100,000 kişilik bir ordu bir yerden bir yere nasıl götürülür? Ne yer ne içer, nasıl ısınır, nasıl korunur? İşte bu sorulara çözüm bulmuş olanlar savaş tarihine “galip” olarak geçtiler. Bulamayanlar ise tarihin tozlu raflarına kaldırıldı.

Kelimenin kökeni logic ve statics kelimelerinin bileşiminden oluşur. Yani “hesap yapma bilimi”…  Eğer sen de iyi hesap yapıp, kesin çözümler bulmayı önemsiyorsan Lojistik yönetimi tam aradığın bölüm olacaktır…

LOJİSTİK YÖNETİMİ NEDİR?

Yaşanan hızlı değişim ve küreselleşmenin etkisiyle günümüz işletmeleri daha rekabetçi bir iş ortamında bulunuyor. Hem yerel hem de uluslararası pazarlarda bir adım daha önde olabilmek için de mükemmel bir dağıtım ağına ihtiyaç duyuyor.

Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişim iş süreçlerini hızlandırdığı gibi müşterileri de değiştirdi. Artık pazar daha çok isteyen ve daha sabırsız müşteriler demek. Böylesi zor bir ortamda hayatta kalabilmek için Lojistik ve Lojistik Yönetimi gibi kavramlar giderek önem kazanıyor.

Lojistik, ham maddenin temininden üretim ortamına, nihai ürünün tamamlanmasından dağıtım kanalları ve müşteriye kadar, tedarik zinciri dâhilindeki tüm yönetim ve sevk faaliyetlerde önümüze çıkıyor.

LOJİSTİK YÖNETİMİ AMAÇLARI

BAU Lojistik Yönetimi bölümü de seni lojistik konusunda Türkiye’nin değişen ve gelişen koşullarına uygun, mezun olduğun andan itibaren sektörün her kolunda yer alabilecek kalifiye bir eleman olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

Lojistik Yönetimi Puan ve Kontenjanları için tıkla

LOJİSTİK YÖNETİMİ DERSLERİ

Sektörün ihtiyaçları yönünde hazırlanmış olan dersler, yabancı dil ve bilgisayar laboratuvarları ve modern sınıflar ile Ayrıca ders programında tüm taşıma türleri (karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve iç suyolu taşımacılığı) ile ilgili sektöre yönelik dersler bulunmakta.

BAU Lojistik Yönetimi dersleri için tıkla

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ İŞ OLANAKLARI

Bahçeşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi mezunu olduğunuzda, edinmiş olduğunuz bilgi ve donanım sayesinde aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlarda üst düzey yönetici konumuna kadar ulaşabilirsiniz:

 • Ulusal ve Uluslararası tüm Üretim, Hizmet ve Satış Şirketlerinin Satınalma, Tedarik, Dış Ticaret ve Lojistik Birimleri
 • 3PL ve 4PL olarak ifade edilen Lojistik Şirketleri
 • Kara, Hava, Deniz, Demiryolu ve Intermodal Taşımacılık Şirketleri
 • Freight Forwarders olarak adlandırılan Lojistik Organizatörleri
 • Sigorta, Finansman, Denetim ve Dış Ticaret Şirketlerinin Lojistik Birimleri
 • Üniversite ve Araştırma Kurumları gibi akademik birimlerin ilgili bölümleri,
 • Devlet Planlama Teşkilatı, Ulaştırma Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının uzman kadroları
 • Dış Ticaret ve Lojistik Danışmanlık gibi eğitim kuruluşları
 • İletişim ve Bilişim Teknolojileri Şirketlerinin Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama Birimleri
 • Gümrük Müşavirlikleri
 • Liman İşletmeleri
 • Sivil Toplum Örgütleri
 • Lojistik Köyler/Merkezleri
 • Serbest Bölgelerin ilgili birimleri