Üniversite sınavına hazırlanan ve diş hekimliği fakültesinde okumak isteyen aday öğrenciler için BAU Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki anabilim dallarını sıralıyoruz. Aday öğrencilerin üniversite seçme sürecinde değerlendirmesi gereken en önemli noktalardan biri bölümlerin sunduğu fırsatlar ve eğitim kalitesidir.  Diş Hekimliği okumayı değerlendiren aday öğrenciler için BAU Diş Hekimliği Fakültesi’nin özelliklerini paylaşıyoruz.

BAU Diş Hekimliği Fakültesi’ni diğer Diş Hekimliği Fakültelerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri “bütüncül hasta tedavisi yaklaşımı” ile güncel teknolojik gelişmeler neticesinde ortaya çıkan “Dijital Diş Hekimliği” uygulamalarını da içine alarak oluşturduğu Genişletilmiş Eğitim Müfredatıdır.

BAU Diş Hekimliği Fakültesi Anabilim Dalları aşağıdaki şekilde sıralanıyor: 

  • Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
  • Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
  • Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti)
  • Endodonti
  • Ortodonti
  • Periodontoloji
  • Protetik Diş Tedavisi (Prostodonti)
  • Restoratif Diş Tedavisi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi; yüz ve çenelere ait dokuları ilgilendiren hastalıkların, enfeksiyonların, yaralanma ve bozuklukların teşhisini ve cerrahi tedavisini lokal anestezi, genel anestezi veya sedasyon anestezisi altında gerçekleştiren ve bu alanlarda bilimsel çalışmalar üreten diş hekimliği dalı.

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi; Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi dentomaksillofasiyal bölgede görülen hastalıkların klinik, patolojik ve radyolojik bulguları arasında ilişki kurarak bu hastalıkların tanı ve tedavisini yöneten bir diş hekimliği Anabilim Dalıdır. Hastaların ilk muayeneleri ve radyolojik tetkikleri bu bölümde gerçekleştirilir. Uzmanlık alanımız, diş ve çevre dokularının, çenelerin hastalıklarından, onkolojik hastalıklara, hematolojik, metabolik, endokrin ve kas-iskelet sistemi gibi hastalıklara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi bütün bu patolojik durumları klinik ve radyolojik olarak inceleyen alan olarak ön plana çıkıyor.

Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti); Pedodonti Anabilim Dalı bebeklik döneminden itibaren çocuk ve ergenlik döneminde ağız diş sağlığı, dişlerin gelişimi ve kalıtsal bozuklukları ve özel gereksinimli bireylerin tedavilerini ve takibini kapsayan Anabilim Dalıdır. Diş hekimliği eğitimini tamamladıktan sonra, pratik ve teorik eğitimini pedodonti bölümünde yapmış ve doktorasını tamamlamış uzman doktor pedodontist unvanını alır.

Endodonti; dişin, en iç kısmında yer alan, yumuşak bir bağ dokusu olan ve dişin canlı kısmını oluşturan pulpaya (damar-sinir paketi, canlı doku) kadar ilerlemiş olan problemler ve dişi çevreleyen dokularla ilgili hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen diş hekimliği branşıdır. Diş hekimliği eğitimini tamamladıktan sonra, pratik ve teorik eğitimini endodonti bölümünde yapmış ve doktorasını tamamlamış uzman doktor endodontist adını alır.

Ortodonti; dişlerdeki çapraşıklıkları düzelten, çenelerin birbirleri ve yüzün diğer kısımlarıyla olan anormal ilişkilerini tedavi ile ideale getiren, bir diş hekimliği uzmanlık dalıdır. Yenidoğan dudak-damak yarıklı bebeklerin ameliyat öncesi tedavileri de bu bölüm tarafından gerçekleştiriliyor. Günümüzde, “dişsel ortodontik tedaviler” her yaşta uygulanabilmektedir. Ancak, iskeletsel anomalilerin varlığında ortopedik tedavi sağlamak erken yaşlarda mümkün olabilmektedir ve çocukluk çağında tedavi edilmeyen bu problemler ileriki yaşlarda ortognatik cerrahi ameliyatları ile tedavi ediliyor. Ortodontik tedavi sırasında metal teller uygulanabileceği gibi tellerin görünmesini istemeyen hastalar için: şeffaf (estetik) braketler, ortodontik şeffaf plaklar ve dişlerin arka yüzeyine uygulanan lingual ortodontik tedavi aygıtları uygulanıyor.

Periodontoloji; dişleri ve dental implantları çevreleyen dokuları (diş eti, alveol kemiği, periodontal ligament ve sement) inceleyen, bu dokuları ilgilendiren hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen ve bu alanda bilimsel çalışmalar yürüten diş hekimliği branşıdır.Diş hekimliği eğitimini tamamladıktan sonra, bu alanda teorik ve pratik eğitim alarak uzmanlaşan hekimler periodontolog unvanı alır.

Protetik Diş Tedavisi (Prostodonti); çeşitli nedenlerle madde kaybına uğrayan veya kaybedilen dişlerin, estetik ve fonksiyonu yeniden sağlayacak şekilde doku dostu malzemelerle yerine konulmasını sağlayan diş hekimliği branşıdır. Kısmi ya da tam dişsizlik sorunu yaşayan hastaların teşhisi ve tedavi planlaması ve okluzyonun rehabilitasyonu protetik diş tedavisi dalının ana çalışma alanıdır. Dişlerin form, renk ve şekil bozukluklarının çeşitli uygulamalarla düzenlenmesi de bu Anabilim Dalının çalışma alanları arasında.

Restoratif Diş Tedavisi; Restoratif Diş Tedavisi, mine, dentin ve sement gibi diş sert dokularını ilgilendiren hastalıkları önleyen, diş yapılarının gelişimsel ve kazanılmış hastalıkları nedeniyle görülebilen form bozuklukları ya da madde kayıplarının teşhisinin yanı sıra mümkün olan en konservatif yaklaşımla tedavisini gerçekleştiren dolayısı ile kaybedilmiş fonksiyon ve estetiğini hastaya yeniden kazandıran diş hekimliği uzmanlığı dalıdır.

BAU Diş Hekimliği Fakültesi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 

ApplyBAU NEDİR?

ApplyBAU, öğrencilerin sınav ölçekli başarı ve puanlarının yerine kişisel becerileri ve yetenekleri doğrultusunda bir üniversiteye yerleştirilmelerine önem veren Bahçeşehir Üniversitesi’nin bir öğrenci kabul programıdır.
Adaylar bir üniversiteye yerleştirilmeden önce hangi alanda ve bölümde eğitim almak istediğini belirtir. ApplyBAU’ya başvuruda bulunarak üniversiteden kabul talebinde bulunurlar. Kabul talebinde bulunurken kendilerinden, otobiyografileri, kişisel özelliklerini ifade eden belgeler, yetenekleri, proje ve fikir çalışmaları, sosyal sorumluluk çalışmaları istenir ve bu belgeler üzerinden değerlendirmeye alınırlar.
ApplyBAU programından kabul alan öğrenciler projeleri ya da hayalleri doğrultusunda yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75 ya da yüzde 100 oranında burs sağlar.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

İstanbul’daki üniversiteler içinde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir. Beşiktaş (Kuzey ve Güney), Göztepe, Galata ve Kemerburgaz’da kampüsleri vardır. Bahçeşehir Üniversitesi ÖSYM bursları %50 ve %100 olarak verilir. Bunun yanı sıra Türkiye’de ilk ve tek olarak Bahçeşehir Üniversitesi’nde uygulanan üniversite kabul yöntemi ApplyBAU ile öğrenciler sınava girmeden önce yetenekleri ya da hayalleriyle istedikleri bölüme yerleşebilirler. ApplyBAU ile öğrenciler yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75, yüzde 100 gibi oranlarda burs alabilirler.