Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin dört lisans programı MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edildi.

2018-2019 değerlendirme döneminde MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu tarafından Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce), Yazılım Mühendisliği (İngilizce), Endüstri Mühendisliği (İngilizce) lisans programları 2 yıl süreyle akredite edilmiştir.

MÜDEK NEDİR?

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), çeşitli disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

MÜDEK, 2002 yılında Türkiye ve KKTC’de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi tarafından, bu fakültelerin mühendislik lisans programlarının değerlendirmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere, Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile bağımsız bir platform olarak kurulmuş, 2003 yılında mühendislik programlarının değerlendirmesine başlamış ve 2007 yılında dernekleşmiştir.

MÜDEK idari personeli dışında, MÜDEK kurulları, komiteleri, çalışma grupları ve akreditasyon değerlendirme takımlarında görev alan tüm kişiler herhangi bir ücret almadan gönüllülük esasına göre çalışırlar.

MÜDEK 17 Kasım 2006 tarihinden beri Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE – European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun üyesi ve 15 Haziran 2011 tarihinden beri Washington Accord (WA) imzacısıdır (üyesidir).