Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı, Anadolu ve komşu coğrafyaların müzikal ve kültürel birikiminden aldığı köklü geleneği, sanatsal ve estetik yaklaşımın ışığında günümüzün çağdaş sanat anlayışıyla yeniden biçimlendiren, müzik ve sahne sanatları alanında gelenek ve geleceğin sanatsal ve bilimsel ilerlemeye uygun bir biçimde buluştuğu yeni tip bir eğitim modelini hayata geçirmek amacı ile kurulmuştur. 


Yenilikçi, tasarım odaklı ve yapay zeka temelli çağdaş dünyanın güncel tüm gereksinimlerine de sahip sanatçılar yetiştirmek üzere yola çıkan BAU Konservatuvarı , ulusal ve uluslararası alanda tam donanımlı, yaratıcı, perforfmans sanatçısı, akademisyen, eğitimci, besteci, ses tasarımcısı ve araştırmacı yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. BAU Konservatuvarı eğitmen kadrosu; sanatsal alanda akademik, bilimsel üretimlere imza atmış akademisyenlerin yanısıra (müzik ve sahne sanatları alanında)  icra açısından değerli üretimleri olan sanatçılardan oluşacaktır. Kurulacak uluslararası işbirlikleri ile evrensel düzeyde üretimin önünün açılması sağlanacaktır.

Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Açıldı!

Bahçeşehir Üniversitesi’nin kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında bilgi almak için “Aday Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni”ni inceleyebilirsiniz.

ÖN BAŞVURU FORMU

BAU Konservatuvarı ApplyBAU sistemiyle öğrenci alacak. 

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından 2013 yılında hayata geçirilen ApplyBAU, öğrencilerin kişisel becerileri, ilgi alanları, yetenekleri, hayalleri ve projeleri ile değerlendirerek üniversiteye yerleştirilmelerine önem veren bir sistemdir.


BAU Konservatuvarı’na kabul almak ve yeteneklerin, hayallerin ve projelerin doğrultusunda burslandırılmak için 

BAU Konservatuvar bünyesinde açılan

“Müzik Bölümü”

müzik ve folklor araştırmaları yapan, müzik teknolojisi alanında (müzik yazılımları, tonmaisterlik, aranjörlük, ses fiziği, elektronik müzik besteciliği) uzman, icracı, yorumcu, bestecilik alanında (Türk müziği, klasik batı müziği, caz, film müziği, tiyatro müziği, reklam müziği) eserler üretebilecek sanatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Disiplinler arası geniş bir seçmeli ders havuzu imkanı sağlayan tam donanımlı akademik ve sanatçı öğrenim kadrosunun rehberliğinde bütünleşik bir eğitim programı uygulanacaktır. Bu kapsamda, özgün bir müfredatın kullanılacağı BAU Konservatvuarı Müzik Bölümü, öğrencilerine uygulama ve kuram bütünlüğünde 21.yüzyıl sanatçı eğitimi becerilerini kazandırmak vizyonundadır.

Alanında uzman akademisyenler ve profesyonel sanatçılar tarafından verilecek derslerin yanısıra, ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülecek atölye çalışmaları, seminerler ve sertifika programlarıyla program zenginliği oluşturulacaktır.

Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü,

geleneksel üretimlerin ışığında,Türkiye’de ve dünyadaki çağdaş performans sanatları alanındaki yenilikçi dinamiklerden hareketle kurulmuştur. Bölüm oyunculuk, tiyatro, dans, kamera oyunculuğu, eğitimde drama, müzikal tiyatro ve vokal gibi alanları müfredat, kuram ve uygulama düzeyinde disiplinlerarası bir bütünlük içinde el almaktadır. Bu sayede oyunculuk, dans ve şan disiplinlerinin ortaklaşa eğitiminin yapıldığı bu programla şarkı söyleyip, dans edebilen oyuncular ve bu alanda üretim yapabilen icracı, kuramcı ve eğitmenler yetiştirebilmenin yolu açılmış olacaktır.

Bu kapsamda, özgün bir müfredatın kullanılacağı BAU Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü, öğrencilerine uygulama ve kuram bütünlüğünde 21.yüzyıl sanatçı eğitimi becerilerini kazandırmak vizyonundadır. Alanında uzman akademisyenler ve profesyonel sanatçılar tarafından verilecek derslerin yanısıra, ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülecek atölye çalışmaları, seminerler ve sertifika programlarıyla program zenginliği oluşturulacaktır.

Çırağan Caddesi, No: 4 - 6, 34353 

Beşiktaş / İstanbul

 444 28 64 • www.bau.edu.tr