İlk defa 2000 – 2001 öğretim yılında öğrenci almaya başlayan BAU Hukuk Fakültesi, kısa bir zaman içinde, Türkiye’deki hukuk fakülteleri içinde müstesna bir yer edinmiştir. BAU Hukuk Fakültesi, klasik hukuk eğitiminden ödün vermeden, dünyadaki teknik ve hukukî gelişmelere paralel olarak kendisini sürekli yenilemektedir.

Açılması zorunlu olan temel derslere ilâve olarak yapay zekâ hukuku, kadın hakları, fikrî haklar, deniz ticareti, milletlerarası tahkim, e-ticaret, sosyal medya ve internet hukuku, tüketici hukuku,üzerinde özel olarak durulan konulara örnek olarak verilebilir.

BAU Hukuk Fakültesi’nde gerek mezunların gerek öğrencilerin ilgisi çekebilecek güncel konularda laboratuvar çalışmaları, sempozyumlar, konferanslar, eğitim çalışmaları düzenlenmektedir. Bu kapsamda, 2020 – 2021 yılında icra edilen medenî hukuk laboratuvar çalışmaları, insan hakları yargısına bakış sempozyumu, anayasa mahkemesi bireysel başvuru eğitimi, şirketler hukuku sempozyumu örnek olarak sıralanabilir.

YURT DIŞI PROGRAMLARI

Sağlık şartlarının elverdiği yıllarda, yarıyıl tatillerinde, “Avrupa Uluslararası Kurumlar ve Mahkemeler” etkinliği kapsamında, bir sertifika programı olarak Strasburg’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Lahey’de Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesini ziyaret edilmektedir. Ayrıca, öğrenciler, ulusal ve uluslararası farazî dava yarışmalarına katılmaları hususunda teşvik edilmektedir. Öğrencilerin iştirak ettiği yarışmalara CESUP, Vis moot, ISTAC, BAU VaBB farazî dava yarışmaları örnek olarak belirtilebilir.

  • Avrupa Birliği Hukuk Eğitimi
  • Strasbourg Hukuk Programı
  • Unfolding Berlin
  • ABD Hukuk Programı, Washington D.C.
  • BAU Law Programme, Berlin
  • BAU Washington D.C. Yaz Okulu
  • MLA College – Sustainable Maritime Operations (İkinci Diploma Programı)

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA EN İYİ HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk eğitimi ve öğretimindeki standartları belirlemek amacıyla ölçme-değerlendirme çalışmalarına 2014 yılında başlayan Türkiye Barolar Birliği, bir hukuk fakültesinin hangi asgari standartları taşıması gerektiğine dair ölçütleri belirledi. Çalışmaya, YÖK Başkanlığı ile son şekli verildi. Akademik kadro, kütüphane olanakları, eğitim-öğretim faaliyetleri gibi kritlerlerin yer aldığı değerlendirme formuna verilen cevaplar doğrultusunda, 2017 Temmuz ayında en iyiler listesi hazırlandı.

Vakıf üniveersitesi hukuk fakülteleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1.sırada yer aldı. Devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin tümünün hukuk fakültelerinin değerlendirildiği listede ise 8.sıraya yerleşti.

BAU Hukuk Fakültesi taban puanları için tıkla.