Her öğrencinin ders çalışırken daha iyi öğrenebilmek için kullandığı yöntemleri vardır. Kimi öğrenciler not tutmayı tercih ederken kim öğrenciler diyagramlar ve grafikler hazırlarken daha iyi sonuçlar elde ederler. Bir öğrenme şekli her öğrenciye uygundur demek mümkün değil. Buna ek olarak, akademik camiada 4 adet öğrenme şekli tespit edilmiştir. Üniversite sınavına hazırlanırken hangi öğrenme şeklinin size fayda edeceğini bu öğrenmeş şekillerini inceleyerek tespit edebilirsiniz!

Görsel – Görsel öğrenme şekliyle konuları daha çabuk kavrayan öğrenciler çizelgeler, diyagramlar, semboller ve benzeri yollarla grafik tasvir kullanmayı deneyebilirler. Tasarımcıların belirli tasarım öğelerini vurgulamak için görsel hiyerarşiyi kullanmalarına benzer şekilde, görsel öğrenenler bilgileri öğrenmekte başarılı olurlar.

İşitsel – Duyarak öğrenme biçimini benimseyen öğrenciler isminden de anlaşılabileceği üzere bilgileri dinlemeyi tercih edenlerdir. Bu öğrenciler, sesli işbirliğinin olduğu grup ortamlarında iyi çalışırlar ve kendilerine yüksek sesle okunmasından da keyif alabilirler. Buna ek olarak öğrenmek istedikleri konuya dair podcast dinleyebilirler!

Okuma ve Not Tutma- En iyi yazarak odaklanan öğrenciler metin ağırlıklı kaynaklar kullandıklarında daha başarılı olurlar. Bu öğrenciler not alırlar ve yazılı metne başvurabildiklerinde güçlü performans gösterirler. Öğrenmeye çalıştıkları konuyu yazarak tekrar etmeleri ve sonrasında bu notların üzerinden geçmeleri başvurabilecekleri en iyi yollardan biridir.

Kinestetik – Kinestetik öğrenme, deneyim yoluyla yani yaparak öğrenmek anlamına gelir. Kinestetik insanlar aktivite, oyun, modelleme ve deney yoluyla öğrenirler. Fiziksel olarak, bir problemi çözmek, bir süreci yönetmek, bir probleme katılmak, insan kinestetik insanların öğrenme biçimidir.