“Beslenme ve Diyetetik” insan sağlığını birinci dereceden olumlu veya olumsuz etkileyebilecek bir bilimin önde gelen mesleklerinden biri. 

Beslenme ve Diyetetik eğitimini alan kişi de büyüme, gelişme ve yaşam boyu bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda beslenme plan ve programları düzenleyen sağlık profesyonelidir.
Beslenme ve Diyetetik puanları için tıkla
Beslenme ve Diyetetik dersleri için tıkla
Beslenme ile ilgili sağlık sorunlarını araştıran, var olan besin kaynaklarının en uygun biçimde kullanılmasını sağlayan, besin denetimi yapan, konuyla ilgili fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsenmesi amacıyla birey ve toplumu bilgilendiren, hastalık durumunda diyet programları planlayan, uygulayan ve izleyen sağlık meslek alanıdır.
Günümüzde sık görülen hastalıklarda önemli bir faktör olan yanlış beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, toplu beslenme yapılan kuruluşlarda beslenmenin düzenlenmesi ve kronik hastalıklarda diyetin düzenlenmesi, diyetisyenin önemli görevleri arasındadır.