Üniversite tercih dönemiyle beraber öğrenciler hangi bölümü okuyacağına karar vermeye çalışıyor. Bu süreçte fakültelerin sağladığı olanakları ve fırsatları araştırmaları yararlı olacaktır. Özellikle teorik eğitimi uygulamalı eğitimle pekiştiren fakülteleri tercih etmek öğrencilerin geleceği için büyük önem taşır. Uygulamalı eğitimin çok kritik olduğu alanlardan biri ise sağlık. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okumak isteyen aday öğrenciler için BAU Sağlık Bilimleri Fakültesinin ayrıcalıklı özelliklerini ve öğrencilere sunduğu uygulamalı eğitimleri sıralıyoruz!

BAU Sağlık Bilimleri Fakültesi; Beslenme ve Diyetetik, Dil ve Konuşma Terapisi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik bölümlerinden oluşuyor. Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinin hem Türkçe hem de İngilizce programları bulunuyor. Bu bölümler Sağlık Bilimleri Fakültesi alanında uzman olan geniş bir akademik kadroya sahip!

Laboratuvarda Uygulama ve Simülasyon

BAU Sağlık Bilimleri Fakültesinde tüm programların kendine ait laboratuvarları vardır. BAU Sağlık Bilimleri Fakültesi laboratuvarları;

  • Antropometri Laboratuvarı
  • Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
  • Psikodrama Laboratuvarı
  • Anatomi Laboratuvarı
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı
  • Biyomekanik ve Kayropraktik Laboratuvarı
  • Sanal Gerçeklik Laboratuvarı
  • Multidisipliner Laboratuvarı
  • Hemşirelik Laboratuvarı

Hemşirelik için gerekli beceriler birinci sınıftan itibaren Hemşirelik laboratuvarında öğrencilere kazandırılır. Maketlerin yanı sıra simülasyon maketleri de uygun derslerde etkin olarak kullanılır.

Sağlık Kurumlarında Uygulamalı Eğitimler

Hemşirelik bölümünde birinci sınıfın ikinci yarı yılından itibaren teorik dersler ile uygulamalı dersler paralel ilerlemektedir. Sekiz ana bilim dalı olan Hemşirelik mesleğinin her ana bilim dalı için o dönem uygun olan özellikli hastane veya sağlık kurumunda öğrencilerimiz uygulamalı eğitim yaparlar. Ayrıca sekizinci dönemde intörnlük programı ile haftanın üç günü hastanede mesleğe hazır olarak uygulamalı eğitimler tamamlanmaktadır. Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinde dördüncü sınıfın ilk yarıyılında (yedinci yarıyıl) başlar. Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde üçüncü sınıfın ilk yarıyılında (beşinci yarıyıl) başlar.

Staj Fırsatları

Öğrenciler için aldıkları eğitimi uygulamaya dökmenin bir diğer yolu ise staj yapmaktır. Sağlık bilimlerindeki her alan için staj çok büyük önem taşıyor. Yapılan meslekler hayati meslekler olduğundan hata yapma olasılığının en aza indirilebilmesi için olabildiğince fazla pratik yapılması elzemdir.

Sağlık bilimleri doğası gereği insan bedeniyle etkileşimi yüksek olan meslek gruplarını içerir. Öğrencilerin öğrendikleri yaklaşımlar, gerçek hastalar üzerindeki uygulamaları, çok disiplinli faaliyetlerde yer almaları, onlara lisans dönemi boyunca aldıkları teorik ve pratik bilgileri harmanlayıp hayata geçirebilme ve eksiklerini giderebilme tecrübesi kazandırır. Bu tecrübelerin çeşitli ve fazla sayıda alanda edinilmesi, öğrencilerin mezuniyet sonrasında alanında yetkin ve kabiliyetli olması için çok değerlidir. Uygulamalı eğitimler ve gönüllü stajlar öğrencilerin kendilerine uygun buldukları kurumları tespit edebilme ve özelleşme alanlarını tanıma imkânı da sağlar.

BAU Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri pratik uygulamalarını 3 şekilde yapabilmektedirler.
– Fakülte laboratuvarlarında yapılan uygulamalı dersler
– Sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan uygulamalı dersler
– Sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan gönüllü stajlar

BAU Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan uygulamalı derslerini İstanbul’da üniversitemiz ile protokolü bulunan birçok farklı kamu ve özel sağlık kurumlarında yapabilmektedir. Talep etmeleri ve uygun şartları sağlamaları hâlinde öğrenciler bu derslerini İstanbul içindeki, İstanbul dışındaki ve hatta yurt dışındaki istedikleri sağlık kurumunda yapmalarına da imkân sağlanmaktadır.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulamalı ders veya staj yapan öğrencilerin tüm sigorta giderleri Bahçeşehir Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır.