Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü; güncel ve kanıta dayalı bir eğitim ile alanında yetkin  fizyoterapistler yetiştirmek vizyonu ile Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2013 yılında kuruldu.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON NEDİR?

Bir sağlık profesyoneli olan fizyoterapist, doğuştan veya sonradan oluşan hastalıkların, bozuklukların veya yaralanmaların fizyoterapi ve rehabilitasyonunu yapar. Kısaca sağlığın korunması ve geliştirilmesi kapsamında koruyucu fizyoterapi işlemlerini yerine getirmek üzere eğitim almış kişidir. Bu kapsamda fizyoterapist, tanısı hekim tarafından konulmuş olan hastaların çağdaş değerlendirme ve ölçüm yöntemlerini kullanarak gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını belirler. Bu doğrultuda hastanın fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar. Ve bizzat gerekli işlemleri yerine getirir.

Fizyoterapist tüm bu çalışmaları yaparken, aldığı eğitim ve öğretimin bir gereği olan, hastaların, ailelerinin, sağlıklı kişilerin ve bütün olarak toplumun ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurur. Koruyucu, düzeltici, geliştirici ve fiziksel yetersizliği en aza indirici çalışmalar yapar.

İşte bu bağlamda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak biz, bu eğitimi bütün detaylarını ve pratiğini sana vereceğiz. Eğitimini bitirdiğinde  BAU mezunu bir Fizyoterapist olmanın ayrıcalıklarından faydalanacaksın.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları için tıkla

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dersleri için tıkla

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON İŞ ALANLARI

Fizyoterapistlerin çalışma alanları her geçen gün daha da artmakta, bunların arasında özellikle,

Hastanelerde

Dahili branşlardan; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Romatoloji, Dahiliye

Cerrahi branşlardan; Ortopedi, Nöroşirurji, Kalp-Damar ve Göğüs Cerrahisi, Obstetri ve Üro-Jinekoloji, Genel Cerrahi, El Cerrahisi, Acil ve Yoğun Bakım Üniteleri

başta gelmektedir.

Ayrıca hastane dışındaki kurumlarda örneğin:

Rehabilitasyon Merkezleri, Dal Merkezleri, Halk Sağlığı Merkezleri, Zihinsel, görsel ve işitsel engellere yönelik rehabilitasyon merkezleri, Çocuk ve yaşlılar için kurulmuş bakım ve eğitim merkezleri, Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri, Spor, Fitness Merkezleri ve Spor Kulüpleri, Evde Bakım ve Rehabilitasyon, Okullar, Fabrikalar, Belediyeler ve bakanlıklarda uzman olarak çalışabilmekte, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili görevlerini yerine getirmekte.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS OLANAKLARI

Fizyoterapistler, klinik çalışmalarını yanı sıra, her meslekte olduğu gibi, mezuniyet sonrası çalışmalar yaparak,  Fizyoterapi-Rehabilitasyon alanında akademik olarak ilerleyebilirler.  Bu amaçla üniversitelerde açılan;

Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Nörolojik Rehabilitasyon, Pediatrik Rehabilitasyon, Spor Fizyoterapistliği, Ortez-Protez ve Biyomekani, Ergoterapi, Kayropraktik, Dil ve Konuşma Terapisi, Odyoloji

Temel Tıp Bilimler (Anatomi, Fizyoloji, Egzersiz Fizyolojisi) gibi Anabilim Dallarında  Yüksek Lisans (Tezli) ve Doktora  yaparak akademik eğitimlerine devam edebilirler.