Mühendis, belli bir soruna çözüm bulmak ya da bir gereksinimi karşılamak üzere somut bir ürün (alet, cihaz, sistem ya da süreç) yaratır. Bu ürünü tasarlar, oluşturur, çalıştırır. Davranışını farklı çalışma koşullarında inceler, iyileştirir ve geliştirir. Çözüm bulunacak sorunlar ya da karşılanacak gereksinimler karmaşıklaştıkça, mühendisliğin uğraş alanları genişler, derinleşir, iç içe geçer. Bu süreçte yeni mühendislik disiplinleri oluşur.

Bunlardan biri de son elli yıldır giderek artan bir ivmeyle gelişmekte olan Biyomedikal Mühendisliğidir. 

Biyomedikal Mühendisliği puan ve kontenjanları için tıkla

Biyomedikal Mühendisliği dersleri için tıkla

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ALANLARI

Biyomedikal Mühendisliğinin kısaca iki çalışma alanı var diyebiliriz. Bunlardan biri tıbbi cihazların yapımı, bakımı, bakımı, kalibrasyonu, vb… İkinci ise yapay organların (ki bunlar diş hekimlerinin kullandığı implantlardan, protez kollara kadar geniş bir yelpazedir) tasarımı ve üretimidir.  Kısacası çalışma yelpazesi çok geniştir.

Biyomedikal Mühendisliği‘nin uğraş alanı, genelde biyolojik sistemlerin, özel olarak da, üst düzeyde organize olmuş, karmaşık bir sistem olan insan vücudunun bileşenlerinin yapılarını, çalışma biçimlerini ve etkileşimlerini anlamak ve işlevsel bozukluklarını belirleyip gidermek için gerekli araç, cihaz ve sistemlerin geliştirilmesidir.

Bu alanda biyomedikal mühendislerin uğraştığı konulara örnek olarak;

  • Teşhis amacıyla kullanılan EKG, MRI gibi elektronik cihazların, tedavi amacıyla kullanılan koter, kateter gibi aletlerin, diyaliz makinesi gibi cihazların, cerrahi robotlar gibi sistemlerin, çeşitli ilaçları taşıyıp, gerektiğinde salıyan mikro-platformlar gibi yapay malzemelerin, işitme cihazları gibi uzuv ve organların işlevlerinin hassasiyet ve doğruluğunu artıran aletlerin, kemik ve damar protezleri, kalp kapakları gibi uzuv ve organların işlevlerini geçici veya sürekli olarak devralan cihazların tasarımı ve üretimi;
  • Tasarlanıp üretilen ve performans testlerinden geçirilerek kullanıma hazır hale getirilen cihaz, sistem ve süreçlerin kullanım alanlarında en yüksek performansla hizmet verebilmesi için gerekli alet-insan arayüzlerinin geliştirilmesi;
  • Sağlık hizmeti kalitesinin ve veriminin arttırılması amacıyla çeşitli süreçlerin, yönetim ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi;
  • Biyomedikal cihaz ve sistemlerin performans testlerinin yapıldığı platformları oluşturmak için çeşitli sanal, mekanik ve biyolojik modellerin tasarımı, üretimi ve denenmesi sayılabilir.

Bahçeşehir Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Bölümü, fen bilimleri, insan anatomisi ve fizyolojisi, temel ve uygulamalı matematik, sistem modelleme ve analiz yöntemleri, malzeme, elektronik, kontrol ve bilgisayar konularında temel bilgilere, tıbbi ürün ve cihaz tasarımı, üretimi ve kullanımına ilişkin teorik ve pratik becerilere ve profesyonel sorumluk anlayışına sahip araştırmacı mühendisler yetiştirmek üzere kuruldu.

Mevcut diğer mühendislik bölümlerine ek olarak, Genetik ve Biyoinformatik Bölümü ve Tıp Fakültesi programlarıyla uyum içinde yürütülecek olan eğitim programı, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, öğrenim sürelerini, uzmanlık alanlarını ve mezuniyet sonrası çalışma ortamlarını kendilerinin belirlemesine olanak sağlayacak bir esneklikte tasarlanmıştır.

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ İŞ İMKANLARI

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler doğrudan iş yaşamına atılarak,

  • Hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında
  • Üniversitelerde
  • Tıp araştırma merkezlerinde
  • Tıbbi cihaz ve malzeme üreten, satan ve satış sonrası destek veren kuruluşlarda
  • İlaç endüstrisinde
  • Sağlık kuruluşlarının bilgi-işlem birimlerinde

çalışabilecekleri gibi, dilerlerse, biyomedikal, biyomalzeme, biyomekanik, biyoinformatik, medikal fizik, genetik mühendisliği, doku mühendisliği gibi ilgili alanlarda lisansüstü öğrenime devam edebilecekler; yurtdışı anlaşmalı üniversitelerle yapılan ortak programlara katılabilirler.

Biyomedikal Mühendisliği, biyomedikal mühendisliği dersleri, biyomedikal mühendisliği yüksek lisans, biyomedikal mühendisliği atamaları, Biyomedikal mühendisliği staj, biyomedikal mühendisliği puan