Üniversite sınavına hazırlanan aday öğrenciler burs programlarını ve burs veren kurumları detaylıca araştırmalı. Aday öğrenciler burs programları sayesinde istedikleri üniversitede okuyabilir ve akademik başarılarına destek olarak hayallerini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşabilir. BAU öğrencilerine çeşitli burs olanakları sağlamaktadır. Burs veren üniversiteler, burs programları ve oranları hakkında bilgileri sizin için derledik.

Üniversite sınavına hazırlanan aday öğrenciler için başvurabilecekleri burs programları çeşitlidir. Bu programlar hem devlet kurumları hem de özel vakıflar tarafından sağlanabilir. Öğrenciler burs sahibi olmak için devletin KYK bursuna başvurulabilir. Ayrıca, aday öğrenciler kurumların ve özel vakıfların kendi bünyelerinde hazırladığı sınavlara girerek burs başvuru imkanlarını genişletebilirler.

Üniversite bursu için nerelere başvurabileceğini araştıran öğrenciler için en önemli noktalardan biri değerlendirdikleri kurum ve vakıfların koşullarıdır. Öğrenciler burs veren üniversite, kurum ve özel vakıfların internet sitelerine girerek bu bilgilere ulaşabilirler.

Bahçeşehir Üniversitesinin aday öğrencilere sunduğu üniversite bursları: ÖSYM Bursları, ÖSYM Bursuna Ek İlk 1000 Bursları, Uluslararası Diploma Bursları, ApplyBAU Bursları, Ön lisans ve Lisans Kardeş İndirimi, Spor Bursu, Dikey Geçiş, Yatay Geçişi Çift Ana Dal ve Yan Dal Bursları şeklinde sıralanır. BAU burs ve ücretler hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

ApplyBAU Burs Olanağı

ApplyBAU, 2013 yılında hayata geçirilen Türkiye’nin ilk ve en yeni üniversite kabul ve burs modelidir. Öğrencilerin müfredat bazlı başarılarını ölçen sınav sistemi yerine kişisel becerileri, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda bir üniversiteye yerleştirilmelerine önem veren Bahçeşehir Üniversitesi, “Admission / Başvuru – Kabul” modelinin uygulanmasını sağlamıştır.

Üniversite adayları, üniversite sınavı ile bir üniversiteye yerleştirilmeden önce ApplyBAU’ya kabul ve burs başvurusunda bulunarak üniversiteden kabul talebinde bulunurlar. Kabul talebinde bulunurken kendilerinden, otobiyografileri, kişisel özelliklerini ifade eden belgeler, yetenekleri, proje ve fikir çalışmaları, sosyal sorumluluk çalışmaları istenir. Öğrenci başvuruda bulunurken hangi alanda ve bölümde eğitim almak istediğini de belirtir. Değerlendirme sonucunda öğrencinin akademik başarısından bağımsız olarak hangi alanda ve bölümde eğitim alması gerektiği kendisine “kabul belgesi” ile bildirilir. Bu işlem sırasında komisyon öğrencilere mülakat yapma hakkına da sahiptir. Böylece öğrenciler farklılıkları ve kişisel özelliklerine göre eğitim alma şansı yakalamış olurlar.

ApplyBAU sistemi tüm aday öğrencilere birey olarak yaklaşır. Aday öğrencilerin tüm özelliklerini, farklılıklarını benimser ve cinsiyet, etnik köken, din, yaş gibi tüm ayrımcılık konularına karşı çıkan değerlendirme kriterlerine sahiptir. Bu anlamda, ApplyBAU kadınların daha az temsil edildiği bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında fırsat eşitliğine katkıda bulunur. Detaylı cinsiyet dağılımını tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Üniversite sınavı sürecinde adayların farklı bir değerlendirme sürecine dahil edildiği bu sistem sayesinde üniversite tercihleri sürecinde adayların Bahçeşehir Üniversitesi tarafından edindikleri kabul mektupları bulunmuş olur.

ApplyBAU hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için tıklayınız.