İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI NEDİR?

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı; bir mekan veya çevreyi, kişisel istek ve ekonomik olanakları dikkate alarak, sanatsal ilkeler doğrultusunda düzenler ve oluşturur. İşte biz sana bütün bunları en iyi nasıl yapacağını öğreteceğiz. Ayrıca uygun kariyer fırsatları elde etmeni sağlayacak güvenli bir yola çıkmanı sağlayacağız. Bu nedenle BAU’da İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı okumak seni geleceğe güvenle hazırlar.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü lisans programı disipline özel konuları ve diğer disiplinlerle birlikteliği gözeten bir yaklaşımdadır. Mezunlarımızın güncel konu ve sorunlara duyarlı, okuyan, irdeleyen, farklı konulara ilgi duyan, kendi geliştiren, öz güvenli bireyler olarak yetiştirilmesi öncelikli hedefimizdir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Taban Puanları için tıkla

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı dersleri için tıkla

 

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI İŞ İMKANI

Biz; mesleğinde yaratıcı, yenilikçi, estetik ve özgün çözümler üretebilen; insan-çevre ilişkisini, kullanıcının sağlık ve güvenliğini ve evrensel tasarım ilkelerini benimseyen; yetkinliğini ve bilgilerini paylaşan iç mimarlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Günümüz ve geleceğin iç mimarlarının toplumun sosyal ve kültürel haklarına, kültürel mirasa ve doğaya saygılı bir tasarım anlayışına sahip olması bizim için çok önemli.

İçinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli konularından sürdürülebilirlik, kaynakların doğru kullanımı, iç mekanların yapı ve kent dokusuyla ilişkisini gözetmek. Bunlar da bizim vazgeçilmezlerimiz.

Ve elbette; mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında, gelişmeleri takip edebilen; mesleki etik, görev ve sorumluluklarının farkında olan bir mezun profili yetiştirmeyi önemsiyoruz.
İşte bu yüzden, mezun olduğunda kendine güveni olan bir iç mimar olarak iş imkanlarını karşılamanı istiyoruz.
Emin ol ki biz sana bu bilgiyi ve öz güveni fazlasıyla vereceğiz.

Eğitim kadromuz lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını iç mimarlık ve mimarlık bölümlerinde tamamlamış öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Bölümümüzün, mezun ve öğretim üyesi profili; eğitim programı; mesleki ve bilimsel çalışmalar; ve ulusal ve uluslararası etkinliklere dair birçok uygulaması ve hedefi bulunmakta.
Eğitim hayatı boyunca, yurtiçi/yurtdışı eğitim kurumları ve meslek kuruluşları ile paylaşımı arttırarak zengin bir eğitim ortamı oluşturmak; disiplinler arası çalışmayı desteklemek, bölümümüzün diğer önem verdiği hedeflerdendir.

 

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI İŞ İMKANI

İç mimar olarak mezun olduğunda büro, uygulama ve denetim aşamasında yapılarda, ya da atölyeler ve fabrikalarda çalışabilirsin.  Kendi ofisini açabilirsin. .