2000 – 2001 akademik yılında eğitim ve öğretime başlayan BAU Hukuk Fakültesi, Türk pozitif hukukun yanı sıra evrensel hukuk ilkelerini ve karşılaştırmalı hukuku da iyi bilen, en az bir yabancı dili çalışma dili olarak kullanabilme becerisine sahip, nitelikli genç hukukçular yetiştirmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi her biri kendi alanında söz sahibi akademik kadrosuyla hem Türk hukuku hem de uluslararası hukuk ve karşılaştırmalı hukuk sistemleri konusunda, sadece Türkiye değil, dünya standartlarında da iddialı bir eğitim kurumu olmayı ölçü kabul etmektedir. Hukuk fakülteleri programlarında mutlaka bulunması gereken zorunlu temel derslerle, özellikle yabancı hukuk sistemleri ve uygulamalı hukuk ile bağlantılı, uzman uygulamacılar tarafından yönetilen sanal mahkeme ve klinik dersler gibi seçmeli derslerin dengeli bir program çerçevesinde birleştirilmesini öngören, hukuk ingilizcesine de yer veren bir eğitim programı uygulamaktadır.

Fakültemiz, klasik hukuk eğitiminden ödün vermeden, dünyadaki teknik ve hukukî gelişmelere paralel olarak kendisini sürekli yenilemektedir. Açılması zorunlu olan temel derslerimize ilâve olarak yapay zekâ hukuku, kadın hakları, fikrî haklar, deniz ticareti, milletlerarası tahkim, e-ticaret, sosyal medya ve internet hukuku, tüketici hukuku, üzerinde özel olarak durulan konulara örnek olarak verilebilir.

YENİ NESİL HUKUKÇU

BAU Hukuk Fakültesi öğrencilerini, Türk hukukunu iyi bilen, avukat yetiştirmeye yönelik “Klinik Dersler” ve hâkim yetiştirmeye yönelik “Uygulamalı Dersler” alarak, uygulamayı da öğrenmiş olan, çok iyi İngilizce bilen, yıl içi Amerika’daki “Yaz Eğitim Seminerleri “ne katılan, yabancı hukuk sistemlerini de öğrenmiş olarak yetiştirmeyi hedefler.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA EN İYİ HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk eğitimi ve öğretimindeki standartları belirlemek amacıyla ölçme-değerlendirme çalışmalarına 2014 yılında başlayan Türkiye Barolar Birliği, bir hukuk fakültesinin hangi asgari standartları taşıması gerektiğine dair ölçütleri belirledi. Çalışmaya, YÖK Başkanlığı ile son şekli verildi. Akademik kadro, kütüphane olanakları, eğitim-öğretim faaliyetleri gibi kritlerlerin yer aldığı değerlendirme formuna verilen cevaplar doğrultusunda, 2017 Temmuz ayında en iyiler listesi hazırlandı.

Vakıf üniveersitesi hukuk fakülteleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1.sırada yer aldı. Devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin tümünün hukuk fakültelerinin değerlendirildiği listede ise 8.sıraya yerleşti.

 

ÜSTÜN BAŞARI SINIFI

IGUL, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde 2018-2019 akademik yılında Üstün Başarı Sınıfı etkinlikleri başlatmıştır. Amaçları doğrultusunda, Çapraz Sorgu, Hukuk İngilizcesi, Alman Ceza Hukuku, Amerikan Hukukuna Giriş Çalışmaları ve Uzlaştırma dersleri verilmektedir. Her dönem düzenli olarak gerçekleştirilen etkinliklerde yerli ve yabancı akademisyenlerin ve uzman isimlerin katılımıyla dünyanın ve Türkiye’nin her bölgesinden hukuk fakültesi öğrencileri ve hukuk uygulayanları ağırlanmaktadır. Üstün Başarı Sınıfı ülkeler ve hukuk fakülteleri arasında köprü kurmaktadır.

 

Üstün Başarı Sınıfı, hukuk okumak isteyen aday öğrencilere, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve diğer tüm hukuk fakültesi öğrencilerine, tüm hukuk fakültesi mezunlarına ve hukuk uygulayanlara; öğrenci iken staj, klinik çalışmaları, Yapay Zeka Hukuku Araştırma Grubu çalışmaları, Hukuk İngilizce dersleri, TOLES sınavına hazırlık, yurt içi ve yurt dışı eğitimleri sanal ortamda Amerikan Hukuk Fakültesi dersine katılım gibi olanakları ücretsiz sunmaktadır.

 

 

DAVA VE AVUKAT YARIŞMALARI

The Annual Willem C. International Commercial Arbitration Moot: Uluslararası ticaret hukuku ve tahkim hukuku esasları kullanılarak, uluslararası nitelik taşıyan somut bir uyuşmazlığın, geleceğin hukuk uygulayıcıları tarafından çözülmesi ve bu şekilde alternatif uyuşmazlık çözüm metotları konusunda genç hukuk uygulayıcıları nezdinde farkındalık yaratılması hedeflenmektedir. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 366 üniversite takımı katılmıştır ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden öğrencimiz, sorumlu öğretim üyelerinin koçluğunda üniversitemizi temsilen bu yarışmaya katılmıştır.

Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ilk olarak 60 yıl önce Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi öncülüğünde başlayan, günümüzde ise dünyanın pek çok ülkesinden yüzlerce hukuk fakültesinin katılımıyla gerçekleştirilen ve bu çerçevede uluslararası hukuk alanında en prestijli farazi dava yarışmalarından biri sayılan Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition’a Türkiye’den düzenli olarak katılan sayılı hukuk fakültelerinden biridir. Her yıl fakülte içinde eleme yoluyla şekillen öğrenciler ilgili kürsü hocaları ile uluslararası hukuk alanında yabancı dilde çalışır ve devletleri Uluslararası Adalet Divanı önünde yabancı bir dilde temsil edecek hazır, etkili ve bilgili avukatlar olarak hazırlanır.

BAU VABB Varsayımsal Bireysel Başvuru Yarışması: 2015’ten bu yana düzenli şekilde gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk ve tek üniversiteler arası insan hukuku yarışmasıdır. Üniversitelerin hukuk fakültelerinde okuyan ve insan haklarına ilgi duyan öğrenciler, takımlar kurarak web sayfasına (www.bauvabb.org) yayımlanan varsayımsal olaydaki hak ve özgürlük ihlallerini tespit eder ve olayla ilgili olarak 30 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru formu hazırlar. Kazanan takım üyeleri, Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ni ziyaret ödülü kazanır. 2018 yılında bu yarışmanın birincisi Bahçeşehir Üniversitesi ekibi olmuştur.

ISTAC Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması: Prof. Dr. Aslı Makaracı Başak ve Doç. Dr. Seda Öktem Çevik tarafından ISTAC Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’na hazırlanan takımımız, 2020 yılında yapılan yarışmada “En İyi Cevap Dilekçesi” ödülünü kazanmıştır. Hocalarımız tarafından hazırlanan bir başka takımımız ise 2021 yılında Arabuluculuk Yarışması’nda çeyrek finale kalmıştır.

MLA COLLEGE SUSTAINABLE MARITIME OPERATIONS

Aranan koşulları sağlayan Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, İngiltere’den Sürdürülebilir Denizcilik Operasyonları konusunda ikinci bir diploma almak için MLA College’a başvurma imkanına sahip olacaklardır. Genel not ortalaması 3,00 ve üzeri olan BAU öğrencileri Hukuk Fakültesi Dekanlığının mülakatı sonucuna göre programdan %100 burslu olarak faydalanabilirken, diğer kayıtlı öğrenciler %25 burslu olarak programa kayıt yaptırıp, hukuk eğitimlerinin yanına denizcilik eğitimini de ekleyerek ikinci bir diplomaya sahip olabileceklerdir.

SERTİFİKA PROGRAMLARI

“Fikri ve Sınai Haklar” Sertifikası: Öğrencilerimize fakültemizde açılan sınai mülkiyet hukuku, fikir ve sanat eserleri hukuku ve rekabet hukuku derslerini alarak, başarılı olmaları halinde diplomanın yanında “Fikri ve Sınai Haklar Sertifikası” verilmektedir.

Deniz Ticareti Sertifikası: Hukuk Fakültesinin 4.sınıfında zorunlu ders olarak alınacak Deniz Ticareti Hukuku dersine ek olarak, fakültemizde açılan “Deniz Ticaretine İlişkin Uluslararası Düzenlemeler (Marine Conventions)”, “Denizcilik Ekonomisi (Maritime Economics)”, “Deniz Taşımacılığında Lojistik Yönetimi (Logistics Management in Maritime Transportation)” derslerinin tamamını alıp başarılı olan öğrencilere “Deniz Ticareti Sertifikası” verilecektir.

Aile Hukuku Sertifikası: Aile hukukuna ilişkin güncel meselelerin incelendiği farklı dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, bu sertifikayı almaya hak kazanırlar.

Tüketici Hukuku Sertifikası: Tüketici hukuku genel esasları, tüketici sözleşmeleri ve tüketicinin reklamlara karşı korunması derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, tüketici hukukunda uzmanlıklarını gösteren sertifikaya hak kazanırlar.

LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Amerikan Barolar Birliği” ile International Rule of Law Institute adı altında yeni bir hukuk programı açmak üzere anlaşmıştır. Bu programın amacı, bütün derslerin Amerikalı öğretim üyeleri tarafından İngilizce olarak okutulacağı bir yüksek lisans programında, yabancı hukuk sistemleri hakkındaki bilgisini geliştirmiş olan mezunlarımız ile diğer hukuk fakültelerinin mezunlarına dünyanın her yerinde kullanabilecekleri “Global Hukuk” bilgisi vermektedir. Bu program, Türkiye’nin komşusu olan ülke hukukçularına da açık olduğu için, Orta Doğu’nun en mükemmel Transnational Law Program olma hedefindedir.

Öte yandan BAU Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Hukuk Yüksek Lisans Programlarımız; 3 farklı alanda uzmanlaşmayı sağlayan alt programlar sunmaktadır. Bunlar; Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, Sermaye Piyasaları ve Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programı’dır. Bunun yanında Özel Hukuk ve Kamu Hukuku olmak üzere doktora programlarımız devam etmektedir.

YURT DIŞI PROGRAMLARI

 • Avrupa Birliği Hukuk Eğitimi
 • Strasbourg Hukuk Programı
 • Unfolding Berlin
 • ABD Hukuk Programı, Washington D.C.
 • BAU Law Programme, Berlin
 • BAU Washington D.C. Yaz Okulu
 • MLA College – Sustainable Maritime Operations (İkinci Diploma Programı)

TOLES HUKUK İNGİLİZCESİ KURSU

Öğrencilerimize yarım ve tam burslu olarak verilen TOLES Hukuk İngilizcesi Kursu bulunmaktadır. Bu kurs sonucunda, öğrenci sınavda başarılı olur ise ileri düzey hukuk İngilizcesi bildiğini gösteren dünyaca geçerliliği bulunan TOLES Sertifikasına hak kazanır.

HUKUK LABORATUVARLARI

 • İnsan Hakları Laboratuvarları
 • Sosyal Adalet ve Toplumsal Hukuk Laboratuvarları
 • Medeni Hukuk Laboratuvarları
 • Teknoloji ve Hukuk Laboratuvarları

HUKUK KLİNİKLERİ

Öğrenciler hukuk klinikleri ile üniversitedeki üçüncü ve dördüncü yıllarında denetimli bir ortamda pratik beceriler kazanabilecekleri ve problem çözebilecekleri bir dizi deneyimsel program arasından seçim yapma fırsatına sahip olmaktadır. Bu programlar toplumun ihtiyaç duyduğu yasal konulara hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

 • İş Hukuku Kliniği
 • Kriminal Hukuk Kliniği
 • Toplum Hukuku Kliniği
 • Kadın Hakları Hukuku Kliniği

MARKALI DERSLER

CO-OP eğitim modelinin yükseköğretim sistemine getirdiği yeniliklerden biri olan Markalı Dersler, sektörlerin öncü firmaları tarafından, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin iş hayatına donanımlı hazırlanmalarına katkıda bulunmak üzere açılmıştır. Firma üst düzey yöneticileri tarafından BAU akademisyenleriyle birlikte verilen bu dersler 3. ve 4.sınıf öğrencilerine seçmeli olarak açılmaktadır.

IGUL

Otobiyografisi dünyanın tanınmış hukukçularının yer aldığı kitapta yayınlanmış olan Prof. Dr. Feridun Yenisey tarafından 2001 yılında kurulan IGUL, ulusal ve uluslararası etkinliklere yapan, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı faaliyet gösteren öncü bir kuruluştur.

IGUL’un açılımı “Institute for Global Understanding of the Rule of Law” kelimelerinden oluşmaktadır. Kuruluşun amacı modern teknolojileri kullanarak adaletin temel prensiplerini, insan hakları kavramını ve hukuk devleti ilkelerini, dünya hukukçularını bir araya getirerek ve süreklilik araz eden bir katılım sağlayarak uluslararası alanda paylaşmaktır.

KLİNİK ÇALIŞMALAR

IGUL bünyesinde klinik çalışma grubu oluşturulmuştur. Geçtiğimiz dönemlerde klinik çalışmalar kapsamında IGUL Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Av. Phyllis Cox sözleşme inceleme ve CISG konularında çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bunun yanında akademisyenlerin ve uzman isimlerin katılımı ile adli yazışma teknikleri ve karar okuma programları düzenlenmiştir.

STAJ OLANAKLARI (ÖĞRENCİ İKEN STAJ)

Birinci sınıftan başlayarak okudukları bölümü uygulayarak öğrenmek isteyen öğrencilerimiz için Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (CO-OP) ve BAU Mezunlar Merkezi ile işbirliği yapılarak Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu avukatlar yanında kısa dönem uygulamalı öğrenme programları hazırlanmıştır.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Ekim 2011’de Harvard Kennedy School ve Max Planck Enstitüsü ile beraber yürütülen “Soruşturma Evresinde Ceza Adalet Sisteminin Etkinliği” araştırma projesi, Şubat 2012 tarihinde tamamlanmış ve sonuçları yayınlanmıştır. Şimdi ise IGUL, yapılacak olan reformlarda dikkate alınması gereken noktaları belirlemek amacıyla “Ceza Adalet Sisteminin Etkinliği” adı altında diğer kurumlar ile beraber etki analizi çalışması yürütmektedir.

CALI

IGUL ve The Center for Computer-Assisted Legal Instruction (CALI) arasında yapılan anlaşmaya göre IGUL programına katılan dinleyiciler, CALI platformunun sunduğu çevrimiçi ders materyallerinden, kitaplardan ve kaynaklardan faydalanabileceklerdir.