LAW3014 kodlu Hukuki Yönleriyle Gıda, Tarım ve Göç dersi BAU Hukuk Fakültesinde açılıyor.

İnovasyondan ve yaşamdan esinlenen dersler BAU Hukuk’ta! Eğitim içeriklerimizi, Türkiye’de ilk kez BAU Hukuk Fakültesinde açılan derslerle güncelliyoruz.Öğretim dili İngilizce olan yeni dersimiz, öğrencilerimizin evrensel hukuk penceresini genişletecek. Çağdaş hukukçular BAU’da yetişmeye devam edecek!

Hukuki Yönleriyle Gıda, Tarım ve Göç dersinin amacı uluslararası hukukun insan hakları ve ulusötesi ticari faaliyetler karşısındaki gelişimini dikkate alarak, özellikle Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, çeşitli uluslararası insan hakları anlaşmaları ve bağlacı olmayan hukuk belgeleri kapsamında tanınan gıda hakkını tartışmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, tarımsal tedarik zincirlerine ve göçün temel itici güçleri olan gıda güvensizliği, kırsal yoksulluk ve iklim değişikliği konularına odaklanılacaktır.