• LABORATUVARLAR

     

    TIP FAKÜLTESİ

    Durdağı Lab.

    DurdağıLab bünyesinde hesaplamalı ve yapısal biyoloji konularında moleküler kenetleme, kantitatif yapı-aktivite ilişkisi, moleküler dinamik simülasyonlar gibi yöntemler kullanılarak ilaç keşif ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

    Hem ulusal hem de uluslararası işbirlikleriyle deneysel çalışmalara atomik çözünürlükte açıklamalar getirilerek, deneysel araçların sağlayamadığı veya sağlamakta yetersiz kaldığı durumlarda devreye girerek, mekanizmaların aydınlatılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, laboratuvarımızda yapılan çalışmalar; başta Kovid-19 olmak üzere, farklı protein hedefleri için ilaç yeniden konumlandırma çalışmaları (MPro, BCL-2, HIV, ve PARP-1 gibi), Anjiyotensin reseptörlerinin deaktivasyon mekanizmaları ve homodimer/heterodimer formasyonunun atomik düzeyde araştırılması, sınıf B G protein kenetli reseptörlerin aktivasyon mekanizmalarının incelenmesi, sanal tarama metodlarıyla glioblastoma, kanser, Alzheimer, Parkinson ve diğer çeşitli hastalıklar için yeni molekül keşfi gibi sıralanabilir.

     

    Kişiye Özgü Beyin ve Hipofiz Tümörleri Araştırma Lab.

    Laboratuvarlarımızda sinirbilim ve tümör biyolojisi başta olmak üzere temel moleküler araştırmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda özellikle beyin tümörlerinin genetik özelliklerine yönelik mutasyonların tespiti, genetik tanı yöntemleri geliştirilmesi ve beyin tümörlerinde tümör farklılaşmasına neden olan moleküler ve hücresel etmenler araştırılmaktadır. Kişiye özgü beyin tümörü tanı ve tedavi laboratuvarımızda hastalardan alınan beyin tümörü dokuları her hastaya özgü nedensel faktörleri ortaya koymak üzere araştırılmaktadır. İlaç çalışmalarımızda gerek var olan,  gerekse de deneysel düzeyde araştırılan potansiyel moleküller laboratuvar ortamında test edilmektedir.

    Bunların dışında, çalışmalarımızda kullandığımız hücre ve hayvan modelleri ile kansere neden olan bireye özgü farklılıklar ortaya konularak, daha etkin tedavi seçenekleri araştırılmaktadır. Hedefimiz ülkemizde ilk ve tek olarak beyin tümörlerine yönelik kişiye özgü tanı ve tedavi laboratuvar ortamını kurmak ve hastalara hizmet vermektir.

     

    Prof. Rhoton Mikrocerrahi Lab.

    Laboratuvarda kurslar için ideal 3D Konferans Salonu ve her türlü laboratuvar imkanları mevcuttur. Bilimsel etkinlikler, 3D sunumlar içeren anatomi eğitimleri, pratik eğitimler, hayvan diseksiyonları ve uzaktan öğretim sunumları vb. imkanlara olanak sağlamaktadır.

    Laboratuvardan tıp veya sağlık bilimleri fakültelerindeki öğrenciler, tıpta uzmanlık öğrencileri, sürekli cerrahi eğitim almak isteyen cerrahlar ile sağlık çalışanları yararlanabilmektedir.

    Laboratuvarda, mikrodiseksiyona dayalı projeler ve araştırma çalışmaları yapılabilmektedir. Bu çalışmalar yurt dışı kongrelerde sunulmakta ve uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır.

    Nöropatoloji Araştırma Laboratuvarı

    Laboratuvarımız bünyesinde insan vücudundan alınan sıvı ve doku örnekleri üzerinden tanı ve tedaviye yönelik incelemeler ve araştırmalar yapılmaktadır.

    Bakteri, mantar veya virüslerin oluşturduğu her çeşit infeksiyon, vücudun kendi dokusuna karşı ortaya çıkan inflamatuar ve dejeneratif hastalıklar, nörolojik bozukluklara yol açan nöbet (epilepsi) oluşturan hastalıklar yanı sıra başta beyin ve sinir tümörleri olmak üzere çeşitli organlarda ortaya çıkan kanserler; temel tanı ve araştırma materyalini oluşturmaktadır.

    Beyin tümörlerindeki araştırmalarımız sadece tümörün tanısına yönelik olmakla kalmayıp, tümörün biyolojik davranışını, hızlı bir seyir gösterip göstermeyeceğini, hangi tür tedavilere daha iyi cevap verebileceğini de ortaya çıkartabilmek amacıyla özel boyama yöntemlerinden de faydalanarak sürdürülmektedir. Bunlar arasında tümörlerde ortaya çıkan mutasyonlar gibi genetik/moleküler değişiklikleri basit ve hızlı bir yöntem olan immunohistokimyasal boya yöntemleri kullanarak saptamak başta gelmektedir.

    Nöropatoloji laboratuvarımız anatomi, histoloji-embriyoloji, mikrobiyoloji-immünoloji ve genetik disiplinleri yanı sıra, klinik/cerrahi branşlarla da ameliyatlardan elde edilen dokular, kadavra materyali veya hayvan modelleri üzerinde multidisipliner çalışma prensiplerini uygulayarak çalışmalar yapmaktadır.

    Laboratuvarlarımızda tıp fakültesi öğrencileri olarak bizler kendi projelerimizi oluşturarak veya bir projeye dahil olarak öğretim üyelerimiz ile birlikte araştırma yapma fırsatı bulmaktayız.

     

    DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

    Diş Hekimliği Klinik ve Mesleki Beceri Laboratuvarı, Diş Protez Teknolojisi Laboratuvarı, Diş Hekimliği Simülasyon Laboratuvarı gibi birçok laboratuvar imkanı sunan fakülte bizlerin  toplum sağlığına duyarlı, araştırmacı ve üst düzey sağlık hizmeti sunabilen bireyler olmamızı hedeflemektedir.

    Multidisipliner Diş Hekimliği Kliniği (B blok; -3 ve -5 Kat)

    Meslek hayatımızda uygulamamız gereken tedavi prosedürlerini hocalarımızın gözetiminde hastalar üzerinde deneyimlediğimiz, hasta tedavisi konusunda bilgi ve becerilerimizi arttırdığımız bir eğitim kliniğidir.

    Diş Hekimliği Klinik ve Mesleki Beceri Laboratuvarı (B blok; -4 Kat)

    Diş Hekimliği Klinik ve Mesleki Beceri Laboratuvarı bizlerin klinik staj uygulamaları öncesinde el becerilerimizi geliştirmek ve mesleki prosedürlerini öğrendiğimiz eğitim laboratuvarıdır.

    Laboratuvarda eğitim demonstrasyonlarında görüntü ve ses kaydı yapabilen kamera sistemine sahip yüksek çözünürlüklü ses ve görüntü kayıt sistemi ve LCD monitör olan bir eğitmen masası, bizlere ait en son teknolojik diş hekimliği cihazları ile donatılmış ergonomik pre-klinik çalışma masası ve otomatik liftli LCD monitör sistemleri mevcuttur. Dersler sırasında eğitmenlerin yaptıkları canlı uygulamaları kendi masalarımızda eş zamanlı bir şekilde takip edebilmekteyiz.

    Diş Protez Teknolojisi Laboratuvarı (B blok; -4 Kat)

    Diş Hekimliği Klinik ve Mesleki Beceri Laboratuvarı hastalara uygulanacak sabit ve hareketli diş protezlerinin yapım aşamalarını  gerçek hasta modelleri üzerinde öğrendiğimiz eğitim laboratuvarıdır.

    Bu laboratuvarda aynı anda birden fazla öğrencinin rahatça çalışabileceği, ölçü malzemeleri, alçı, mum, metal döküm, akrilik ve seramik malzemeler ile gözlem ve uygulama yapabileceği en son teknolojiyle donatılmış dental laboratuvar cihazları bulunmaktadır.

    Diş Hekimliği Simülasyon Laboratuvarı (B blok; -3 Kat)

    Bu laboratuvarda toplam 35 adet yapay hasta yer almaktadır. önceden belirlenmiş senaryolara göre hazırlanmış yapay hastalar üzerinde tedavi işlemi yaparak çalışma kurallarını öğrenmekteyiz.Hocalarımızın yapmış oldukları demonstrasyonları, ünitelerinde bulunan LCD monitörler vasıtasıyla canlı olarak eş zamanlı bir şekilde takip edebilmekteyiz.

     

    EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

    Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi

    BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi içerisinde yer alan bu merkez biz öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan bir merkezdir. Kişisel gelişim sürecimize yardımcı olan bu merkezde uzman psikologlar ile birlikte çalışmaktayız. Aynı zamanda adaptasyon sorunu yaşayan öğrencilere yardımcı olan bir merkezdir.

    Son dönemde tüm dünyada yaşanan COVID-19 sürecinde dileyen ve talepte bulunan tüm öğrencilerimize merkezimiz online psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.

     

    *Codelab

    Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümündeki öğrencilerin uygulamalı derslerini aldıkları ve ders dışında da çalışma yapabildikleri, kodlamaya dayalı bir laboratuvardır. 6-14 yaş aralığındaki çocuklarımızın tüketici konumundan üretici konumuna geçmelerini sağlamak için kodlama, robotik, 3D tasarım ve oyun tasarımı gibi alanlarda eğitim vermektedir. Amacı çocukların yaratıcı fikirlerini proje tabanlı çalışmalar ile ortaya çıkararak yeni mucitler yetişmesinde yardımcı olmaktır.

    Sen de BAU’da BÖTE Öğrencisi olacaksan, CODELAB’DA yapacağın çalışmalar ile yeni mucitlerin yetişmesine destek olabilirsin!

     

    HUKUK FAKÜLTESİ

    Mahkeme Salonu

    BAU Güney Kampüste bulunmaktadır. Sanal davaların, atölyelerin ve birçok hukuk çalışmasının uygulamalı olarak gerçekleştirildiği alandır. Her öğrencinin gerektiğinde bir avukat, gerektiğinde hakim gerektiğinde de savcı olarak çalışma yapabileceği bu alan biz hukuk öğrencileri için büyük bir deneyim fırsatı sunmaktadır.

     

     

    Global Hukuk Programları Direktörlüğü (IGUL)

    IGUL Dünya hukukunu tanıtmayı ve öğretmeyi amaçlayan, çapraz sorgu, ulaştırma, yabancı hukuk sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren bir merkezdir. Ayrıca bu merkez kapsamında üstün başarı sınıfına katılan öğrenciler, spesifik alanlarda uzman kişilerden eğitim almaktadırlar. Bu üstün başarı sınıfına isteyen tüm hukuk öğrencileri katılabilmektedirler.

    Hukuk Meslekleri Uygulama Birimi Güz Dönemi 2021 Etkinliklerine ulaşmak için tıklayınız. 

     

     

    İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

    BLOCKCHAIN MERKEZİ

    Türkiye’nin bir üniversite bünyesindeki ilk ve tek Blockchain Araştırma ve Uygulama Merkezi BAU Güney Kampüste yer almaktadır.

    Blockchain, inovasyon, ve deneyler temasıyla, Türkiye’nin Blockchain alanında önde gelen bir ülke olması için araştırma- geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Geliştirdiği projeler, sağladığı eğitim, ve sunduğu danışmanlık hizmeti ile Türkiye’nin Blockchain alanında lider bir ülke olmasını hedeflemektedir. Günümüzde ekonomiden tıbba, bilimden akademik alanlara, endüstriden ulaşıma kadar tüm sektörler bilgiyle yönetiliyor ve tüm bu alanlarda bilginin saklanması, işlenmesi, aktarılması kaçınılmaz bir ihtiyaç.

    BAU’luların hangi bölümde öğrenim gördüğüne bakmaksızın donanımlı, farklı bakış açılarına sahip, çözüm üreten, geleceğin yetkinliklerini kazanmış, yenilikçi ve global alanda tercih edilen bireyler olmasını hedefleyen EDR’da, Blockchain Teknolojileri Girişimciliği Sertifika Programı eğitimini alarak sende Blockchain uzmanı olabilirsin.

     

     

    BAUMUS (Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi)

    Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi (BAUMUS) 2014 yazında İstanbul’da çalışmalarına başladı.. Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Antropoloji, Ekonomi, Mimarlık ve Tasarım, Şehir ve Bölge Planlama, İletişim, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Hukuk bölümlerinden olan öğrenci ve öğretim üyeleriyle büyüyerek bir çok çalışmaya imza attı. BAUMUS, devlet ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içindedir ve  çalışma evreni olarak Suriyeli mülteciler konusuna öncelik verilmektedir.

    Finansal Araştırma Ve Uygulama Merkezi (BFRC)

    Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi BAU-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bünyesinde 2013 yılında kurulmuştur.12 Bloomberg ve 25 Forex Terminalleri ile öğrencilerimiz, dünyadaki ekonomik gelişmeleri, finans ve sermaye piyasalarında olanları anında görebilmektedirler. Öğrencilerin ders sırasında kullandıkları ve uyguladıkları bu terminaller, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarına anlık erişimde olmalarını, veri transferi ve analiz yapma imkanlarını sağlamaktadır İstanbul’un Finans Merkezi olma çalışmaları ve Borsa İstanbul’un kurulması ile birlikte önemi artan finans eğitimi BAU’nun en güçlü alanlarından biridir. BFRC ders dışında birçok eğitim ve atölyeye ev sahipliği yapmaktadır.

    Beyin ve Biliş Araştırmaları Laboratuvarı

    Psikoloji bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitim aldıkları, dersleri dışında çalışmalar da yapabilecekleri bir laboratuvardır. Bizler bu laboratuvarda bilişsel süreçlerin davranışsal, nöropsikolojik ve nörobiyolojik temellerini incelemeye yönelik birçok araştırma, ders ve atölyeler  yapmaktayız.Örneğin; ‘İnsan belleğinde bir bilginin var olup olmadığına ilişkin verilen kararlar, beynin hangi bölgeleriyle ilişkilidir?’, ‘Kişi, bir bilgiyi kesin olarak bildiğine ya da bilmediğine, belleğinde var olan bilginin kesin mi yoksa şüpheli bir bilgi mi olduğuna nasıl karar verir?’, ‘Kişinin bildiğini bilmesi ile benlik saygısı arasında bir ilişki var mıdır? ‘Var olan bilginin geri çağrılamaması, karar verme yetisindeki bozukluklara ya da kişinin bilişsel süreçlerindeki bazı sorunlara işaret eder mi?’ gibi sorulara yanıtlar alabileceğimiz araştırmalar yapmaktayız.

     

    MİMARLIK FAKÜLTESİ

     

    Maket Atölyesi

    Kuzey yerleşkesinde bulunur. 158 m² büyüklüğünde içerisinde CNC kesim cihazı, 7 adet  3D yazıcı ve model yapımında ihtiyaç duyulan her türlü alet edevat ve teçhizat bulunmaktadır.Maket atölyesi hem ‘maket yapımı I ve II’ seçmeli dersleri kapsamında kullanılmakta; hem de tüm bölümlerimizin öğrencilerinin proje dersleri, yarışmalar, çalıştaylar için bireysel ve grup olarak çeşitli maket yapım/üretim tekniklerini deneyimlemelerine olanak sağlamaktadır.

    Bilgisayar Laboratuvarları

    Her biri 52 m² olan 4 adet bilgisayar laboratuvarında, bilgisayar destekli çizim ve tasarım derslerini yürütmek amacıyla her türlü donanımı içeren 124 adet bilgisayar bulunmaktadır.

    Bilgisayar Laboratuvarlarını her üç bölümümüz de aktif olarak kullanmaktadır.

    Bilgisayarlarda ihtiyaç duyulan her türlü donanım ve program ÖRNEĞİN; photoshop, sketchup, autocad, revit, rhino, grasshooper, lumion, adobe illüstratör gibi bulunmaktadır. Bizler söz konusu laboratuvarları ve imkanlarını bilgisayar dersleri dışında proje dersleri için de kullanabilmekteyiz.

    VR – Laboratuvarı

    VR Laboratuvarını; Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri olarak  projelerimizi sanal ortamda izleme ve çalışmalarımızı geliştirme amacıyla kullanmaktayız. VR-Laboratuvarını   her üç bölümümüz de aktif olarak kullanmaktadır.

    Bu laboratuvarda üç boyutlu  çizimleri ve modelleri  sanal olarak deneyimlemek de mümkündür. Laboratuvar, fakültemiz öğretim üyeleri tarafından çeşitli bilimsel araştırma projeleri için de kullanılmaktadır.

     

    Stüdyolar

    Stüdyolar  her üç bölümümüzde aktif olarak kullanmaktadır.

    BAU Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde Kuzey Kampüs B Blokta 3., 4., 5. Ve 6. katlarda stüdyolar yer almaktadır. Fakültemiz binasında, 3. ve 4. Katlar, bizilerin sürekli çalışabilmesine olanak tanıyacak şekilde 24 saat, güvenlik kontrolü ile açık tutulmaktadır.

    Stüdyolar tüm bölümlerde hem proje dersleri hem de her türlü uygulamalı zorunlu ve seçmeli dersler için boyutları ihtiyaca göre ayarlanarak kullanılmaktadır. Bire bir kritik, küçük grup sunumları, toplu sunumlar, jüriler, çizim gerektiren dersler gibi yapılacak çalışma türüne göre; tüm stüdyo katları hareketli bölücüler ile bölünme ve birleşme olanağına sahiptir.

     

    3D Durak

    BAUICE desteği ile kurulan bir markadır. 3D Yazıcı, Tarayıcı ve Modelleme konusunda uzman tasarımcı ve mühendislerden kurulu ekip ile üretkenliğini arttıracak ürün ve servisler sunmaktır. Özellikle Covid 19 sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde yüz siperliği üretimi konusunda destek hizmeti sağlamıştır.

    Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin bulunduğu Kuzey yerleşkesinde yer alır.

     

    MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

     

    1-Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

    Bizler birinci sınıfta Biyoloji, Kimya ve daha sonraki senelerinde Moleküler Genetik, Biyokimya gibi alan derslerini teorik ve pratik olarak bu laboratuvarda almaktayız. Birinci sınıftan itibaren laboratuvarda ,gönüllü olarak, öğretim üyelerinin araştırmalarında yer almakta, proje bursiyeri olarak çalışabilmekte ve öğrenci asistanı olarak uygulama derslerine katılabilmekteyiz.

    Laboratuvarda Hücre Biyolojisi ve Moleküler Biyoloji, Kanser Biyolojisi ve Mikrobiyal Genetik’in yanı sıra İlaç Geliştirme, İmmünoloji, Biyoinformatik, Yaşlanma Biyolojisi ve Hesaplamalı Biyoloji gibi alanlarda çalışmalar yapılmaktadır. Bunun dışında  kendi proje ve araştırmalarımızı laboratuvar sorumlularından gerekli izinleri aldığımız takdirde ders dışında bu laboratuvarda geliştirebilmekteyiz.

     

    2-Mekatronik Laboratuvarı

    Bu laboratuvarlarda karmaşık işler yapabilen otonom robotları önce tasarlar sonra imal eder ve yazdığımız programları bunlar üzerinde uygulayabilmekteyiz. Mekatronik Laboratuvarında servo motorlar, DC motorlar, step motorlar, sensörler, mikro işlemci içeren kontrolörler ve bilgisayarlar mevcuttur. Ayrıca basit robot imalinde kullanılacak her türlü parça ve donanıma sahiptir. Mekatronik Mühendisliği öğrencileri olarak, 1. sınıftan 4. Sınıfa kadar bu laboratuvarı aktif bir şekilde kullanabilmekteyiz.

    3-*Robotik Lab. (STANFORD LAB)

    BAU Robotik Laboratuvarı; 2013 yılında Stanford ve BAU arasında imzalanan araştırma işbirliği anlaşması kapsamında kurulmuştur.

    Bu laboratuvarda bulunan robot kolları vasıtasıyla , robotik dersinde öğrendiğimiz teorik bilgileri deneysel olarak uygulama imkanı bulmaktayız. Bu laboratuvar sayesinde kendi geliştirdirdiğimiz kontrol algoritmalarının deneysel sonuçlarını gözlemleme imkanı buluruz.

     

    4-*Kontrol Lab.

    Mekanik mühendisliği için çok önemli konulardan biri olan kontrol kavramının bizlere deneysel olarak anlatılmasına yardımcı olan bir laboratuvardır.

    5-*Endüstriyel Elektronik Lab.

    Endüstride kullanılan birçok sensörün nasıl kullanılacağını, bunlardan alınan verilerin nasıl yorumlanacağının pratik olarak gösterildiği, endüstriyel kontrolun nasıl yapıldığının öğretildiği bir laboratuvardır

    6-Ölçme Lab.

    Isı, mesafe, ivme, akış hızı ve buna benzer niceliklerin pratikde nasıl ve ne şekillerde ölçüleceğinin gösterildiği bir laboratuvardır.

    7-*Teknik Çizim

    Son teknolojiye sahip 36 bilgisayar ve sabit projektörlü bu laboratuar, bizlerin teknik çizim programlarını öğrenmemize olanak sağlayacak yapıda tasarlanmıştır.Bu laboratuardaki hizmetlerden 24 saat boyunca yararlanma imkanına sahibiz.

    8-*Bilgisayar Destekli Üretim Lab.

    Bilgisayar destekli üretimin nasıl gerçekleştiğinin uygulamalı olarak gösterildiği bir laboratuvardır .Bizler bu laboratuvarda var olan sisteme müdahale edilebilmekte ve mevcut sistemi inceleyerek bir endüstriyel üretim hakkında gerçek bir bilgi birikimine sahip olmaktayız.

    9-*Elektronik- Devre Teorisi Lab.

    Derslerle ilişkili uygulamalarımızı, proje çalışmalarımızı yapabildiğimiz bir laboratuvardır.

     

    10-*Mikroişlemci Lab.

    Mikroişlemçilerin, mikrodenetleyicilerin tanıtıldığı ve programlandığı bir laboratuvardır.Geliştirmiş olduğumuz simülasyon programlarını  mikroişlemci/mikrodenetleyici içerisine yazarak test ederek pratiğe dökmekteyiz.

     

    11-*Intel Gelecek Teknolojileri Laboratuvarı (Genel Laboratuvar)

    İntel gelecek teknolojileri laboratuvarında, capstone ve ders projelerini yapmaktayız.

    12 *Network Laboratuvarı

    25 bilgisayarla kullanılan laboratuvarda, formatlanmış bilgisayar ile başlayıp, aynı bilgisayarda iki işletim sistemi kurmayı, TCP/IP adresleri ve yerel ağ yetki düzeylerini tanımlamayı öğreniyoruz.

    13-*Software (Yazılım) Laboratuarı

    Son teknollojiye sahip 36 bilgisayarlı ve sabit projektörlü bu laboratuvar bizlerin yazılım geliştirmemize olanak sağlayacak yapıda tasarlanmıştır. Bizler bu laboratvardan 24 saat boyunca yararlanabilmekteyiz..

    14-*Net Laboratuvarı

    Net platformunu öğrenmemizi ve bu platform üzerinde yazılım geliştirmemizi sağlayan bir laboratuvardır.

     

    15*Distance Learning (Uzaktan Eğitim) Laboratuvarı

    Aynı sisteme sahip diğer üniversitelerle, online ses ve görüntü kurarak eğitim yapabilmemiz için kullanılmaktadır. Birçok eğitim, konferans ve toplantı bu alanda sağlanır.

     

    16 *Siber Güvenlik Merkezi

    Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi; “Siber Güvenlik” konusunda; toplumun her kesimini içerecek şekilde, farklı bilgi seviyesindeki insanımızın farkındalığının artırılması, bilinçlendirilmesi ve gelişen siber tehditlere karşı yöntemler geliştirilmesi için kurulmuştur.

    Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı; siber güvenlik alanına giren her konuda, ulusal bilinç oluşumuna katkı sağlamak, kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek, nitelikli insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlamak, akademik araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

    17-Büyük Veri Eğitim ve Araştırma Merkezi

    Bahçeşehir Üniversitesi Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile kurulmuş olup, çalışmalar BAU bünyesinde devam etmektedir. BAU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yürütülen Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı dâhilinde bazı uygulama amaçlı dersler merkezde verilmektedir. 12 kişi kapasitesi olup, büyük veri, yapay zeka ve bilgisayar bilimlerine dair atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Büyük konferans, panel ve eğitimlere de ev sahipliği yapılmasına devam edilmektedir

     

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Laboratuvar ve Fiziksel İmkanlar

    18*Electronics Laboratory (Elektronik Laboratuvarı)

    Mühendislik alanında almış olduğumuz derslerle ilişkili uygulamaları, bitirme projesi yapan öğrencilerin gerekli proje çalışmalarını yürütebilmesi için kullanılmaktadır.

    19*Circuit Theory Laboratory (Devre Teorisi Laboratuvarı)

    Devre Teorisi dersinin laboratuarı olarak hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra bizlerin derslerle ilişkili deneysel çalışmalarımızı, bitirme projesi yapan öğrencilerin proje çalışmalarını yapması amacıyla kullanılmaktadır.

    20*Telecommunications Laboratory (Haberleşme Laboratuvarı)

    Haberleşme sistemleri dersinin deneylerinin yapıldığı laboratuardır. İletişim alanında yürütülen projelerle ilgili deneysel ölçüm ve testlerin yapılması amacıyla da kullanılmaktadır.

    21*Microprocessors Laboratory (Mikroişlemciler Laboratuvarı)

    Mikroişlemcilerin ve mikrodenetleyicilerin programlanması ve derste ele alınan mimari konuların deneysel çalışmaları bu laboratuvarda gerçekleşmektedir. Yıl içerisinde bizler tarafından geliştirilen  programların benzetimlerinin yapılması ve mikroişlemci/mikrodenetleyici üzerine kodlanarak çıktılarının irdelenmesi bu laboratuvarda gerçekleştirilmektedir.

    22*Digital Signal Processing Laboratory (Dijital İşaret İşleme Laboratuvarı)

    İletişimin temel konusu olan sayısallaştırma ve sayısal alanda sinyallerin incelenmesi konusunun ele alındığı Sayısal İşaret İşleme laboratuvarında derste verilen kuramsal yaklaşımların deneysel doğrulamaları yapılmaktadır. Bunlar içerisinde örnekleme uygulamaları, çeşitli süzgeç gerçekleştirmeleri ve frekans alanında incelemeler yer almaktadır.

    23*Electric Machinery and Power System Laboratory (Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri Laboratuvarı)

    Yüksek akım sistemleriyle ilgili olarak derste verilen kuramsal bilgilerin uygulamalarının yapıldığı bu laboratuarda elektrik motorları, bu motorların kalkış ve sürekli rejim göstergelerinin incelenmesi üzerinde durulmakta, güç sistemleri ve güç elektroniği deneyleri yapmaktayız.

    24*Yonga Tasarımı Laboratuvarı

    Uygulamaya özel mikroelektronik bileşenlerin tasarımının yapıldığı yonga tasarımı laboratuvarında çeşitli yazılım araçları ile malzeme düzeyinde tasarım konuları ele almaktayız.

    25*Güç Elektroniği ve Elektrik Sürücüleri Laboratuvarı

    Güç elektroniğinin temel bileşenleri olan diyak, triyak ve tristör gibi elemanların tetiklenmesi ve bunlarla ilişkisi yüksek güçlü yüklerin sürülmesi örnekleri ele alınmaktadır.

     

    26*Delek1 ve Delek2

    Laboratuvarları, başta Elektrik-Elektronik Mühendisliği olmak üzere, Mekatronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programlarında bulunan derslerde ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinin bitirme projelerinde kullanılan eğitim amaçlı laboratuvarlardır. Laboratuvarlar aynı anda toplam 60 öğrenciye hizmet verme kapasitesine sahiptir.

     

    27*Enerji Sistemleri Laboratuvarı

    Bu laboratuvarda Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencileri olarak 3. sınıftan itibaren ders işlemeye başlıyoruz. Laboratuvarda yer alan Rüzgar türbini modelinde çeşitli rüzgar değerlerinden farklı güçler elde ediyoruz. Güneş paneli simülasyonunda güneş açı ve değerlerine göre panel değerlerini karşılaştırıyoruz.

    Bunlara ek olarak hidrojen deney seti ile akıllı ev sistemi modeli bulunan laboratuvarda,Hidrojen deney setinde suyun elektrolizi sonucu elektrik elde edilip bunların sonuçlarını gözlemliyor, Akıllı ev sisteminde bulut teknolojisine bağlı olan elektrikli aletlerin uzaktan kontrolü sonucu, enerji verimliliği sağlanmasını amaçlıyoruz.

    28*ENERJİ LABORATUVARI (BEMOSS)

    Bu laboratuvarın amacı güneş, rüzgar ve hidrojen enerjisi sistemlerini tanıtmak, temel ölçüm ve hesaplamaların öğretilmesidir.

    29*ELEKTRİK MAKİNALARI VE GÜÇ SİSTEMLERİ LABORATUVARI

    Elektrik makinaları laboratuvarının amacı elektrik makinalarının tanıtılması, çalışma prensiplerinin öğretilmesi, karakteristiklerinin elde edilmesi ile performanslarının yorumlanmasıdır. Güç elektroniği laboratuvarının amacı güç elektroniğinde kullanılan yarı iletken elemanlarının çalışma prensiplerinin anlaşılması için karakteristiklerinin incelenmesi ve güç elektroniği çevirici tasarlanmasıdır

    *İnşaat Mühendisliği Laboratuvar ve Fiziksel İmkanlar

    30*İnşaat Mühendisliği Laboratuvarları

    İnşaat mühendisliği laboratuvarları; bünyesinde malzeme, yapı, hidrolik, zemin mekaniği ve topoğrafya laboratuvarlarına ait ekipmanları bulundurup, bizlerin 1.sınıftan itibaren, inşaat mühendisliği uygulamalarını gerçekleştirmemize ve proje/akademik çalışmalara katılmamıza imkan sağlamaktadır.

    Laboratuvarlar her dönem ortalama 120 öğrencinin katıldığı deneyler için kullanılmakla birlikte, deneyler aynı anda en fazla 25 öğrencinin katılacağı şekilde düzenlenmekte.

    31*Nanoteknoloji laboratuvarı;

    Bu laboratuvarlarda fiziksel, kimyasal ve biyolojik deney sistemlerinin yanı sıra farklı çevresel kirlilik parametrelerinin konsantrasyonlarının ölçümleri ve ölçüme hazırlanmaları için kullanılacak ekipman ve cihazlar da bulunmaktadır.

     

    32*Kimya Laboratuvarı;

    Kimya laboratuvarımız bizlerin almış olduğumuz derslerle ilişkili uygulamalarımızı ve gerekli proje çalışmalarımızı gerçekleştirebilmemiz için kullanılmaktadır. Takip etmekte olduğumuz derslerin teorik bölümünde fiziksel ve kimyasal süreçler hakkında genel bir bilgi/anlayış sahibi olurken, ardından verilen bu temel eğitim, gerekli laboratuvar ve uygulama çalışmaları ile desteklenmektedir.

    33*Fizik Laboratuvarları:

    Fizik 1: Fizik 1 laboratuvarımız bizlerin Fizik 1 Mekanik dersimiz ile  ilişkili uygulamalarımızı gerçekleştirebilmemiz için kullanılmaktadır.Derslerin teorik bölümünde öğrendiğimiz bilgileri deneylerle uygulama yaparak, görerek ve uygulayarak pekiştirmekteyiz.

    Endüstri Mühendisliği Laboratuvar ve Fiziksel İmkanlar

    Simulation (Simülasyon) Lab.

    Bu laboratuvarda bizler her türlü simülasyon tekniğine sahip programları içeren bilgisayarları kullanarak, çeşitli laboratuvarlarda elde ettiğimiz verileri bu laboratuvarda simüle etme olanağına sahip oluyoruz.

    CIM (Bilgisayar Destekli Üretim) Lab.

    Sistem tasarımında, sistem kontrolünde veya sistem entegrasyonunda yaşanabilecek zorlukları görüyoruz. Böylece bu konularla ilgili bizlere sunulan teorik eğitimin yanında, uygulamadan gelecek bilgi ve tecrübe de biz öğrencilere kazandırılarak, kalıcı ve etkin bir eğitim gerçekleştiriyoruz.

    Statistic (İstatistik) Lab.

    Derste öğrendiğimiz konular kapsamında bu laboratuvarda istatiksel programlar yardımıyla uygulama yapıyoruz.

     

    SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

     

    Antropometri Laboratuvarı

    Beslenme ve Diyetetik bölüm öğrencilerinin pratik yapabileceği, içerisinde vücut bileşimlerinin ölçülebildiği BIA cihazı, boy ölçer, kaliper gibi gerekli tüm malzemelerinin bulunduğu bir laboratuvardır.

    Laboratuvarda öğretim elemanlarımız ile birlikte yapılan uygulamalarla bizlere yetişkinlerin ve çocukların boy ölçümü, biyoelektrik impedans analiz cihazı ile vücut yağ-kas kütlesinin ölçümü ve değerlendirilmesi, deri kıvrım kalınlığı ölçümü, bel ve kalça çevresi ölçümleri konusunda yetkinlik kazandırmayı  amaçlanmaktadır. Kuzey kampüs 5. Katta yer almaktadır.

     

    Anatomi Laboratuvarı

    Anatomi laboratuvarı Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde eğitim-öğretim gören öğrencilere teorik derslerin yanında laboratuvarda yer alan son model anatomi maketleri ile uygulamalı olarak inceleme imkanı sağlar.

    Anatomi Laboratuvarı, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim-öğretim gören öğrencilere teorik derslerin yanı sıra, laboratuvarda yer alan  anatomi maketleri ile uygulama alanı yaratmaktadır. Bu laboratuvarda bulunan maketlerle alınan eğitim sayesinde bizler, insan vücudunun anatomik özelliklerine ilişkin teorik ve pratik bilgilere sahip olma becerisi kazanırız.

    Beslenme ve Diyetetik Mutfağı

    Kuzey kampüs 9.katta yer alan mutfağımızda özellikle 1.sınıfta alınan Beslenme İlkeleri dersinin uygulamaları yapılmaktadır. Bu mutfakta Besinlerin hazırlanması, pişirilmesi, bu aşamalarda gerçekleşen yapısal değişikliklerin gözlemlenmesi sağlanmaktadır. Uygulamalı tarifler ile bizlere, sağlıklı besin hazırlama, pişirme ve saklama ilkeleri öğretilmektedir. Aynı zamanda Besin hazırlama sırasında gerçekleşen tüm fiziksel, kimyasal ve duyusal değişimlerin gözlenmesi sağlanmaktadır. Uygulamaların sonunda tariflerin beslenme ve sağlık açısından etkilerini akademisyenlerimiz ile  detaylı olarak tartışmaktayız.

     

    Biyomekanik ve Kayropraktik Laboratuvarı

    Bu laboratuvarda fiziksel fonksiyonların düzeltilmesi (örnek: felç vb. durumlar), kas ve iskelet sistemi sağlığı, spor sakatlıklarının önlenmesi, özellikle kemik yapısının mekanik özelliği inceleme altına alınmış ve kemik kayıplarında, kırık ve çatlaklar için vücuda uyumlu implantlar üretilmeye başlanmıştır. Bu işlemler için gerekli cihazlar 3D tarayıcı, 3D yazıcılar, biyomekanik test cihazı ve çeşitli küçük el cihazları bulunmaktadır.

    Kayropraktik labroratuvarı sadece lisans öğrencileri olarak bizlere değil aynı zamanda yüksek lisans öğrencilerinin kullanımına göre de dizayn edilmiş olup, tez çalışmalarında gerekli biyomekanik ölçümlerin de yapılmasına olanak tanımaktadır.

     

    Hemşirelik Laboratuvarı

    Laboratuvarda, hastane ortamına yakın olarak düzenlenmiş hasta yatağı, simülasyon mankeni, uygulamaya yönelik maketler, ilaç ve diğer farklı hemşirelik uygulamalarına yönelik çeşitli tıbbi malzemeler yer almaktadır. Simülasyon hasta mankeni, çeşitli senaryolar ile farklı sağlık durumlarındaki hastayı incelemek, hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirmek, sonuçları değerlendirmek için bizlere fırsat sağlamaktadır.

     

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı

    Bu laboratuvarımızda 2 adet tedavi yatağı bulunmaktadır. Fizyoterapist gözetiminde hastalar için planlanan elektro terapi ve terapatik egzersiz gibi tedavileri uygulama imkanı bulmaktayız.

     

    Multidisipliner Laboratuvarı

    Biz Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencileri tarafından kullanılmaktadır. Etüv, inkübatör, çeker ocak, mikroskop gibi birçok malzeme açısından donanımlı olan bu laboratuvarda özellikle Temel Mikrobiyoloji, Gıda Mikrobiyolojisi dersi alan öğrencilerin pratik ve uygulamaları yapılmaktadır.

    Hocalarımız ile birlikte yapılan uygulamalarla, mikroorganizmaların yapılarını ve özelliklerini, bir besinin mikrobiyolojik kalite ve güvenlik açısından değerlendirilmesini ve enerji ve besin ögesi içeriğini belirlemeyi amaçlamaktayız.

    Sanal Gerçeklik LAB

    Bu laboratuvarımızda; 1 adet tedavi yatağı ve 1 adet Fizyosoft cihazı bulunmaktadır Sanal gerçeklik labr. fiziksel dünyadaki uyarıcıyı (ışık, ses, dokunma, tat alma ve koku alma) bilgisayarın ürettiği duyular ile değiştirerek, bizlerin gerçek dünya deneyimlerine  benzer uyaranlara maruz kalmasına izin verir.

    Bizler sanal gerçek labr.da rehabilitasyon uygulamalarıyla ilgili bilgiler edinerek uygulama yapma imkanına sahip oluruz.

    Hemşirelik Laboratuvarı-2

    Laboratuvarda bir adet simülasyon mankeni, iki adet tam vücut manken, iki adet gerçek hasta yatağı, iki adet hasta başı monitörü ve tüm girişimsel ve bakıma dayalı malzemeler öğrenci sayısını karşılayacak şekilde bulunmaktadır. Hemşirelik öğrencileri olarak bizlere, hemşirelik bakımını son teknoloji araçlarla öğretmektedir. Bizleri gerçek klinik ortama hazırlamayı amaçlamaktadır.

    Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laboratuvarı

    Bu laboratuvarda bizlere hastane, laboratuvar ve kliniklerin tıbbi laboratuvarlarında bulunan cihazların nasıl kullanılacağı konusunda eğitimler verilmektedir. Aynı zamanda  en kısa sürede hastalara ait sonuçların doğru, net ve güvenilirlik bakımından eldesini sağlamak gibi yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

    SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

     

    Multidisipliner Laboratuvar; Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı öğrencileri olarak bizlerin meslek hayatımızda uygulamamız gereken testleri öğrendiimiz ve deneyimlediğimiz, uygulama konusunda bilgi ve becerilerimizi arttırdığımız bir  eğitim laboratuvarıdır.

    Mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler biyolojik yöntemler, klinik uygulamalar, hematoloji, parazitoloji gibi derslerin uygulandığı multidisipliner laboratuvarı aynı zamanda uluslararası standartlarda teknik ekipmanlarla donatılmış alt yapıya sahiptir.

    Bizler hem klasik hem de teknolojik yöntemler ile gerçek laboratuvar ortamında uygulama yapma imkanına sahibiz. Özellikle Ameliyathane Hizmetleri ve Diyaliz programı öğrencileri olarak iş yaşantımızda sahip olmamız gereken sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin teorik ve Pratik teknikleri ile mikrobiyoloji uygulamalarını bu laboratuvarda gerçekleştirmekteyiz.

     

    Bilgisayar Laboratuvarları; temel bilgi ve iletişim teknolojilerinin kazandırıldığı ve temel bilgisayar becerilerinin öğretildiği bir eğitim laboratuvarıdır. Tüm SHMYO Öğrencilerinin kullanımına uygundur.

     

    Anatomi Laboratuvarı; SHMYO Öğrencileri olarak  teorik derslerin yanında laboratuvarda yer alan modern anatomi maketleri ile bizlere uygulama alanı yaratmaktadır. Anatomi laboratuvarında insan vücudunu ayrı ayrı bölümler halinde maketler ile inceleme fırsatı bulmaktayız aynı zamanda uygulama sırasında 3D programlarla eğitimimiz desteklenmektedir.

     

    Hemşirelik Laboratuvarı; İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Anestezi, Diyaliz, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği, Radyoterapi, Ameliyathane Hizmetleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Fizyoterapi programı öğrencileri Temel Yaşam Desteği, İleri yaşam Desteği, Post Operatif Bakım, Fizyoloji, Acil Hasta Bakımı, Hasta Bakım İlkeleri, Parenteral Uygulamalar, Güncel Kimyasal ve İlaçlar gibi derslerin uygulandığı eğitim laboratuvarıdır.

    Hepimize alanlarımız ile ilgili hastalık senaryoları üzerinden bilgisayar destekli simülatörlerle eğitim verilmektedir. Sınıf ve laboratuvar düzeni ile hastane mimarisine uygun şekilde planlanmış alanda bizler temel bilgi ve becerilerilerimizi geliştirmekteyiz.

    Odyoloji Laboratuvarı; Odyometri programı öğrencileri olarak bizlerin meslek hayatımızda uygulama gerektiren testleri ve çeşitli uygulamaları deneyimlediğimiz, uygulama konusunda bilgi ve becerilerilerimizi arttırdığımız bir  eğitim laboratuvarıdır.

    Laboratuvarımızda, temel saf ses ve immitansmetrik ölçümleri, işitme ve denge problem tespiti, işitme cihazı uygulaması, klinik değerlendirmelerde kullanılan cihazlar ile her birimizin birebir bilgisayar ortamında da sanal hasta üzerinden işitme ölçümü yapabilmemize olanak sağlayan teknolojik cihazlarla donatılmış bir uygulama alanıdır.

    Fizyoterapi Laboratuvarı; Fizyoterapi programı öğrencileri olarak bizlerin meslek hayatımızda uygulama gerektiren testleri ve çeşitli uygulamaları deneyimlediğimiz uygulama konusunda bilgi ve becerilerimizi arttırdığımız bir  eğitim laboratuvarıdır.

    Laboratuvarımız, hasta pozisyonları ve transfer aktiviteleri, tekerlekli sandalye ve yardımcı cihaz kullanımları, kas anatomisi çalışmaları, medikal masaj eğitimleri, kas güçsüzlüğü ve bazı nöromusküler etkilenimli hastalıkların tedavisinde kullanılan nöromusküler elektriksel stimülasyon gibi derslerin uygulandığı, bizlerin teorik bilgi uygulama yapmamıza ve ileri teknolojiyi yakından tanımamıza imkan vermektedir.

    Çocuk Gelişimi Laboratuvarı; Çocuk Gelişimi programı öğrencileri olarak bizlerin, normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli çocukların eğitimine yönelik; onların sosyal-duyusal, bilişsel ve motor gelişimlerini desteklemeye yönelik sanat, drama ve oyun etkinliklerini uygulandığımız bir eğitim laboratuvarıdır. Yapılan uygulamalar Çocuk Gelişimi öğrencileri olarak bizlere  meslek hayatımızda başarılı olmamızı sağlayacak pratiği kazandırmaktadır.

    Optisyenlik Laboratuvarı; Optisyenlik programı öğrencileri olarak cam kesme, montaj gibi bilgi ve becerilerimizi arttırmamız için kurulmuş teknolojik ve cihazlardan oluşmaktadır.

     

    TÜM ÖĞRENCİLER İÇİN MERKEZLER

    SİBER GÜVENLİK MERKEZİ

    Bireylere ve firmalara ileri düzeyde etkide bulunan bilişim teknolojileri alanında güvenliğin sağlanması çalışmaları tüm dünyada büyük önem kazanmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi; “Siber Güvenlik” konusunda; toplumun her kesimini içerecek şekilde, farklı bilgi seviyesindeki insanımızın farkındalığının artırılması, bilinçlendirilmesi ve gelişen siber tehditlere karşı yöntemler geliştirilmesi için kurulmuştur.

    Güncel gelişmeleri en hızlı sekilde takip eden BAU’DA Siber Güvenlik alanında akademisyenler ve sektörden profesyoneller ile çalışmalara katılabilir  ve kendini bu alanda geliştirebilirsin.

     

    BAU ESPORTS

    BAU ESPORTS,Türkiye2de ve dünyada e spor ekosistemine katkı sağlamayı amaçlayan bir organizayondur.BAU ESPORTS Departmanı bünyesinde öğrenci topluluğu olarak bizlerin yanısıra profesyonel takımlar,ekositem içerisinde yeralan oyuncu,yayıncı,hakem,organizatör,sunucu gibi farklı alanlarda uzmanlar yer almaktadır.Oyun sektörüne ilgi duyuyorsan bu merkezde yeralan çalışmalar katılabilirsin. Aynı zamanda bau esports bu yıl üniversiteler arasında düzenlenen FIFA,CSi GO ve League of Legends turnuvalarında tüm kategorilerde sampiyon olmuştur.

    EDR

    Yeni nesil üniversite kavramına anlam kazandıran EDR modeli BAU’da seni geleceğin dünyasına hazırlamaktadır.Hangi bölümde öğrenim gördüğüne bakmaksızın birçok eğitim ve içeriğe erişim olanağı sağlayan,araştırma ve uygulama merkezleri özelinde tasarlanmış bir eğitim modelidir.

    Üniversite eğitinin boyunca BÜYÜK VERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(BIG DATA),FİNASAL ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ(BFRC)BLOCKCHAINIST CENTER,KREATİF ENDÜSTRİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ(BAUKEM)SİBER GÜVENLİK MERKEZİ ve IGUL’UN tasarladığı programlardan eğitim alır,diplomana ek olarak EDR sertifikası ile hem üniversitede hem de mezun oldultan sonra tercih edeceğin sektörde ön plana çıkarak fark edilen bir birey olmanı sağlar.

    BAU GLOBAL

    BAU Global Eğitim Ağı dünyanın farklı noktalarında yer alan üniversite ve dil okulları ile bizler global standartların ötesinde bir eğitim ağı ile buluşturmaktadır.BAU Global Eğitim Ağında yer alan Bahcesehir Üniversitesi bizleri inavatif bakış açısına sahip alanında uzman dünya vatandaşları olarak mezun etmektedir.

    BAU da eğitim görmeye başlayan her öğrenci dünyanın farklı noktalarında yer alan BAU Global Üniversite ve Dil Okullarında eğitim görme imkanına sahip olmaktadır.

    Bau Global kapsamında ,dilersen hazırlık kampüslerinde ve/veya dönemlik olarak yurtdışı kampüslerinde eğitim alabilir, yaz / kış okullarından yararlanabilirsin.BAU Global; Washington D.C.,Berlin,Batum,Kıbrıs,Plymouth,Boston,Toronto,Brockville,Henoi ve Xi’an gibi dünyanın bircok noktasında seni bekliyor.

    CO-OP

    2006 yılında çalışmalarına başlayan CO-OP,bir üniversite-iş dünyasıiş birliği projesidir.CO-OP sayesinde ,daha üniversite öğrencisi iken iş dünyasına grime şanşı elde edersin.Sayısı her geçen gün artan anlaşmalı firmalarımızda üniversite öğrencisi iken çalışmaya başlamak için tek yapan gereken sey, CO-OP Ofisi danışmanlığında alanın ile ilgili bir CV hazırlamak ve firmaların iş ilanlarına başvuru yapmak.Dilersen anlaşmalı olduğumuz firmalar tarafından açılan ve BAU Markalı dersler olarak tanımladığımız dersleri seçebilir ve bu dersleri o firmalardan gelen üst düzey yetkililerden alabilirsin.

    Tüm bunların dışında CO-OP Çatısı altında başlayan In CO-OP Busİness Point programı ile partner firmalarımızın İnsan Kaynakları Profesyonellerini haftada bir günden haftanın beş gününe kadar değişen bir programla tam gün BAU’nun içinde yer alan CO-OP’ta misafir ediyoruz.Öğrencilerimizin 20 dk lık süreler ile görüşmeler yapmasını sağlıyoruz.Tersine Mentörlük,Kariyer danışmanlığı gibi hizmetleri de alabileceğin CO-OP , Kampüsüm işyerim anlayışı ile BAU’da seni beklemektedir.

    ApplyBAU

    ApplyBAU, 2013 yılında hayata geçirilen Türkiye’nin ilk ve en yeni üniversite kabul modelidir.

    Öğrencilerin müfredat bazlı başarılarını ölçen sınav sistemi yerine kişisel becerileri, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda bir üniversiteye yerleştirilmelerine önem veren Bahçeşehir Üniversitesi, “Admission / Başvuru – Kabul” modelinin uygulanmasını sağlamıştır.

    Merkezi sınav sistemi ile bir üniversiteye yerleştirilmeden önce ApplyBAU’ya başvuruda bulunarak üniversiteden kabul talebinde bulunabilirsin… Kabul talebinde bulunurken kendinden,otobiyografinden,kişisel özelliklerinden,proje ,hayal ve fikirlerinden de bahsetmelisin.Başvurun sırasında üniversite hangi alanda eğitim görmek istediğini de belirtmen gerekir.Unutma birden fazla bölüm secebilirsin.Yapmış olduğun başvuru ve belgelerin değerlendirildiktan sonra akademik başarından bağımsız olarak Bahçesehir Üniversitesi tarafından Kabul Belgesi alırsın.