Merkezler ve Laboratuvarlar

 • E – LAB E-lab sanat teknoloji ve tasarımı bir araya getirerek yüksek katma değer taşıyan mulitimedya içerikleri ve yeni medya teknolojileri geliştiriyor. Faaliyet alanları veri görselleştirme,ürün geliştirme,deneyim tasarımı,sanal/arttırılmış gerçeklik uygulamaları,uygulamalı teknolojiler,animasyon ve video prodüksiyon,etkinlik yönetimi,interaktif medya geliştirme,3D – CGI animasyon/film tasarım,omnichannel pazarlama e-lab farklı sektörler için günümüzün sorunlarına geleceğin araçlarıyla çözümler üretiyor.
 • SİBER GÜVENLİK MERKEZİ Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi; gerçek ve tüzel kişilerin en değerli varlığı bilginin korunması ve “siber güvenlik” konusunda kamu, özel sektör çalışanları, üniversite öğrencileri başta olmak üzere toplumun her kesimindeki farklı bilgi seviyesindeki insanımızın en temelde siber güvenlik farkındalığının artırılması ve sonrasında profesyonel eğitim içeriği sunulması faaliyetleri yürütülecektir.
 • BAU İSTANBUL BİG DATA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi programı, en iyi kararları almak için toplanan verileri anlama, analiz etme, sonuçlar üretme, veri kullanımını kolaylaştıracak yeni ve daha iyi araçlar geliştirme, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip etme gibi bilgi ve beceriler ile donatılmış farklı disiplinlerdeki problemlere büyük veri teknolojilerini kullanarak çözüm üretebilen insan kaynağı sağlamayı amaçlamaktadır.
 • BAU BLOCKCHAIN İST CENTER “BAU Blockchain ve İstanbul İnovasyon Merkezi” veya “BlockchainIST”, Türkiye’de Bahçeşehir Üniversitesi tarafından ev sahipliği yapan Blockchain Teknolojisi için Türkiye’deki ilk üniversite araştırma ve geliştirme merkezidir.
 • VIRTUAL REALITY LAB Sanal Gerçeklik (VR) teknolojisinin potansiyelini göstererek, farkındalık yaratılması ve VR geliştiricilerin ihtiyaç duyduğu tüm profesyonel donanıma ulaşması amaçla Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü’nde yer alan bu merkezde AMD, Logitech ve MSI gibi büyük firmaların desteğiyle geliştiriciler, son teknoloji donanım ve VR ekipmanları kullanarak CRYENGINE teknolojisi sayesinde projeler geliştirme imkanına sahip oluyorlar.Bu merkez Türkiye’nin ilk sanal gerçeklik laboratuvarı olması yönünden de büyük önem taşıyor.
 • E – SPOR BAU eSports dünyada ve Türkiye’de espor ekosistemine katkı sağlamayı amaçlayan bir organizasyondur. BAU eSports departmanı bünyesinde öğrenci topluluğunun yanı sıra profesyonel takımlar, eko-sistem içerisinde yer alan oyuncu, yayıncı, hakem, organizatör, sunucu gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış veya bu konuda kendini geliştirmek isteyen öğrenciler yer almaktadır. Üniversitemizin öğrencilerinin bir araya gelerek oluşturduğu ve birçok farklı alanda faaliyet gösteren bu dinamik grup League of Legends başta olmak üzere çeşitli e-spor dallarında yıl içerisinde etkinlik, turnuva ve oyuncu buluşmalarına ev sahipliği yapacaktır.
 • BAU Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi (BFRC) Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi BAU-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bünyesinde 2013 yılında kurulmuştur. İstanbul’un Finans Merkezi olma çalışmaları ve Borsa İstanbul’un kurulması ile birlikte önemi artan finans eğitiminin daha nitelikli ve donanımlı bir alt yapı ile sunulmasına imkan sağlayan BAU-Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi güçlü teknik alt yapısı ve Bloomberg, Matriks veri terminalleri ile finans piyasası ile alakalı araştırmaları ile de alana katkılar sağlamaktadır.
 • BAU KULUÇKA VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BAUICE)  Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik konusunda ihtiyaçları olan bilgi, danışmanlık, mentorluk, kaynaklara erişim konularındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş bir kuluçka merkezidir.
 • BAU KREATİF ENDÜSTRİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ (BAUKEM) Merkezin amacı; kreatif endüstriler konusunda, ulusal ve uluslararası nitelikte, bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve öğretim, dokümantasyon ve veri çalışmaları yapmak, Türkiye ve dünyada kreatif endüstriler uygulamalarını araştırmak, politika önerileri geliştirmek, ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak ve onlarla işbirliği içerisinde çalışmaktır.
 • GLOBAL HUKUK PROGRAMLARI DİREKTÖRLÜĞÜ (IGUL) IGUL Direktörlüğü olarak amacımız avukatlara globalleşen hukuk dünyasını tanıtmak ve global hukuk ilişkilerinde aktif görev almalarını sağlayacak eğitimler vermektir. Bütün bu amaçları gerçekleştirmek amacıyla, uyruk gözetmeksizin, eğitimler avukatların hukuki becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmaktadır. Çalışma ziyaretleri, konferanslar, seminerler sadece İstanbul’da değil, diğer elverişli lokasyonlarda da düzenlenmiştir ve düzenlenmeye devam edilecektir. Çeşitli kurumlarla ortaklaşa araştırma projeleri de devam edecektir. Örnek vermek gerekirse, Max-Planck, Harvard Kennedy School ile ortaklaşa konferanslar düzenlenecektir.
 • Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), Türkiye’de köklü bir bilimsel araştırma geleneğini yerleştirmek, bu alanda yurt içinde ve yurt dışında kabul gören ve başvurulan bir araştırma platformu olmak amacıyla kurulmuştur.
 • Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) BAUSEM, gelişen ve değişen dünya koşullarında, birey ve kurumların yetkinliklerini geliştirerek, yeni yetenekler edinebilecekleri, kaliteli, sürekli ve ulaşılabilir programları yaşam boyu eğitimin hizmetine sunmaktadır.
 • Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) Medeniyet Araştırmaları Merkezi, 25 Nisan 2008 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına başladı. Merkezimiz, çağdaş teknolojileri ve bilimsel yöntemleri kullanarak dünden bu güne ülkemizin bilim, düşünce, sanat ve uygarlık alanındaki birikim ve katkılarını araştırıp incelemeyi, başta Bahçeşehir Üniversitesi’nin öğrencileri olmak üzere, Türkiye’deki öğrencilere ve bütün insanlara tanıtmayı amaçlamaktadır.
 • Gelibolu Yüzüncü Yıl Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUGAM) Gelibolu Yüzüncü Yıl Araştırma Merkezi, tarihin geçmiş ile gelecek arasında bir köprü işlevine sahip olmasının yanısıra, geçmişte yaşananların geleceğe ışık tutan ve biçimleyen derslerle dolu olduğu bilinç ve gerçeğinden hareketle, yakın tarihimizin yaşanmışlık ve bilinmeyenlerinin yansızlık ve bilimsellikle araştırılarak aydınlatılması, günümüz ve gelecek kuşaklara aktarılmasını vazgeçilmez bir görev ve edim saymaktadır.
 • Öğretmen Mesleki Gelişim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUSTEM) 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Öğretmen Mesleki Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulmuştur. Merkez müdürü ile birlikte iki öğretim üyesi, bir proje yöneticisi, bir idari asistan tam zamanlı pozisyonlarda görev yapmaktadır. Bununla birlikte bir BAUSTEM Fellow ve öğrenci asistanları da yarı zamanlı görevler üstlenmektedir.
 • Uluslararası Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ULMER)
 • HLO : Son yıllarda liderlik kavramı farklı alanlar ve disiplinler altında değerlendirilen bir kavramdan çok, diğer alanlardan bağımsız olarak değerlendirilmesi gereken bir araştırma konusu haline gelmiştir. Bu bağlamda, Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu günümüzde liderlik konusunun öneminin gitgide artması nedeniyle, bu alanda araştırma ve çalışmalar yapılmasına büyük önem vermektedir. Hükümet ve Liderlik Okulu, liderliğin herkesin hayatının herhangi bir evresinde sahip olabileceği bir girişim olduğuna inanan ve bu konudaki çalışmalara hız veren bir araştırma birimidir.
 • AMERS : Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Amerikan Araştırmaları Merkezi (AMERS), düzenlediği ulusal ve uluslararası düzeydeki programlar, bir çok alanda hazırladığı projeler ve son yıllarda önemi gittikçe artan Think-Tank söyleşileri vasıtasıyla Türk-Amerikan ilişkilerinin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda tarihini, bugününü ve geleceğini derinlemesine incelemektedir. Türk-Amerikan ilişkileri üzerine geliştirdiği program ve projelerinin yanı sıra, Amerikan Araştırmaları Merkezi olarak uluslararası arenada önemi gün geçtikçe artan Amerika kıtasındaki diğer ülkeleri de siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal anlamda incelemekte; buradaki gelişmeleri de takip etmektedir.
 • Güvenlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (BAUCESS)
 • Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAU TÜRKMER)
  BAU TÜRKMER’in misyonu, yurtiçi ve yurtdışı kampüslerinde öğrencilerimize, proje ortaklarımıza ve isteklilere Türkçe’yi yabancı dil ya da ikinci dil olarak öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak, genel Türkçe kurslarının yanında akademik ve iş Türkçesi’ne yönelik kurslar açmak, üniversitemizde okuyan veya ülkemize gelen uluslararası öğrencilerin yanında BAU Global bünyesindeki üniversite ve kampüslerde Türkçe öğrenmek isteyenlere gereksinim duydukları Türkçe’yi kazandırmak, yabancı dil olarak Türkçe öğretmeni yetiştirmek, bu kurs ve içerikleri uzaktan öğretim modeliyle katılımcılarla buluşturmak ve Türkçe öğretimi alanında akademik çalışmalar yapmaktır.