Innovation FOCUS Sertifika Programı

BAU Innovation Focus programı kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi girişimcilik programları ve programlar kapsamında verilen destekler hakkında eğitim verilmektedir. Programın içeriğinde Öğrenci yarışmaları, Ulusal fon destek mekanizmaları, Literatür tarama, Ptent ve yenilik araştırması vb. konular hakkında detaylı bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Bu sertifikaya sahip olan katılımcılara BAU Hub Kuluçka Merkezine kabulde öncelik verilecektir.

BAU HUB

Bahçeşehir Üniversitesi’nin tüm girişimcilik programlarını BAU Hub altında toplanmıştır. Bu yapıda Ön kuluçka (BİGG)Kuluçka programlarının yanı sıra dikey temalarımız olan ED-TECH ve BUG LAB başlıklarında hızlandırma programlarımız bulunuyor.  Bu yapıların içinde faaliyet gösteren girişimcilerin ihtiyaç duyduğu danışmanlık firmaları, yatırım kuruluşları ve yatırımcılar bu merkez çatısı altında bir arada bulunuyor. BAU Hub çatısı altında girişimcilerimizle yatırımcıların buluşabileceği platformu oluşturuyoruz.

BAU Hub’a kabul edilen girişimci adayları öncelikle ‘Ön Kuluçka’ya kabul ediliyor. Teknoloji tabanlı girişimciliğin teşvik edildiği Ön kuluçkaya kabul edilen girişimciler, işe eğitimler alarak başlıyor, iş planı hazırlamayı, fikirlerini olgunlaştırmayı, ürüne dönüştürmeyi ve pazarlamayı öğreniyorlar. Bu süreç boyunca ihtiyaç duydukları bütün ekipman sarf malzemeleri vb. tarafımızdan temin edilirken, danışmanlık hizmetlerinden faydalanarak, sonunda yatırım aşamasına geldiklerinde ise yatırımcı kuruluşlara ve yatırımcılara takdim ediliyorlar (DEMO DAY).

Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci (BİGG) uygulayıcı kuruluşlarından biri olarak BİGG programı kapsamında da girişimcilere destekler sunuyor.  TÜBİTAK BİGG programından faydalanmak isteyen girişimciler yıl boyunca programa başvurabiliyorlar ve program takvimine göre belirli tarihlerde değerlendiriliyorlar. TÜBİTAK’tan destek alan girişimcilerimiz için BAU Hub Kuluçka Merkezi’nde ofis, prototipleme, patent başvuru ve iş geliştirme desteklerini sunmaya devam ediyoruz.

Diğer programlardan farklı olarak BAU Hub yolculuğuna eşlik ettiğimiz girişimlerimize şirketlerinin kuruluş ve muhasebe giderlerine 1 yıla kadar karşılıksız ek bütçe sağlıyoruz. Erken aşama girişimlerin özelleşmiş ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz ve girişimcilere özel birebir destek sağlıyoruz. Girişimcinin emeğinin ve projesinin harcanmadan başarılı bir işe dönüşmesi için her tür kuluçka hizmetini veren BAU Hub, yatırımcılar için de iyi yetişmiş girişimci kaynağı sağlıyor.

BUG LAB

BUG LAB başlıklı hızlandırma programımızla tasarım çatısı altında sanat, teknoloji, ekonomi gibi farklı disiplinleri buluşturan yaklaşımıyla öncü olacak yaratıcı, yenilikçi projeler ve ekipler çıkartarak gerek yerel gerekse de küresel düzeyde işler yapılacak. Galata kampüsümüzde yer alacak bu merkezdeki girişimciler tüm girişimcilik hizmetlerimizden faydalanır.  Hayali oyun tasarlamak olan tüm girişimcilerin global bir sektörde hedeflerini gerçekleştirmek için tüm imkanlar sunulur.

BORN GLOBAL

Üyesi olduğumuz BAU Global ağımızdan faydalanarak girişimcilerimizin şirketlerini uluslararası arenaya taşıyabilmeleri amacıyla BORN Global programı hayata geçiyor. BORN Global ile girişimci firmaların yoğun eğitim ve mentorluk döneminin ardından Avrupa ve ABD’deki uluslararası yatırımcıya ve müşterilere ulaşması sağlanıyor. Bahçeşehir Üniversitesi’nin San Francisco, Berlin ve Brüksel’de yer alan yurtdışı birimleriyle teknoloji üreten yenilikçi firmaların yurtdışına açılması ve yeni iş ortaklıkları kurmalarını destekleyerek Türkiye’den çıkan girişimci teknoloji firmaları Avrupa ve Amerika pazarına kolayca giriş yapması ve uluslararası yatırım almaları kolaylaşacak. BORN Global Programı, yerli firmaların üretimlerini Türkiye’de yapmalarını, Ar-Ge ve temel kaynaklarını burada geliştirmelerini sağlıyor. Bu sayede programın, Türkiye’de geliştirilen projelerin satış ve pazarlamalarını Avrupa ve Amerika pazarına taşımasıyla ülke ihracatına da önemli fayda sağlanmış olacak.

ED-TECH

Bahçeşehir Üniversitesi olarak paydaşı olduğumuz Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının 50 yılı aşan bir eğitim tecrübesi, deneyimi Ed-Tech  girişimcilik programıyla girişimcilere sunulacak. Bahçeşehir Üniversitesi eğitim teknolojileri alanındaki oyun alanı ve networkünü Ed-Tech girişimcisine altyapı hizmeti olarak sunacak.

Bu program kapsamında sektörel ihtiyaçlar ve eğitim teknolojisi teması öncül olacak ve büyük ölçekli işletmeler ile girişimciler arasında bir Ar-Ge işbirliği geliştirilecek ve girişimlerin büyümesine destek verilecek.

ÖN KULUÇKA

Bir fikrin projeye/ürüne/hizmete dönüşebilmesi için genç girişimcilere öncelikle araştırmalarını yapabilecekleri altyapı ve üstyapı olanaklarını temin eder.

HIZLANDIRICI

Fikirden projeye giden süreçte genç girişimcilere kimi zaman başarılı birer mühendis kimi zamansa yetenekli birer iş adamı olmayı öğreten eğitim programını sunar.

DEMO DAY

Projelerini hayata geçirilebilmek için genç girişimcilerin ihtiyacı olan finansal destekleri, rekabet koşulları altında, sinerji ve işbirliği olanaklarını kullanarak elde edebilecekleri modeli sağlar.

KULUÇKA

Kuluçka periyodu, BAU HUB ön kuluçka süreci sonunda başarılı olup şirket kuran girişimci grupların BAU HUB Kuluçka imkânlarından faydalandığı dönemdir. (Teknokette ofis imkanı, BAU Network ve Sermaye imkanları, yatırımcı buluşmaları, uluslararasılaşma süreçleri vb)