Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ağız ve diş sağlığının genel sağlığın önemli bir parçası olduğunu anlayan, bağımsız çalışabilen, eleştirel düşünme yeterliliği ve problem çözme becerisi kazanmış ve ağız ve diş sağlığının korunması için bilgi çağının gerektirdiği evrensel “bilgiye ulaşım” ve “bilgi-kullanım” yeteneklerine sahip; araştırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı; mesleğinde ve iş dünyasında başarılı; rekabete açık; sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkan; toplum sağlığına duyarlı ve üst düzey sağlık hizmetleri sunan dünya standartlarında diş hekimleri yetiştirmektedir.

BAU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’NİN FARKI NEDİR?

Bahçeşehir Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği (İngilizce) Lisans Programı olarak ağız sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eden “bütüncül hasta tedavisi yaklaşımı” ile güncel teknolojik gelişmeler neticesinde ortaya çıkan “Dijital-Estetik-İmplant Diş Hekimliği” uygulamalarını da içine alarak oluşturduğu Genişletilmiş Eğitim Müfredatı ile diğer Diş Hekimliği Lisans Programları arasında fark yaratacaktır.

Bu amaca uygun olarak; Bahçeşehir Üniversitesi Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Fakültesi Program Kazanımları; TYYÇ Lisans Düzeyi ve Sağlık Alanı Lisans Yeterlikleri ile anahtar Diş Hekimliği Eğitimi Çekirdek Eğitim Programı (DUÇEP -2016 Versiyon 3.0) yeterlilikleri eşleştirilerek yapılmıştır.

ÇALIŞMA İMKANLARI

Diş hekimliği eğitim programının ilk iki yılını başarı ile tamamlayan öğrenciye “Temel Diş Hekimliği Bilimlerinde Önlisans Diploması”, beş yıllık diş hekimliği fakültesini bitiren öğrenciye ise “Diş Hekimliği Yüksek Lisans Diploması” ve “Diş Hekimi” unvanı verilir.

Programdan mezun olan öğrencilerimiz;

1. Diş Fakültesi mezunlarının kamuda ya da serbest diş hekimi olarak çalışma imkanı bulunmaktadır.

2. Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastahane, ağız-diş sağlığı merkezleri ve polikliniklerinde çalışabilirler.

3. Kişisel muayenehanelerini açıp serbest hekim olarak veya meslektaşları ile ortak poliklinikler kurarak çalışabilirler.

4. Özel hastaneler, ağız-diş sağlığı merkezleri ve polikliniklerde kadrolu diş hekimi olarak çalışabilirler.

5. Devlet ve vakıüniversitelerinde akademik kariyer imkanı bulunmaktadır.

6. Diş Hekimliği Fakültesi mezunları diş hekimliği ve temel tıp bilimleri alanında bilim doktorası yapabilir, diş hekimliğinde uzmanlık yapabilir.

7. Diş Hekimliğinde Uzmanlık yapmak isteyen mezunlar; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl bir kez düzenlenmekte olan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucuna göre uzmanlık eğitimine kabul edilerek, tercihlerine göre devlet ve vakıüniversitelerinin Diş Hekimliği Fakültelerinde ya da Sağlık Bakanlığı adına Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimlerine başlarlar.

8. Bilim doktorası yapmak isteyen mezunlar; devlet veya vakıf üniversitelerinde diş hekimliği fakültelerinde klinik diş hekimliği doktora programları ve tıp fakültelerinin temel tıp bilimleri doktora programlarına başvurabilirler. Değerlendirme sonucunda başarılı olanlar Bilim Doktorası eğitimine başlarlar. 

Detaylı bilgi için tıklayınız