Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon bölümü öğrencilerini özel yetenek sınavıyla alır. 

Özel Yetenek Sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır. 

Çizgi film ve animasyon disiplini, hem ticari hem sanatsal anlamda, günümüzde özellikle reklam, eğlence, eğitim alanlarında mobil platformların ve internet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça yaygınlaşmış, yaş ve cinsiyet ayırt etmeksizin geniş kitleler tarafından tüketilen popüler bir mecraya dönüşmüştür. Türkiye, eğitim ve sinema sektöründe olduğu gibi çizgi film ve animasyon alanında da endüstrileşme yolunda önemli adımlar atmaktadır.

Hem devlet televizyonları hem de ülkemizde var olan yabancı medya kuruluşları artık Türkiye pazarından yerli yapımları talep etmektedir. Eğitim kurumları yetişkinler ve çocuklar için özel hazırlanmış eğitsel çizgi film ve animasyon filmler talep etmektedir. Çizgi film ve animasyon tanıtım ve reklam alanı için de önemli bir yaratıcı mecra görevi üstlenmiştir. Beklenilen büyüme ve ivmenin elde edilebilmesi için sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağının karşılanması gerekmektedir. Bu da ancak sağlam bir eğitim altyapısının kurulması ile mümkün olacaktır. Ülkemizde ve İstanbul özelinde çatısı altında sanat, teknoloji, iletişim eğitim ve sektör gibi farklı disiplinleri ve çalışma prensiplerini buluşturan yaklaşımıyla “Çizgi Film ve Animasyon”, sektöre nitelikli insan kaynağı sağlamayı ve yaratıcı, yenilikçi projeler ve ekipler çıkartarak, gerek yerel gerekse de küresel düzeyde başarılar elde etmeyi amaçlamaktadır.

İlk yıl altyapı derslerinde buluşacak olan öğrenciler, ikinci yıllarında yetenekleri doğrultusunda canlandırma film ya da görsel efekt dikeylerinden birini seçerek uzmanlaşma yolunda ilk adımlarını atmış olacaklardır. Proje derslerinde tekrar yolları kesişecek olan öğrenciler, film ekiplerine dönüşerek öğretim kadromuz danışmanlığında birlikte üreteceklerdir. Üniversitenin sektörle işbirliği sistemi üzerinden yapılacak yurtiçi ve yurtdışı stajlar, öğrencilerin deneyimini pekiştirecek, bilgilerini güncelleyecektir.

Bau Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Dersleri İçin tıklayınız

SIKÇA SORULAN SORULAR

A. BAŞVURU SÜRECİ

ÖZEL YETENEK SINAVINA GİRMEK ZORUNLU MUDUR?
Her koşulda bölüm kayıt olabilmek için sınava girmek zorunludur.

APPLY BAU’den BURS ALINMASI HALİNDE SINAVA GİRMEK ZORUNLU MUDUR?
Adayların ApplyBAU’ya başvursun veya vurmasın mutlaka özel yetenek sınavına girmeleri gerekmektedir.

SINAVA BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?
Sınava başvuru işlemi www.bau.edu.tr web adresinde açılan sayfa üzerinden online yapılacaktır.

ADAY BAŞVURU FORMUNU NASIL DOLDURACAKTIR?
Adaylar web üzerinden forumun ilgili alanlarını doldurarak başvuru işlemeni tamamlayacaklardır.

SINAVA BAŞVURU İŞLEMİ NASIL TAMAMLANACAKTIR?
Web üzerinden formun doldurulması ve istenen bilgilerin belirtilen alanlara doğru bir şekilde girilmesi ile başvuru tamamlanmış olacaktır.

B-SINAVIN UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

1- Sınavda ölçme, değerlendirme ve puan hesaplama işlemi nasıl yapılacaktır?

2018 YKS KILAVUZUNDA ÖZEL YETENEKLE ÖĞRENCİ ALIMINA İLİŞKİN ESASLAR ile belirtilen formül kullanılarak değerlendirme ve puan hesaplama yapılacaktır.

2- Adaylar Sınava Girerken Neleri Yanında Bulundurmak Zorundadır?

Görsel algı ve uygulama sınavı için: Kimlik, sınav giriş belgesi, 4B kurşun kalem, silgi, makas, yapıştırıcı.
Mülakat için: Kimlik, sınav giriş belgesi, portfolyo (basılı ve/veya dijital formatta sınav heyetine bir kopyası bırakılmak üzere)

3- Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar Nelerdir?

Akıllı telefon, tablet ve benzeri cihazlar.

4- Sınav Nasıl Uygulanacaktır?

Sınavın iki aşamada gerçekleşecektir. Görsel algı ve Uygulama sınavı ile mülakat aşamaları olacak şekilde birbirini takip eden iki günde gerçekleştirilecektir.

5- Görsel Algı ve Uygulama Sınavı Nasıl Olacaktır?

İki aşamadan oluşmaktadır. Görsel Algı aşaması çoktan seçmeli ve yazılı sınav yöntemi ile yapılacak olup, adayın 2-boyutlu ve 3-boyutlu görsel şekilleri ve tasarımları algılama becerisini ölçmektedir. Uygulama aşaması, adayın sınav komisyonu tarafından belirlenecek kavram veya konuya bağlı olarak ürettiği kolaj çalışması ve yine komisyonca verilecek kısa bir metnin kare kare görsel hikâyelendirmesi şeklinde olacaktır. Adayın kavramsal ve imgesel çözüm ve uygulama becerilerini ölçmektedir.

6- Cevap Kâğıdı Nasıl Doldurulacaktır?

Cevaplar, soru kağıdı üzerinde ayrılan alanlara yazılacak, işaretlenecek.
Uygulama ise verilecek malzemeler ve adayların getireceği malzemeler kullanılarak gerçekleştirilecektir.

7- Adaylar Sınavda Hangi Belge ve Evrakı Teslim Edeceklerdir?

Bu bölümle ilgili özel ilgisi olanların çalışma ve projeleri varsa sınav görevlisine teslim edeceklerdir.

8- Salon tutanakları ve sınav sorularına verilen cevaplar üzerinde ne gibi incelemeler yapılır?

Sınava giren her aday sınav tutanağında adının bulunduğu alanı imza edecektir.

9- Sınav Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır?

– Sınav sonuçları ilan edilen süre içinde web üzerinden adaylara duyurulacaktır.
– Yapılan özel yetenek sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, 2019 YKS Yükseköğretim Programları Kontenjanları Kılavuzunda, ayrılan kontenjan kadar başarı sırasına göre yerleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan bu adaylardan kayda gelmeyenlerin yerine açık kontenjan kadar yedek adaylar, başarı sırasına göre kayıt hakkı kazanacaklardır.

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü sanat, tasarım ve teknolojiyi buluşturan disiplinlerarası yaklaşımıyla, İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet göstermekte olan VR Lab (Sanal Gerçeklik Laboratuarı) tarafından üretilmekte olan CGI (Bilgisayar Destekli Görüntü) ve animasyon içerikli projeler destek, Sinema & Televizyon ve Fotoğraf & Video bölümleri tarafından üretilen projelere animasyon ve görsel efekt desteği, Oyun Tasarımı lisans ve yüksek lisans programlarına hikayeleştirme, karakter oluşturma gibi özel alanlarda içerik üretme açısından doğrudan destek verecektir.

İstanbul’un merkezinde, sektörle çalışarak etkin bir fark yaratacak olan bu programda öğrencilerimiz ve mezunlarımız gittikçe dallanan yurtdışı akademik bağlantılarımız ve yerli-yabancı geniş sektörel iletişim ağımızdan faydalanabileceği gibi; kendi takımını kurup kendi projesini geliştirerek, fon programlarına da başvurabilecek ve destekçilerle buluşma şansı elde edecektir. Katma değeri yüksek bu alanın ihtiyaç duyduğu bilgili, üretken, işine tutku duyan, gelişime açık insan kaynağı sinema, televizyon, reklam, internet, oyun mobil uygulama gibi mecralarda aşağıdaki görevler özelinde, bu program sayesinde karşılanabilecektir:

Çizgi Film ve Animasyon Yapımcısı, Yönetmeni, Senaristi
Karakter Tasarımcısı
Konsept Tasarımcısı
3D Modelleme ve Uygulama, Bilgisayar Destekli Görüntü-Görsel Efekt (CGI), 2D-3D Render, Motion Capture ve Motion Track Uzmanı

 

Detaylı bilgi için;

Deniz Denizel
Tel: 0212 381 53 96
Murat Çöpçü

Mail: [email protected]

Tel: 0212 381 54 43