ile güncel teknolojik gelişmeler neticesinde ortaya çıkan “Dijital Diş Hekimliği” uygulamalarını da içine alarak oluşturduğu Genişletilmiş Eğitim Müfredatı ile diğer Diş Hekimliği lisans programları arasında fark yaratmaktadır. Geleceğin eğitim teknolojileri ile BAU’lu öğrenciler, preklinik ve klinik eğitimleri esnasında dijital diş hekimliğinin bileşenlerinden olan ağız içi tarayıcılar, CAD-CAM sistemleri, klinik diş hekimliği yazılımları ve VR/AR uygulamaları gibi bileşenleri efektif olarak kullanmaları ile bu konularda yetkin diş hekimleri olmaları sağlanmaktadır.

DİŞ HEKİMLİGİNİ SEVECEKSİN!

Çünkü sanatsal becerinle birçok farklı şey yaratabilecek, olumlu geribildirim, memnuniyet ve takdir almak için bunları sergileyeceksin ki bu seni bir sanatçı yapacak. Sanatını yaratmak için bilgisayarları, ölçüm cihazlarını kullanarak çalışmanı tasarlayacak ve bazı karmaşık aletleri, teknikleri, mekanik ve elektrikli ekipmanları kullanacaksın ki bu seni bir mühendis yapacak. Son olarak, başkalarının daha sağlıklı olmasına, yüzlerinde güzel gülümsemelere sahip olmasına ve öz güvenlerinin artırmasına yardımcı olacaksın ki bu seni bir doktor yapacak!

“Diş Hekimliği; tıp, mühendislik, sanat ve bilimin mükemmel bir karışımıdır ve bu da onu son derece değerli bir meslek haline getirir.”
Prof. Dr. Selçuk BASA
BAU Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

ULUSLARARASI KLİNİK STAJ PROGRAMI

Diş hekimliği öğrencilerini global diş hekimliği camiası ile buluşturmak ve küresel diş hekimliği uygulamaları ile tanıştırmak amacıyla düzenlenmektedir.
Program sayesinde öğrencilerimiz yerelin ötesinde tüm dünyadaki diş hekimliği uygulamalarını tanıyacak. Yerinde gözlemleme fırsatı bulacak ve öğrenecektir.
Programa katılan öğrenciler Uluslararası deneyimli diş hekimleri rehberliğinde hastaların nasıl tedavi edildikleri hakkında bilgiler toplayacak ve yorumlayacaklardır. Programın tamamlanmasının ardından öğrenciler gözlem raporunu Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma Günü’nde sunabilmelidir.
Bu programın hedefi farklı kültürlerdeki sağlık hizmeti sunulan ortamlarda öğrencilere interaktif bir deneyim sunarak öğrencilerin klinik öncesi mesleki gelişimine yardımcı olmaktır. Uluslararası Klinik Staj Programı’nın hedefleri şunlardır:

 • Klinik Tedavi Süreçlerine Katılım
 • Farklı Kültürlere Sahip Bireyler ile iletişim Sağlama
 • İlk Elden Bilgi ve Hasta Deneyimi Kazanımı

Program Yapısı
Üç Ayrı Ülkede Bulunan Özel Kliniklerde “Klinik Gözlemciliği”

 • 10 iş Günü
 • Gözlem Raporu Sunumu
 • Klinik Onaylı Katılım Belgesi

Kabul Koşulları

 • Diş Hekimliği Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi Olmak
 • Programdan Beklentilerini Açıklayan “Niyet Mektubu” Yazmış Olmak
 • Genel Not Ortalaması 2.50 ve Üzerinde Olması
 • Sağlık Koşulları Elverişliliği ve Gerekli Aşıların Yapılmış Olması
 • Mülakatta Başarılı Olmak

LABORATUVARLARIMIZ

Dijital Diş Hekimliği Laboratuvarı: Gelişen dijital diş hekimliği teknolojilerinin takip edilmesi hedeflenen bu laboratuvarda, öğrencilerin klinik öncesi ve klinik uygulama eğitimleri esnasında dijital diş hekimliğinin bileşenlerinden olan ağız içi tarayıcılar, bilgisayar destekli tasarım- bilgisayar destekli üretim (CAD-CAM) sistemleri ve sistemle uyumlu bilgisayar yazılımlarını aktif olarak kullanabilmeleri sağlanmaktadır.
Histoloji Laboratuvarı: Bahçeşehir Üniversitesi Göztepe Kampüsü Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan histoloji laboratuvarında öğrenciler insan vücudunu oluşturan dokuları, histolojik tabakaları ve hücresel içeriklerini mikroskoplar aracılığıyla değerlendirme imkânı bulmaktadırlar. Bilimsel ve eğitimsel araştırma amaçlı kurulan bu laboratuvar 30 m2 alana ve 4 kişilik kapasiteye sahiptir.
Fizyoloji Laboratuvarı: Bahçeşehir Üniversitesi Göztepe Kampüsü Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan fizyoloji laboratuvarında öğrenciler, insan yapısını oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin işlevlerini, bu işlevlerin yerine getirilme mekanizmalarını, neden – sonuç bağlantılarını ve bu yapıların birbirleriyle olan ilişkilerini değerlendirme imkânı bulmaktadırlar. Bilimsel ve eğitimsel araştırma amaçlı kurulan bu laboratuvar 37 m2 alana ve 5 kişilik kapasiteye sahiptir.
Anatomi Laboratuvarı: Bahçeşehir Üniversitesi Göztepe Kampüsü Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan anatomi laboratuvarında öğrenciler, maket ve modeller üzerinde teorik bilgilerini görsellikle birleştirerek insan vücudunun anatomik yapısını daha iyi anlayabilmekte, organların bir araya gelerek sistemleri nasıl oluşturduklarını ve birbiriyle olan komşuluklarını daha kolay kavrayabilmektedirler. Bilimsel ve eğitimsel araştırma amaçlı kurulan bu laboratuvar 112 m2 alana ve 60 kişilik kapasiteye sahiptir.

ANABİLİM DALLARI

 • Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
 • Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Anabilim Dalı
 • Endodonti Anabilim Dalı
 • Ortodonti Anabilim Dalı
 • Periodontoloji Anabilim Dalı
 • Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
 • Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

SEKTÖREL DANIŞMA KURULU

Dr. Gilman Yücel

BAU Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı

 

 

Erkan UÇAR

DİŞSİAD Başkanı

 

İsa ÖREN

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLERİ DERNEĞİ BAŞKANI

 

Ahmet KİĞILI

DEKİD Başkanı

 

Bülent EROĞLU

Diş Teknisyenleri Dernekleri Federasyonu Başkanı

 

ı

 

AKADEMİK DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Atilla ATAÇ

Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı

 

 

Prof. Dr. Füsun ÖZER

Misafir Öğretim Üyesi

 

Prof. Dr. Gülçin BERMEK

 

 

Prof. Dr. Hasan ALKUMRU

Misafir Öğretim Üyesi

 

Prof. Dr. Ilanko ILANKOVAN

Misafir Öğretim Üyesi

 

Prof. Dr. Mehmet Ali DARENDELİLER

 

 

 

Prof. Dr. Michael MILORO

Misafir Öğretim Üyesi

 

 

Prof. Dr. Piet Eduard J.J. HAERS

Misafir Öğretim Üyesi

 

Prof. Dr. Saadet GÖKALP

 

 

 

Doç. Dr. Shalizeh (Shelly) PATEL

 

 

 

Prof. Dr. Sibel ANTONSON

Misafir Öğretim Üyesi

 

 

Doç. Dr. Yonca Korkmaz CEYHAN

Misafir Öğretim Üyesi

 

 

Doç. Dr. Aylin BAYSAN

Misafir Öğretim Üyesi