Ülkemizde yeni bir meslek olarak sıklıkla bahsedilmeye başlayan Dil ve Konuşma terapisi geleceğin ileri gelen mesleklerinden biri olarak ön plana çıkıyor!

Dil ve Konuşma Terapisi bölümü öğrencileri Dil ve Konuşma Terapisti unvanıyla mezun olur.  Dil ve Konuşma Terapisti; iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimini, bozukluklarının önlenmesini, değerlendirilmesini, tanılanmasını,rehabilitasyonunu ve terapisini sağlar. Dil ve Konuşma Terapistleri kendi alanlarında tanı koyar, terapi planı oluşturup uygular ve ilgili uzmanlarla iş birliği halinde kalarak çalışır.

Multidisipliner işbirliği gereken durumlarda; odyologlar, doktorlar, diş hekimleri, hemşireler, pratisyen hemşireler, ergoterapistler, rehabilitasyon psikologları, diyetisyenler, eğitimciler, davranış danışmanları ve ebeveynlere, hastanın ihtiyaçlarına göre bilgi ve yönlendirme sağlayabilirler. Problemleri tanımlayıp kaynağına inerek çözmek ve uygun tedavi planı oluşturmak Dil ve Konuşma Terapistinin görevleri arasında yer alır.

Dil, konuşma, ses ve yutma bozuklukları farklı türlerde ve zamanlarda ortaya çıkabilir; erken çocukluk döneminde başlayarak yaşlılık döneminde kadar uzanabilir. Bireyde görülen akıcılık bozuklukları (kekemelik ve hızlı bozuk konuşma), gelişimsel ve edinilmiş dil bozuklukları, konuşma sesi bozuklukluları, motor konuşma bozuklukları (apraksi ve dizartri), disleksi ve disgrafi, rezonans ses bozuklukları (damak-dudak yarıklıkları), ses bozuklukları (nodül, polip, paralizi vb.), beslenme ve yutma bozuklukları ile ilgili tanı ve terapi süreçlerini yürütür.

BAU’DA EĞİTİM OLANAKLARI

Bahçeşehir Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümündeki öğrencilerini, mesleki açıdan gerekli donanım ve becerilere sahip, mesleki etik ve sorumluluklarının farkında, bireysel ve multidisipliner çalışma süreçlerini bilen; ulusal ve uluslararası alanlarda çalışma fırsatlarına  sahip dil ve konuşma terapistleri yetiştirmeyi hedefler.

Dört yıllık programın ilk yılında temel sağlık bilimlerine yönelik mesleki giriş dersleri verilir. Böylece mesleki bir temel oluşturulması hedeflenir. İkinci ve üçüncü yıllarda olan öğrenciler iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının özellikleri, tanılama yöntemleri ve her biri farklı bozukluklara ve hastalıklara yönelik özelleşmiş konuşma terapisi yöntemleri üzerine eğitim alır. Dördüncü yılda öğrencilere üç yıl boyunca öğrendikleri teorik bilgileri uygulama fırsatı sunulur ve klinik uygulama eğitimi verilir.

KARİYER ALANLARI

Dil ve Konuşma Terapistleri çeşitli klinik ve eğitim ortamlarında kariyer fırsatı bulabilir; devlet, özel veya üniversite hastanelerinin ilgili polikliniklerinde çalışabilirler. Ayrıca iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluğu bulunan bireylere yönelik hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile danışmanlık merkezlerinde görev alabilirler.

Dil ve Konuşma Terapisi mezunları aynı zamanda kendilerine ait özel iş yerleri/klinikler açabilirler. İlgili doktor ve alan uzmanlarıyla birlikte hizmet sunabilirler. Akademik kariyer hedefleyen mezunlar yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimle akademik kariyer yapabilirler.

Bahçeşehir Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümü taban puanları için lütfen tıklayınız. 

Bahçeşehir Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız