Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2018-2019 akademik yılında Matematik Programını açıyor. Matematik Programı, yazılım alanında yetişmiş kaliteli insan gücüne duyulan gereksinime cevap veriyor. Güçlü bir teorik matematik temeli yanında, matematiğin uygulamaları ve bilgisayar becerileri ile de donanmış mezunlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Programda; analiz, cebir, geometri, diferansiyel denklemler, sayılar kuramı, topoloji gibi matematik konularının yanı sıra veri yapıları ve algoritmalar, programlama dilleri, veri tabanları ve işletim sistemleri gibi bilgisayar konuları birlikte yer alıyor.

10 TAM BURSLU ÖĞRENCİ ALINACAK

Öğrencilerini bu yıl ilk kez karşılayacak olan program, 10 tam burslu öğrenci almayı hedefliyor. Matematik Programı, yapacakları stajlar ve projelerle BAU Global yapılanması sayesinde katılacakları yurtiçi ve yurtdışı etkinlikler ile mezun olmadan portföylerini oluşturmaya başlamış, yenilikçi, bir vizyon kazanmış ve çalışmaya yönelik iletişim ağlarını kurmuş öğrenciler yetiştirmek için çalışmalar yapmaya hazırlanıyor.

Bu programdan başarılı olan öğrenciler mühendislik fakültesinin çeşitli bölümlerinde çift ana dal ve yan dal yapma olanağına sahip olma özelliği taşıyor. Mezun olan öğrenciler gerekli pedagojik formasyon eğitimini de aldıklarında, ortaöğretim kurumlarında ve özellikle yabancı dilde eğitim yapan özel kolejler ve Anadolu Liseleri’nde “matematik branş öğretmeni” olarak çalışabiliyor. Ayrıca mezunlar, dünyanın her yerinde matematik ve uygulamalı matematik alanında araştırmacı, aktüarya, yazılım, bilgisayar, finans, bilişim firmalarında ve bilgi işlem merkezlerinde uzman olarak da görev yapabiliyor.