Hemşirelik Programlarının amacı sağlık bilimleri ile ilgili temel bilgiler ve toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, tedavi ve rehabilitasyonunda kapsamlı hemşirelik bakımı verecek bilgi, beceri ve tutum sahibi hemşire yetiştirmektir.

Hemşirelik taban puanları için tıkla
Hemşirelik dersleri için tıkla

Bir hemşire olarak mezun olduğunda; sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlayabilecek ve genel hemşireliğin dayandığı bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip olacaksın.

Bizim amacımız seni; hemşirelik mesleğinin temel yapısı, ilkeleri, meslek etiği ve sağlığın temel ilkeleri hakkında yeterli bilgiye sahip olarak yetiştirmek.

İŞ OLANAKLARI

Mezun olduğunda tüm sağlık bakım merkezlerinde önemli görevler üstlenebileceksin. Ayrıca, diyabet hemşireliği, yoğun bakım hemşireliği, onkoloji hemşireliği, v.b. alanlarda uzmanlaşabilecek; lisansüstü eğitimlerine belirlenen ilgili anabilim dallarında devam edebileceksin.
Unutma, her geçen gün sayıları artan özelleşmiş hastanelerde uzman hemşirelere duyulan gereksinim çok fazladır.