Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 21. Yüzyılın hukukçularını yetiştirmek için “Üstün Başarı Sınıfı” açtı. 

Hukuk fakültesinde okumak isteyen aday öğrencilere, halen hukuk fakültesinde okuyan öğrencilere ve tüm hukuk mezunlarına açık olan bu sınıfta dersler 14 Şubat’ta başladı. Dileyen herkes BAU Güney Kampüs’e gelip derslere katılabileceği gibi, dersleri online olarak da izleyebilecek. Ayrıca tüm derslerin yüklendiği youtube kanalına girerek kaçırdıkları dersleri izleme şansları da olacak.

ÜSTÜN BAŞARI SINIFINDA HUKUK FAKÜLTESİ’NDEN FARKLI OLARAK NE ÖĞRETİLİYOR?

Çok değerli akademisyenlerin ve hukukçuların ders verdiği BAU Hukuk “Üstün Başarı Sınıfı”nda hukuk fakültelerinde öğretilmeyen hukuk bilgileri öğretiliyor. Öğrencilere beceri kazandırılması hedefleniyor. Bu derslerde multidisipliner çalışmalar yapılarak 21. Yüzyılın hukukçuları yetiştiriliyor. Örneğin öfke kontrolü konusunda psikoloji bölümünden bir akademisyen kadına ve çocuğu karşı şiddetin hukuki boyutunu psikolojik olarak ele alıyor.

HANGİ DERSLER VAR?

“Üstün Başarı Sınıfı”nda verilecek derslerden biri Çapraz Sorgu dersi… Hukukçular için büyük önem arzeden çapraz sorgu teknikleri Türkiye’de bulunan çoğu hukuk fakültesinde ders olarak verilmiyor. “Üstün Başarı Sınıfı” öğrencileri Amerikalı akademisyenlerin “Çapraz Sorgu” seminerlerine katılarak  bu konuda eğitim alan az sayıda hukukçudan biri olacak. Çapraz sorgu dersleri bittikten sonra dileyen öğrenci, öğrendikleri bilgileri bir vaka üzerinde uygulayıp, video yoluyla yarışmaya katılabilecek.

“İz Bırakan Davalar” dersinde öğrenciler hukuki tema işleyen sinema filmlerini izleyip bunun hukuki boyutunu tartışacak.

Ayrıca öğrencilere “Makale Yazımı” dersinde akademik olarak bir makale nasıl yazmanın temel prensipleri anlatılacak. Bunun yanı sıra öğrenciler “dava dilekçesi nasıl yazılır” konusunda da eğitim alacak.

Uluslararası Hukuk İngilizcesi dersinde ise öğrencilere İngilizce yanında hukuk terminolojisi de öğretilecek.

Derslerin sonunda ise BAU hukuk mezunlarıyla “Üstün Başarı Sınıfı” öğrencileri bir araya gelip deneyimlerini paylaşacaklar.

BAU Hukuk Fakültesi tarafından verilecek bu derslere katılmak için bir şart, devam mecburiyeti ya da herhangi bir sınav yok. Farklı disiplinlerde farklı bakış açıları kazanmak, bir hukuk nosyonu edinmek isteyen herkes BAU Hukuk “Üstün Başarı Sınıfı” öğrencisi olabilir.

Ders programı için tıklayınız.