FAKÜLTEDEN…

Bilimsel araştırma odaklı bir tıp okulu olan BAU TIP, yenilikçi eğitim ve araştırma hedefleri doğrultusunda Türk tıbbını bir dünya markası hôline getirmeyi hedefleyen bir tıp fakültesidir. Öğrencilerini titizlikle seçerek, yarının hastalıklarına tedavi geliştiren, hastalarına anlayışla ve fedakôrlıkla yaklaşan, kaliteli sağlık hizmeti sunan, geleceğin Nobel Ödüllü bilim insanı ve hekimlerini yetiştirmeyi amaçlayan BAU TIP, bu hedef doğrultusunda fakülteye özgün, ülkemizde birçok konuda ilklere imza atan yeni bir müfredat geliştirdi. Aralarında dünyanın en tanınmış üniversitelerinin öğretim üyeleri ve idarecilerinin de bulunduğu Danışma Kurulu ve BAU TIP’ın H-endeks kriterine göre seçilmiş akademik kadrosunun hazırladığı müfredat, BAU Tıp Fakültesi’ni farklı kılan en temel özelliklerdendir. Fakültemizin eğitim dili İngilizcedir.
Bilimsel düşünce niteliklerine ve donanımına sahip, hekimliği meslekten öte bir yaşam biçimi olarak algılayan tıp doktorları ve bilim insanları yetiştirme amacıyla yola çıkan BAU Tıp Fakültesi’nde;
• Öğretim üyelerinin kişi başına düşen yayın sayısı 2018-2019 yılında 1,03 oranındadır.
(Türkiye ortalaması 0,50’nin altındadır.)
• BAU TIP öğretim üyelerinden profesörlerin H-endeksi ortalaması 14,09’dur.
(Bu endekste Türkiye ortalaması 7’nin altındadır.)
• BAU Tıp Fakültesi’nde bilimsel araştırmanın lokomotifi olan temel bilimlere verilen önem ve bu
amaçla oluşturulan öğrenci bilim mentoru çalışmasının bir sonucu olarak, BAU Tıp Fakültesi öğrencilerinin çok sayıda bilimsel araştırması yayımlanmıştır. Bu araştırmalar SCI (Science Citation lndex) ve SCI-Exp (Science Citation lndex-Expanded) kapsamındaki dergilerde de yerini almıştır.

DEKANIN MESAJI

Bahçeşehir Üniversitesi’nin parçası olarak misyonumuz, Türkiye’nin en iyi öğrencilerine, güçlü bir akademik kadro ile Türkiye’nin en iyi tıp eğitimini vermektir. Bahçeşehir Üniversitesi ile Medical Park, Türkiye’nin kendi alanında iki önemli ismi olarak, bu misyon çerçevesinde güçlerini birleştirmiştir. BAU TIP, Medical Park Hastaneleri ile olan işbirliği protokolü sayesinde, yeniliklere imza atmaktadır.

BAU TIP, daha kuruluş aşamasından araştırma hastanesi olma hedefini ortaya koyan Türkiye’deki ilk tıp fakültesidir. Bahçeşehir Üniversitesi Özel Göztepe Medical Park Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin yanına inşa edilecek 13.500 m2’lik Araştırma Binamız, Kök hücre, Moleküler, Kardiyovasküler, Genetik Laboratuvarları, Hareket Analiz Laboratuarları bulunan merkezimiz dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Eğitim Binamız ile Uygulamalı Tıp Araştırmaları Merkezimizde de öğrencilerimiz bilim insanlarının tecrübelerinden ve laboratuvarlarından faydalanacak, genç yaşta sağlık ve tıbbi araştırma alanında önemli çalışmalar yapma fırsatını elde edecektir.

Dolayısı ile öğretim kadromuzun, yalnızca hekimliği değil, bilimsel araştırmacılığı açısından da üstün nitelikte olması bizim için çok önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, BAU TIP’ta, Türkiye’de ilk defa, h-endeksi denilen, bir araştırmacının yayınlarına yapılan atıf sayısına göre belirlenen ve kişinin akademik alanına sağladığı katkıyı ifade eden nesnel bir ölçüt kullanılarak öğretim üyesi seçimi yapılmaktadır. H-endeksinin, Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere başvuran öğretim üyesi adaylarında en az 4, Doçentlik başvurularında 8, Profesör olarak BAU TIP’ta görev yapmak isteyen öğretim üyelerinde 12 olması istenmektedir. Gerek alanında Türkiye’nin en önde gelen tıp doktorları olmaları, gerekse yaptıkları akademik araştırmalarla, her bir öğretim üyemiz, Bahçeşehir Üniversitesi’ne ve alanına önemli katkıda bulunan eğitimciler olacaktır. 2020-2021 Akademik Yılı’nda ilk 83 öğrencimiz YÖK’ün onayıyla BAU TIP ailesine katılmıştır.

BAU TIP’ta eğitim dili İngilizce’dir. Bahçeşehir Üniversitesi, uluslararası alandaki önemli tecrübesi ve dünyanın en önde gelen üniversiteleri ile olan kuvvetli bağlantıları sayesinde Türkiye’de uluslararasılaşmada lider üniversiteler arasındadır. BAU TIP öğrencileri İngilizce Hazırlık sınıfını Washington DC veya Toronto’daki kampüslerimizde okuyabilecek, sonrasında ABD ve İsviçre Almanya gibi ülkelerdeki önde gelen üniversitelerde dünyaca tanınmış bilim insanlarının yanında yurt dışı tecrübeleri de edineceklerdir.

Sadece öğrencilerimize değil, Türkiye’deki meslektaşlarımız ve tüm toplumumuza da doğrudan katkıda bulunmak bizim için bir önceliktir. Düzenlediğimiz birçok etkinlik ile hem çeşitli konularda farkındalığı artırmakta, hem de, hızla ilerleyen tıbbi bilginin, meslektaşlarımıza ve kamuoyuna aktarılmasına aracı olmaktayız. Bunlar arasında her ay bir bilim insanını, üniversitemizde öğrencilerle buluşturduğumuz İstanbul’un Kalbinde Bilim Konuşmaları isimli bir seminer dizisi bulunmaktadır. Bu günlerde tanınmış bir bilim insanı, hangi yollardan geçerek bugünkü durumuna geldiğini gençlerimize anlatmakta, onları da bilim insanı olmaya teşvik etmektedir. Öğrencilerimiz bu etkinliklerimiz sırasında aynı zamanda katılımcılar arasında bulunan öğretim üyelerimiz ve idarecilerimize de soru sorma ve kendilerini tanıtma fırsatı bulacaktır. Gençlerimiz, BAU TIP’ta burslu eğitim almak için öğrencilerle yapılacak BİSEP mülakatlarında, bu etkinliklere katılmanın faydasını göreceklerdir.

İşte bu bakış açısı ile şimdiden, aramıza katılacak öğrencilerimiz için üst düzey bilimsel gelişim imkânları oluşturmaya başladık. Eğitimimiz ve olanaklarımız konusunda bizden bilgi almak isteyen öğrencilerimize kapımız her zaman açıktır. Tıp ve bilimsel araştırma alanlarında kariyer yapmak isteyen gençlerimizi Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi çatısı altında görmekten heyecan duyuyoruz.

Prof. Dr. Türker Kılıç
Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı

LABORATUVARLARIMIZ

Anatomi Laboratuvarı:

Öğrencilerimize anatomi bilgisinin verildiği ve mesleki becerilerini artırma amacıyla kurulan laboratuvar, 112 m2 ve 60 kişilik kapasiteye sahip.

Biyofizik Araştırma Laboratuvarı:

Biyofizik araştırma projelerinde çalışmalar yapmak ve öğrencilere bu araştırmalarla ilgili eğitim vermek amaçlı kurulan laboratuvar, 35 m2 ve 5 kişilik kapasitede.

Prof. Rhoton Mikrocerrahi Laboratuvarı:

Eğitim ve araştırmaya yönelik etkinliklerle diseksiyon kurslarının düzenlendiği laboratuvar, 183 m2 ve 48 kişilik kapasiteye sahip.

Multidisipliner Laboratuvarlar:

Öğrencilere temel bilim ve tıp bilgisi vermeyi amaçlayan laboratuvar, 422 m2 ve 170 kişilik kapasiteye sahip.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı:

Güncel genetik bilgilerin laboratuvar ortamında öğrencilere ve diğer araştırmacılara aktarılması amacıyla kurulan laboratuvar, 27 m2 ve 5 kişilik kapasitede.

Anjiyogenez Laboratuvarı:

Moleküler düzeyde yeni insan damarı yapımının incelenmesi amaçlı kurulan laboratuvar, 37 m2 ve 5 kişilik kapasitede.

Patoloji Laboratuvarı:

Makro ve mikroskobik düzeyde kesitler alınarak tümör ve doku yapısının incelenmesi amaçlı kurulan laboratuvar, 73 m2 ve 10 kişilik kapasitede.

Fizyoloji Laboratuvarı:

Araştırma amaçlı kurulan laboratuvar, 37 m2 ve 5 kişilik kapasitede.

Biyokimya Laboratuvarı:

Araştırma amaçlı kurulan laboratuvar, 16 m2 ve 2 kişilik kapasitede.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı:

Araştırma amaçlı kurulan laboratuvar, 35m2 ve 5 kişilik kapasitede.

Histoloji Laboratuvarı:

Araştırma amaçlı kurulan laboratuvar, 30 m2 ve 4 kişilik kapasitede.

İlaç için İleri Teknoloji Laboratuvarı:

Araştırma amaçlı kurulan laboratuvar, 30 m2 ve 4 kişilik kapasitede.

Hesaplamalı Biyoloji ve Moleküler Simülasyon Laboratuvarı:

Araştırma amaçlı kurulan laboratuvar, 62 m2 ve 12 kişilik kapasitede.

Optogenetik ve Nörobilim Laboratuvarı:

Optogenetik tekniklerle nöral aktivite testlerinin yapıldığı laboratuvar, 40 m2 ve 5 kişilik kapasiteye sahip.

Klinik Beceri ve Simülasyon Laboratuvarı:

Öğrencilerin klinik becerilerini artırmak amacıyla oluşturulan laboratuvar, 189m2 ve 30 kişilik kapasitede.

Sinirbilim Laboratuvarı:

İleri araştırma laboratuvarı hipofiz adenomlarının tanı ve tedavisini kolaylaştırmak amaçlı kurulan laboratuvar, 80 m2 ve 5 kişilik kapasitede.

Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarı:

Hücre kültürü araştırmalarında kullanılmak üzere kurulan laboratuvar, 20 m2 ve 4 kişilik kapasitede.

BAU TIP ANATOMİ KÜRSÜSÜ

BAU TIP’ta eğitim ve müfredatta anatomi dersinin ve laboratuvarının önemi büyük. BAU TIP’ta anatomi eğitimi gerek teorik gerekse pratik (kadavra diseksiyonu) eğitimle birlikte, yıllık müfredat yaklaşık 340 saati bulmaktadır. Anatomi Kürsümüzü farklı kılan özelliklerinden biri de teorik ders ve pratik çalışmalar öncesinde öğrencilerin dinletisine sunulan klasik batı müziği. Klasik müzik dinletisi, çoğu zaman korkulan ve zor olarak tarif edilen ağır ve kapsamlı anatomi öğretimine, ayrı bir anlam kazandırır.

BAU Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuvarlarında. anatomi ve güzel sanatlar bir bütün olarak bir arada bulunmaktadır. Koridorları süsleyen birkaç asırlık tanınmış klasik anatomi kitapları, anatomi dokümanları ve özel muhafazalarında sergilenen anatomi spesmenleri büyük ilgi uyandırmakta, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmektedir.

Her yıl yüzlerce lise öğrencisine de misafir öğrenci kapsamında ev sahipliği yapan BAU TIP Anatomi Anabilim Dalımız, aşağıdaki donanımlara sahiptir;

  • Bilimsel Anatomi Film Arşivi
  • Kapalı Devre Kamera ve Multivizyontv Sistemi
  • Kemik ve İskelet Hazırlama Bölümü
  • Plastik Araç-Gereç Yapma ve Öğrencilere Yaptırma Bölümü
  • Anatomi Resim Yapma ve Hazırlama Bölümü

SAYILARLA BAU TIP

Eğitim Süresi: 6 Yıl + 1 Yıl (İngilizce Hazırlık)

2013 yılında ilk 40 öğrencisini almış olan BAU Tıp Fakültesi. ilk yılında LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) Türkiye l’incisi tarafından tercih edilmiştir. Türkiye’de, öğretim üyelerini H-endeks kriterini göz önünde bulundurarak kabul eden tek tıp fakültesi olan BAU TIP’ın akademik kadrosu, en yüksek yayın sayısına sahiptir. Eğitim ve Araştırma Binalarının toplam 17 laboratuvarı, öğrencilerinin eğitim alacağı Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi’nde ise 100 poliklinik odası, 12 ameliyathane ve 353 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Aynı zamanda BAU TIP’ın yurt dışında da 20 ‘nin üzerinde laboratuvarla iş birliği devam etmektedir.

Tıp eğitimi boyunca öğrencilere yol gösterecek olan BAU TIP Danışma Kurulu, dünyaca ünlü 17 bilim insanından oluşmaktadır. BAU TIP ailesine katılan öğrencilere, Türkiye’nin farklı alanlarda önde gelen 40 yaşam rehberi ışık tutmaktadır. Sadece BAU Tıp Fakültesi bünyesinde, ayda en az 3 ulusal/uluslararası etkinlik düzenlenmektedir. Böylelikle öğrencilerimiz yılda yaklaşık 32 etkinlikte farklı alanlarla ilgili bilgi edinme ve çevrelerini genişletme imkânına sahiptir. BAU TIP, kendine özgü müfredatında, yılda birinci sınıfta 1.380, ikinci sınıfta 1.200 saatlik eğitim planlamıştır. Akademik hafta sayısı diğer tıp fakültelerinden farklı olarak 14 değil 21 haftadır.

BAU TIP BİLİM İNSANI SEÇME PROGRAMI HAKKINDA

Bilim insanlığı bir meslek değil, bir yaşam biçimidir; bu nedenle test/sınav başarısının ötesinde, zihinsel özellikler, yaratıcılık nedenleri gerektirir. BAU TIP sadece öğretim üyelerini değil, bilim insanı olarak yetiştirilecek burslu öğrencilerini de bir yaşam biçimi olarak bilimi algılayış ve zihin – gönül uygunluklarına göre seçiyor.

BAU TIP; yaratıcı, araştırmacı, girişimci, yetenekli, vizyoner, lider ruhlu, aydın, yeni fikirleriyle bilime katkısı olacak, tıp alanında ülkemize Nobel’i kazandırabileceğine inanan bireyleri arıyor.

Harvard Tıp Fakültesi, Yale Üniversitesi, MiT (Massachusetts lnstitute of Technology), Klinikum Leverkusen, Rockefeller Üniversitesi, Belçika KU Leuven Üniversitesi, Georgetown Üniversitesi, California Üniversitesi, Cenevre Üniversitesi, Tokyo Riken Araştırma Merkezi gibi ABD, Avrupa ve Uzak Ooğu’nun önde gelen hastaneleri ile laboratuvarlarında eğitim alma ve araştırma yapabilme imkônı sunan BAU TIP, bilim insanlarının zihinsel ve kişilik özelliklerini taşıma potansiyeli bulunan öğrencilere mülakatla %100 bursa varan yurt içi -yurt dışı araştırma destekleri vermektedir.
BİSEP bursundan yararlanabilmek üzere aday olabilecek öğrenciler, öğretim üyesi seçme titizliğiyle, istenilen kriterlerin yerine getirilmesi kaydıyla seçilecektir. 9, 10, 11, 12. sınıf ve mezun aday öğrenciler BİSEP’e başvurabilirler. Başvurular, 12. sınıf ve mezun öğrenciler için tercih döneminin sonuna kadardır.

BAU TIP Bilim İnsanı Seçme Programı’na Başvuru Belgeleri ve Kriterleri:

  • 1 adet fotoğraflı öz geçmiş (CV),
  • 2 adet referans mektubu ve referans veren kişilerin iletişim bilgileri,(Biri öğrencinin okuduğu lisedeki rehber öğretmeninden, diğeri branş öğretmeninden olmalıdır.),
  • Motivasyon mektubu, (Adayın neden iyi bir “Bilim İnsanı/Hekim” olmak istediğini anlatan en az 300 kelimelik, zihin özellikleri ve motivasyon kaynaklarını ortaya koyan bir metin olmalı.),
  • Tercihen; hedefleri, ilgi alanları ve yetenekli olduğu spor/sanat dalları ile ilgili faaliyetlerini anlatan bir metin gerekmektedir.

Not: Aday öğrencinin burs sertifikasında yer alan burs oranlarından faydalanabilmesi için Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yerleştirilmiş olması gerekmektedir. Verilen sertifika, ÖSYM bursu niteliğinde ve hukuki geçerliliği olan bir belgedir.

Bilgi için; bisep@med.bau.edu.tr
0535 694 43 95