Genel Eğitim Programı (GEP); öğrencilerin potansiyellerini belirleyerek, onların donanımlı ve aydın birer insan kaynağı olarak mezun olmalarını ve topluma kazandırılmalarını amaçlayan derslerin, tasarlanmasını ve uygulanmasını gerçekleştirmektedir. Öğrencileri, kariyer hedefleri ne olursa olsun, “sorgulayan, farklı açılardan bakabilen ve bilinçli” bireyler olarak geleceğe hazırlayan disiplinlerarası derslerin yönetim ve uygulamasını üstlenerek, bütün fakültelere servis dersi hizmeti vermektedir.Uygulanan programlarda öğrencilere kapsamlı bir genel bilginin verilmesinin yanı sıra, daha detaylı ve kapsamlı bilgiye nasıl erişebilecekleri konusunda yol gösterilir. Öğrencilerin kültürel olarak bilinçlendirilmeleri ve farkındalık kazanmaları üzerine yoğunlaşan GEP dersleri, bir anlamda Bahçeşehir Üniversitesi Genel Eğitim Programı’nın felsefesini ve doğasını gösterir. GEP dersi alan öğrenciler, anabilim dallarının yanı sıra farklı bilim dallarındaki bilgilerini zenginleştirerek çeşitli nitelikler kazanırlar. Ayrıca diğer disiplinlerden öğrencilerle bir araya gelerek, kültürel ve akademik bilgi alışverişinde bulunurlar. Bu, onlara eğitim gördükleri alan bilgisini ve vizyonlarını genişletme olanağı sağlar.

SANAT

 • • Sanat ve Din


 • • Klasik Türk Sanatı ve Sanatçıları


 • • Avrupa Sanati


 • • Türkiye’de Güzel Sanatlar Sanat Tarihine GirişYABANCI DİLLER

 • • Arapça 1–2-3-4


 • • Fransızca 1-2


 • • Almanca 1-2-3-4


 • • Japon Dili ve Kültürüne Giriş 1-2


 • • İtalyanca 1-2


 • • Çince 1-2


 • • Osmanlı Türkçesi 1-2


 • • Rusça 1-2-3-4


 • • Farsça 1-2-3-4


 • • Gürcüce 1-2


 • • Yunanca 1-2


 • • İbranice 1-2


 • • Türk İşaret Dili 1-2


 • • Özel Amaçlı İngilizce 1-2


 • • Latince 1-2


 • • İspanyolca 1-2


 • • Çerkezce 1-2


 • • Korece 1-2BEŞERİ BİLİMLER

 • • Topluma Hizmet Uygulamaları


 • • Güncel Siyasal Sorunlar ve Liderler


 • • Kişilerarası iletişim


 • • Popüler Kültür


 • • Önyargı ve Şiddet


 • • Etik


 • • Avrupa Entegrasyonu ve Türk Avrupa İlişkileri


 • • Medeniyetler İttifaki


 • • Yenilikçi Liderlik


 • • Seçimler ve Kampanya Yönetimi


 • • Trafik ve Yol Güvenliği


 • • Uluslararası Yemek Kültürü


 • • Hayvan Etiği ve Türcülük


 • • Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları


 • • Gönüllülük


 • • Afet Yönetimi


 • • 2030 Gündemine Giriş


 • • Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Yeni Bir Gündem


 • • Sürdürülebilir Yaşam


 • • Sürdürülebilirlik ve Sosyal Kapsayıcılık


 • • Sürdürülebilir ve İklim Eylemi


 • • Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma


 • • Tarımın Geleceğini Keşfetmek


 • • İklim Değişikliğinin Ekonomisi

TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI

 • • Herkes için Yapay Zeka


 • • Yapay Zeka ve Uygulama Alanları


 • • Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1-2


 • • Yükselen Teknolojiler ve İnsanlığın Geleceği


 • • Geçmişten Geleceğe Robotlar


 • • Dijital Okuryazarlık


 • • 21. Yüzyıl Becerileri


 • • Yükselen Teknolojiler ve Akıllı Şehirler


 • • Bilim ve Teknoloji Politikalarının Teknoloji Yönetimine Etkisi


 • • Teknoloji Bağımlılığı


 • • Mantık ve Bilgisayar Uygulamaları

EDEBİYAT

 • • Yaratıcı Edebiyat


 • • Eleştirel Düşünce ve Edebiyat Eleştirisi


 • • Çağdaş Türk Edebiyatı


 • • Edebiyatta Akımlar


 • • Edebiyat ve Toplum


 • • Modern Türk Romanı ve Hikâye


 • • Modern Türk Şiiri


 • • Türk Halk Edebiyatı


 • • Türk Entelektüellerinin Yaşamları


 • • Türk Şairleri ve Şiiri


 • • Yaratıcı Yazarlık

FELSEFE

 • • 20. Yüzyil Düşünce Tarihi


 • • Estetik ve Felsefe


 • • Çağdaş Felsefe


 • • İslam Felsefesi


 • • Varlık Felsefesi


 • • Yaşam Felsefesi


 • • Siyaset Felsefesi


 • • Din Felsefesi


 • • Felsefede Okumalar


 • • Bilim Felsefesi


 • • Stratejik Yol Haritası ve Yenilikçilik


 • • Sistem-Tasarım Düşüncesi ve Yönetim

TARİH

 • • Bilim Tarihinde Büyük Buluşlar ve Keşifler


 • • Ege’de Türk ve Yunan ilişkileri


 • • Yemek Tarihi


 • • Akdeniz Dünyası Tarihi


 • • Modern Ortadoğu Tarihi


 • • Oryantalizm


 • • Tarihi Değiştiren Savaşlar


 • • 20. Yüzyıl Siyasal Tarihi


 • • Çağdaş Almanya 1945’ten beri Tarih, Siyaset ve Toplum


 • • Avrupa Tarihi


 • • Dinler Tarihi


 • • Osmanlı Kültür Tarihi


 • • Yeni Dini Akımlar


 • • Uygarlık Tarihi 1 – 2


 • • Anadolu Uygarlıkları


 • • Kültür Tarihi

İLETİŞİM

 • • Kişilerarası iletişim


 • • Popüler Kültür


 • • Etkili İletişim Becerileri


 • • Politik İletişim Kampanyaları


 • • Sosyal Medya Yönetimi


 • • Algı Yönetimi


 • • İletişim ve Stres Yönetimi


 • • İletişimde Medya Kullanımı


 • • Görsel Okuryazarlık


 • • Kurum İçi İletişim ve Yenilik Yönetimi


 • • Yaratıcı Düşünce ve Girişimcilik


 • • Moda ve Medya


 • • İklim Değişikliği İletişimi


 • • İlişkilerin İletişimi


 • • Oyun ve Kültür


 • • Sosyal Girişimcilik


 • • Bilgisayar Oyunları ve Tarihin Simülasyonu

KARİYER GELİŞTİRME

 • • Yenilikçi Kariyer Geliştirme


 • • Geleceğini Önceden Planlama


 • • Müzik Sektörü ve Türk Müzik Endüstrisi


 • • İletişim Uygulamaları


 • • Haber Ajansı Gazeteciliği


 • • Deniz Kültürü ve Amatör Denizcilik


 • • Esporda Özel Başlıklar


 • • Yenilik ve Yaratıcılık


 • • Kişilikte Girişimciliğin Geliştirilmesi


 • • Havacılıkta Emniyet Yönetimi


 • • Sivil Havacılık Tarihi ve Amatör Havacılık


 • • Hava Trafik Yönetim Sistemleri


 • • Havacılık Güvenliği


 • • Profesyonel Hayata Geçiş


 • • Yaşam Becerileri


 • • Sivil Havacılığın Temelleri

SAĞLIK

 • • Sağlık İletişimine Giriş


 • • Sağlık Okuryazarlığına Giriş


 • • Psikodramaya Giriş


 • • Egzersiz Yapanlarda Sağlıklı Beslenme


 • • Egzersiz ve Fiziksel Uygunluk


 • • Temel İlk Yardım


 • • Sağlık Psikolojisine Giriş


 • • Beslenme ve Sağlık


 • • Yeme Bozukluklarına Giriş

KENT KÜLTÜRÜ

 • • Şehir ve Kültür


 • • İmparatorluklar Şehri istanbul’un Tarihi


 • • Küreselleşme ve İstanbul


 • Sosyal ve Tarihsel Perspektifte Istanbul


 • • Berlin’e Çoklu Bakış


 • • İstanbul’un Sanal Keşfi


 • • Kent ve Peyzaj


 • • Kentlerin Gelişimi ve Kent Politikaları


 • • Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Şehirler