Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Müzik Bölümü’nde, müzik ve folklor araştırmaları yapan, müzik teknolojisi alanında (müzik yazılımları, tonmaisterlik, aranjörlük, ses fiziği, elektronik müzik besteciliği) uzman, icracı, bestecilik alanında (Türk müziği, klasik batı müziği, caz, film müziği, tiyatro müziği, reklam müziği) eserler üretebilecek donanımlara sahip olmalarına imkân tanıyan bütünleşik bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Müzik bölümü alt eğitim modülleri aşağıdaki gibidir:

• Müzik Teknolojileri
• Performans
• Caz
• Türk Müziği
• Klasik Batı Müziği
• Müzikoloji
• Kompozisyon ve Orkestra Şefliği

Özgün, modern ve geleneksel üretimlerin ışığında oluşturulan bir müfredatın uygulandığı BAU Konservatuvar Müzik Bölümü, öğrencilerine uygulama ve kuram bütünlüğünde 21. yüzyıl sanatçı eğitimi becerilerini kazandırma vizyonundadır.

Müzik Teknolojisi Bölümü öğrencileri mezun oldukları zaman ses kayıt stüdyolarında, konser seslendirmelerinde, medya kuruluşlarının ses ile ilgili birimlerinde uzman kişi sıfatıyla görev yapabilirler.

BAU Konservatuvar hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.