İnşaat Mühendisliği; malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, her türlü yapının; tasarım, plan, proje yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır.

İnşaat Mühendisleri her türlü bina baraj havaalanı, köprü, yol, su kemerleri liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel demiryolu, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının tasarım planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar.

Bizim amacımız, seni “Mühendisliğin anası” olarak anılan bu mesleğe yetkin ve donanımlı bir mühendis olarak hazırlamak.

İnşaat mühendisliği, askerî mühendislikten sonra gelen en eski temel mühendislik dalıdır. İngilizce kelime anlamı “civil engineering” ilk olarak 18.y.y. da askerî olmayan mühendislik çalışmalarını askerî mühendislikten ayırabilmek için kullanıldı. Ayrıca İnşaat mühendisliği, kurucu mühendislik alanlarının başında gelir ve geniş bir alanı kapsadığından çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duyulur.

Bu alanların başlıcalar; çevre mühendisliği, geoteknik kentsel mühendislik, kıyı mühendisliği, ölçme bilgisi yapı mühendisliği temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaştırma mühendisliği vb. konulardır.

İnşaat Mühendisliği taban puanları için tıkla

İnşaat Mühendisliği dersleri için tıkla

BAU İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ AMACI VE HEDEFİ

Programın amacı:

Dünyadaki ihtiyaçlara ve gelişmelere uygun olarak; inşaat mühendisliği sektöründe faaliyet göstermekte olan kamu ve özel sektör kuruluşlarında,

 • Proje mühendisi,
 • Arazi mühendisi,
 • Laboratuar Mühendisi,
 • Kontrol mühendisi,
 • Farklı seviyelerde yönetici ve yönetici yardımcısı,
 • Araştırmacı,
 • Akademisyen

olarak görev yapabilecek, diğer disiplinlerdeki elemanlarla takım çalışması yaparak çeşitli büyüklükteki projelerde görev alabilecek, sürekli eğitim felsefesi ile kendini geliştiren inşaat mühendisleri yetiştirmektir.

Program Hedefleri:

 • Temel mühendislik bilgilerini vermek, analiz ve sentez yapabilme kabiliyetini geliştirmek.
 • İnşaat mühendisliğinin gerektirdiği teknik altyapı araç ve donanımlarını kullanma becerisi kazandırmak.
 • iletişim yeteneklerini geliştirerek, öğrencileri takım çalışmasına teşvik etmek.
 • Öğrencilere mevcut bilgileri güncelleme, kendine güvenme ve kendini disipline etme becerisini kazandırmak.
 • Sosyal ve mesleki hayatta etik davranışın önemini öğretmek.
 • Öğrencilere liderlik özelliği kazandırmak.
 • Öğrencilere çevre bilinci ve sürdürülebilir kalkınma anlayışını kazandırmak.
 • Aktif deprem bölgesinde bulunan üniversitemizde depreme dayanıklı yapı tasarımı bilincini geliştirmek.
 • Birçok şehrin en önemli problemi olan ulaşım-trafik problemlerinin çözümüne altlık oluşturacak bilgiler vermek.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İŞ İMKANLARI

İnşaat mühendisleri için tipik bir kariyer yolu mevcut değildir. İnşaat mühendisi olmaya hak kazanmış birçok kişi iş hayatına başlangıçta, teorik ağırlıklı bilgilerle kendine daha az güvenle başlar. Pratiğini arttırıp, yetkinliklerini kanıtladıkça, daha yüksek sorumluluk düzeyi isteyen iş ve görevler için güven kazanır.

İnşaat mühendislik mesleğinin her bir dalı değişik kariyer yolları izlemeyi gerektirir. Bazı alan ve firmalarda giriş derecesindeki mühendisler üst düzey tasarım mühendislerinin “gözleri ve kulakları” olmak üzere inşaat izleme bölümünden işe başlarken, bazı alan ve firmalarda ise rutin analiz tasarım ve yorum konularında işe başlayabilirler. Deneyimli mühendisler ise genellikle kompleks analiz işleri, daha karmaşık tasarım projelerinin yönetimi, diğer mühendislerin yönetimi ya da özel danışmanlığı kapsayacak şekilde adlî mühendislik dallarındaki gibi daha karmaşık ve sorumluluk gerektiren iş ve görevlerde hizmet verirler.

Geçmişten bugüne hiçbir zaman ağırlığı kaybolmayan inşaat mühendisliğine olan talep azalmamakta, kalkınma hamlelerinin öne çıktığı dönemlerde artmakta ve mezun olan öğrenciler kolayca iş bulabilmekte.

Özetle, nüfus arttıkça, çevre ulaşım sorunları ve kentsel dönüşüm gerekliliği gibi hususlar, daha uzun yıllar inşaat mühendisliğinin geçerliliğini sürdürmesini sağlayacak.