Günümüzde politikaların temel değişmezinin enerji olduğunu kabul etmek zorundayız. Enerjinin verimli kullanımı olmazsa sağlıklı bir gelişme de neredeyse imkansız.

Bu yüzden geleceği dizayn edecek kişiler enerji sistemleri mühendisleri olacak. İşte bu bağlamda biz, hem senin hem de senin aracılığınla bu ülkenin geleceğine katkı sunmak istiyoruz.

Enerjinin verimli kullanılması, maliyetinin düşürülmesi, çevreye zararlı olmadan üretilmesi, yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesi gibi hayati meseleler enerji sistemleri mühendisinin görevlerindendir.

Dikkat edersen, bütün bu konular uzmanlaşmayı gerektirir. Biz sana enerji sistemlerinin nasıl verimli kullanılabileceğinden, yeni enerji kaynaklarının nasıl geliştirileceğine kadar geniş bir çerçevede gerekli olan bu uzmanlığı sağlayacağız.

BAU Enerji Sistemleri taban puanları için tıkla

BAU Enerji Sistemleri dersleri için tıkla 

 

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ DERSLERİ

Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde yenilenebilir enerji, konvensiyonel enerji ve enerji yönetimi alanlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde aşağıdaki programlar yürütülüyor:

Enerji Sistemleri Mühendisliği Lisans Programı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Lisans Programı çerçevesinde ayrıca çift anadal programı ile aşağıdaki yandal programları yürütülüyor:

Konvensiyonel Enerji Yandal Programı

Enerji Yönetimi Yandal Programı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde yapılan araştırma çalışmaları aşağıdaki dallarda yoğunlaşmıştır:

Güneş Enerjisi

Rüzgar Enerjisi

Hidrojen Enerjisi

Biyokütle Enerjisi

Jeotermal Enerji

Diğer taraftan Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde enerji verimliliği, enerji arz güvenliği ve enerji modelleri alanlarında çalışmalar da yürütülmektedir.