chart-pie-35

BAU Hub Kuluçka Merkezi

BAU Hub Kuluçka Merkezi

Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka Merkezi BAU Hub; İstanbul’un Avrupa yakasında üç ayrı yerleşkede teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapıyor; ticarileşme süreçlerine uçtan uca birebir destek oluyor!
BAU Hub Kuluçka Merkezi çatısı altında; Future Campus, Galata ve Beşiktaş yerleşkelerimizdeki ofis alanları ile teknoloji girişimlerinin yanında yer alınıp, Üniversite ile iç içe konumlanan ofis alanlarımızda temel altyapı imkanlarının yanında akademik-teknik ağ ve tecrübeye erişim imkanları da girişimci öğrencilerimiz ile buluşturuluyor!


BAU Hub PROGRAM & DESTEKLER


BAU Innovation Focus Sertifika Programı

Bahçeşehir Üniversitesi girişimcilik ekosisteminin çatısını oluşturan BAU Hub Kuluçka Merkezi özelindeki program & destekler hakkında girişimcilik ekosisteminde yer almak isteyen öğrencilerimize yönelik hazırlanan sertifika programıdır.
Program içeriğinde; Öğrenci Yarışmaları, Ulusal fon destek mekanizmaları/BAUBAP Öğrenci Destekleri, Araştırma/Literatür tarama, Patent ve Yenilik Araştırması vb.konular hakkında detaylı bilgi paylaşımı yapılmakta olup, bu süreçleri deneyimlemiş öğrencilerimize de tecrübe paylaşımı imkanı sağlanmaktadır.
Bahar ve güz dönemlerinde online olarak gerçekleştirilen ilgili programı tamamlayan öğrencilerimize BAU Innovation Focus sertifikası verilmektedir. 3 hafta süren program özelinde katılım sertifikası almak için programın %70’ine katılım zorunludur. Devam takibi online sistem üzerinden yapılacaktır. Bu sertifikaya sahip olan katılımcılara BAU Hub Kuluçka Merkezi’ne kabulde öncelik verilecektir.
BAU girişim ekosistemine dahil olmak için ilk adımı BAU Innovation Focus Sertifika Programı ile atabilirsiniz!

customer-support

BAU Innovation Focus Sertifika Programı


chart-pie-35

BIZ Lab Ön Kuluçka & TÜBİTAK BİGG Programı

BIZ Lab Ön Kuluçka & TÜBİTAK BİGG Programı
Program Tanımı:

Farklı dikeylerdeki girişimlerin özelleşmiş ihtiyaçları olduğuna inanan BAU Hub Kuluçka Merkezi’ndeerken aşama girişimler için fikirden şirketleşmeye BIZ Lab Ön Kuluçka Programı ile birebir destek sağlanmaktadır. BIZ Lab Ön Kuluçka Program sürecinde yer alan ve TÜBİTAK BİGG Programı ile 450.000TL’lik hibeye ulaşmak isteyen girişimci öğrencilerimiz, program çağrı takvimine göre başvuru yapabiliyor ve belli kriterler doğrultusunda değerlendirilip, programa dahil edilmeye hak kazanıyorlar.

Program Destekleri:

• BAU Hub Kuluçka Merkezi’nde paylaşımlı ofis imkanı,
• TUBİTAK BİGG Programı ile şirketleşme ve sermayeye erişim desteği,
• Bahçeşehir Üniversitesi’nin geniş iş ağında bulunan onlarca şirkete doğrudan erişim,
• Alanında uzman kişilerden birebir mentorluk,
• Akademik ve teknik danışmanlık desteği,
• BAUTTO iş birliği ile fikri ve sınai mülkiyet hakları desteği
• Prototipleme alanı ve laboratuvar imkanları
• PR desteği
• Şirket adresi BAU Hub Kuluçka Merkezi’nde olan girişimcilere sarf malzeme, şirket kuruluş ve
hukuki/yıllık SMMM müşavirlik desteği.


BUG Lab TEKMER
Program Tanımı:

BUG Lab TEKMER, oyun sektörüne yönelik girişimler için, gücünü BUG Lab’in 10 yıllık tecrübesinden alan KOSGEB destekli yeni bir İnkübasyon Merkezi olup, çatı altındaki girişimlere BUG Lab TEKMER İnkübasyon Merkezi’nde hızla büyüme ve küresel pazardaki yerini alma imkanı sağlanmaktadır. BUG Lab (Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı), Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Oyun Tasarımı Yüksek Lisans (Master BUG) merkezi ve Dijital Oyun Tasarımı Lisans (BUG Jr) programlarının kurulmasına; çatısı altında bulunan Avrupa oyun sahnesi aktivite merkezi BUG Berlin, oyun üretimhanesi BUG Pro ve çeşitli oyun projeleri için ön kuluçka merkezi görevi üstlenen BUG Kitchen oluşumlarıyla birlikte, Türkiye bağımsız oyun sektörünün canlanması ve büyümesine katkı sağlayan en önemli kurumlardan bir tanesidir.

Program Destekleri:

• İstanbul’un sanat-tarih-turizm ve ticaret merkezi Galata’da çalışma imkanı,
• Sektörün en eski ve bilinen kurumundan tam destek,
• Hibrit çalışmaya uygun kapalı ve açık tam donanımlı ofisler,
• Girişiminize uygun model seçenekleri,
• İhtiyaçlarınıza özel hizmetler,
• Gelişiminiz için sektör uzmanlarından eğitimler,
• Alanında uzman mentorlarla görüşmeler,
• Yatırımcılarla doğrudan iletişim,
• Vergisel indirim, istisna, destek ve teşviklerden faydalanma.

customer-support

BUG Lab TEKMER


chart-pie-35

BAU Hub Kuluçka Programı

BAU Hub Kuluçka Programı
Program Tanımı:

BAU Hub Kuluçka Programı özelinde; çalışmalarını fikirden öteye taşımış, şirketleşme aşamasında olan veya şirket kurulumunu tamamlamış, ticarileşme aşamasında olan teknoloji tabanlı yenilikçi girişimlere İstanbul’un Avrupa yakasında üç ayrı yerleşkede ev sahipliği yapıyor; ticarileşme süreçlerine uçtan uca birebir destek imkanı sağlanıyor. Future Campus, Galata ve Beşiktaş yerleşkelerimizdeki BAU Hub Kuluçka Merkezi ofis alanları ile teknoloji girişimlerinin yanındayız! Üniversite ile iç içe konumlanan ofis alanlarında temel altyapı imkanları yanında akademik-teknik ağı ve tecrübeyi de girişimci öğrencilerimiz ile BAU Hub çatısı altında buluşturuyoruz.

Program Destekleri:

• Bahçeşehir Üniversitesi’nin geniş iş ağında bulunan onlarca şirkete doğrudan erişim,
• Alanında uzman kişilerden birebir mentorluk,
• Akademik ve teknik danışmanlık desteği,
• Etkinlikler & seminerler,
• BAUTTO iş birliği ile fikri ve sınai mülkiyet hakları desteği,
• Prototipleme alanı ve laboratuvar imkanları,
• PR desteği,
• Sarf Malzeme desteği.


EDU Lab
Program Tanımı:

EDU Lab Bahçeşehir-Uğur Eğitim Kurumları’nın (BUEK) eğitim teknolojileri girişimleriyle partnerlik yaptığı, inovatif teknoloji ve ürünlerin ilk müşterisi olarak girişimleri desteklediği özel bir programdır. EDU Lab Programı özelinde İnovatif ed-tech ürünlerine sahip girişimci öğrenciler ile ürünlerini sahada birlikte test etme, müşteri perspektifinden uzman teknologlarla geri besleme & geliştirme önerilerine ulaşma ve partnerlik kurma imkanları sağlanmaktadır.

Program Destekleri:

• Satış Fırsatı: Pilot deneme sonucu başarılı olan girişimlerin inovatif ürününün ilk müşterisi olarak,
erken aşamada ürününüzü satın alıp, ticarileşme sürecinizi güçlü bir referansla başlatma fırsatı,
• Pilot Deneme: Eğitim teknolojileri dikeyindeki çözümünüzün pilot deneme sürecini BUEK ile tasarım &
uygulama ile müşteri geri besleme verilerini hızlıca toplayıp, ürününüzü pazarın istekleri doğrultusunda
kusursuzlaştırma fırsatı,
• Pazara Hızlı Giriş: EDU Lab’in tanımlı sürecinde vakit kaybetmeden partnerlik, pilot deneme ve satış
fırsatına ulaşarak, girişiminizin pazara giriş sürecini hızlandırma fırsatı,
• Network: Ürün geliştirme boyutunda teknologlarla, iş geliştirme sürecinde kendi girişimini kurmuş
tecrübeli iş geliştiricilerle, müşteri tarafında BUEK’in derin kadrosu ile bir araya gelerek, işinize
özel dikey uzmanlıklara erişme fırsatı.

customer-support

EDU Lab


chart-pie-35

Hub Belgium – Leuven BAU Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi

Hub Belgium – Leuven BAU Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi
Program Tanımı:

BAU bünyesindeki bilgi ve teknolojiye dayalı girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesini ve uluslararası seviyeye çıkarılmasını sağlamak amacıyla Belçika’nın Flaman Bölgesi resmi yatırım ve ticaret ofisi Flanders Invesment and Trade (FIT) ve Belçika’nın sayılı üniversitelerinden KU Leuven işbirliği ile Türk girişimcilerinin Avrupa’ya açılan kapısı olarak Belçika- KU Leuven’in Heverlee’deki Arenberg Kampüsü’nde Hub Belgium – Leuven BAU Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi olarak hizmet vermeye başladı!

Program Destekleri:

• Girişimci öğrencilerimizin hızlandırma programlarına katılım fırsatı,
• Belçika’da şirket kurulum fırsatı,
• Araştırma ve geliştirme konularında uluslararası partnerlik ve müşteriye erişim fırsatı,
• Global yatırımcıya erişim fırsatı,
• Uluslararası network ve iş geliştirme süreçlerine erişim fırsatı.