ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Endüstri mühendisliği, üretim ve hizmet sektörlerindeki sistemlerin daha verimli ve daha az maliyetli çalışması için araştırmalar yapar ve çözümler sunar.

Yani sen, hem mal ve hizmeti hem iş gücü ve üretim araçlarını hem de paranın işleyişini dikkate alacaksın. Bütün bu değişkenleri sentezleyebilmek için çok boyutlu bir araştırma yapman ve geniş bir vizyon oluşturman gerekli. İşte biz sana bu vizyonu ve araştırma imkanların sağlayacağız.

Endüstri Mühendisliği Taban Puanları için tıkla

Endüstri Mühendisliği Ders Programı için tıkla

Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü endüstri mühendisliği, mühendislik yönetimi, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi alanlarında lisans ve lisansüstü düzeyde aşağıdaki programları yürütüyor:

 • Endüstri Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
 • Endüstri  Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli, İngilizce)
 • Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, Türkçe ve İngilizce)
 • Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, Türkçe)
 • Endüstri Mühendisliği Doktora Programı (İngilizce)

Ayrıca üçüncü sınıftan itibaren aldığın seçmeli derslerle bir uzmanlaşma programında yoğunlaşabilirsin. Üç adet uzmanlaşma alanımız var.

Bunlar:

 • Mühendislik Yönetimi Alanı,
 • İşlemler Yönetimi Alanı,
 • Karar Alma ve Eniyileme Alanı.

Endüstri Mühendisliği Bölümü ayrıca çift anadal programı ile aşağıdaki yandal programlarını yürütmekte:

 • İşlemler Yönetimi Yandal Programı
 • Eniyileme Yandal Programı

Endüstri Mühendisliği Bölümü endüstri mühendisliği, mühendislik yönetimi, en iyileme ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında araştırmalar yürütür. Araştırma çalışmaları aşağıdaki dallarda yoğunlaşmıştır:

 • Üretim ve İşlemler Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Entelektüel Sermaye ve Bilgi Yönetimi
 • Matematiksel Programlama
 • Karar Analizi
 • Kalite Yönetimi
 • Bulanık Mantık ve Sezgisel Yöntemler ile Endüstri Mühendisliği Uygulamaları.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ İŞ İMKANLARI

Endüstri Mühendisliği bölümümüzden mezun bir mühendis olduğunuzda; sanayide, hizmet ve kamu sektöründe rekabet sistemlerinin oluşturulmasında, etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesinde önemli görevler üstleneceksiniz. Bölümde teknik ve yönetim bilgisiyle donatılmış olarak mezun olacak; gerek imalat gerekse hizmet ve kamu sektörlerinde çalışabileceksin.

Ayrıca; ürün geliştirme, ürün tasarım zinciri, proje yönetimi, deney tasarımı, bilgisayar bütünleşik tasarım ve imalat, verimlilik mühendisliği, toplam üretken bakım, kalite sistemleri, üretim planlama, insan kaynakları yönetimi, bilgi yönetimi, satış sonrası teknik destek, hizmet süreçleri yönetimi gibi alanlarda çalışma imkanın da var.