Genetik bilimi her geçen gün daha çok gelişiyor. Canlıların oluşumunu programlayan genetik şifrelerin çözülmesi bir çok kapıyı araladı. Çözülen şifrelerin tıp, biyoteknoloji, tarım gibi pek çok alanda iyileştirme amaçlı kullanılmasının yanı sıra yeni araştırma alanlarıyla daha bir çok gelişme yaşanıyor.

Genetik alanındaki gelişmeleri takiben, insan genom dizisinin karakterizasyonuyla başlayan süreç çok daha büyük bir devrimi başlatacak. Yaşam bilimleri alanında daha önce benzeri görülmemiş oranda bir veri birikimi akmaya başladı. Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle bu bilgi birikimi her geçen gün katlanarak artıyor.
Bu bilgilerin ışığında seni, geleceğin mesleğine çağırıyoruz.

Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları için tıkla

Moleküler Biyoloji ve Genetik dersleri için tıkla

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kapsamında mühendislik temelleri ve disiplini öğreteceğiz. Bunun üzerine genetik, işlemsel biyoloji, programlama, algoritma gibi zorunlu dersler ve de ileride senin uzmanlaşmak isteyeceğin alanları belirlemede katkıda bulunacak fonksiyonel ve karşılaştırmalı genomik, bitki genetiği, insan genetiği, veri madenciliği gibi özel alanlarda seçmeli dersler sunacağız.

Kısaca, konusunda temel bilgi, kavram ve kuramları öğrenmiş, araştırma yöntemlerine hakim, uygulamalı alanlarda temel becerileri kazanmış, bağımsız öğrenip kendisini geliştirebilen ve alanlarına uygun görevleri yapabilecek kişiler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Program dahilinde üniversitemizin ortak program anlaşması yapmış olduğu Amerikan üniversiteleri ile ileride Moleküler Biyoloji ve Genetik programına özel iş birliğine gidilebilecek. Üniversitemizin halen, Amerika Birleşik Devletleri, Uzak Doğu, Avrupa ve Asya’da bulunan birçok üniversite ile iş birliği anlaşmaları var. Video konferans sistemimizle Amerika’dan canlı bağlantılarla değişik etkinliklerin izlenmesi ve bu etkinliklere öğrencilerimizin katılma olanağı mümkün.

Araştırma destek programlarında birinci derecede önceliği olan bir alan olan Moleküler Biyoloji ve Genetik, hem dünyada hem de ülkemizde geleceği son derece parlak ve dünyada iş potansiyeli en fazla olan mesleklerden birisi. Bizde de mezunlara olan talep sayısı, çalışma olanakları ve önerilen iş kalitesi her geçen yıl giderek artmakta. Mezunlarımız ülkemizde, kamu ve özel sektörde (ilaç, biyomedikal, biyoteknoloji, tarım ve gıda sektörleri araştırma-geliştirme birimleri, çevre koruma, kalite kontrol birimleri gibi), araştırma enstitülerinde araştırıcı ya da yönetim kademelerinde, tıp sektöründe (hastanelerin araştırma laboratuvarları, tüp bebek üniteleri gibi) genetik uzmanı olarak görev yapabileceklerdir.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK YÜKSEK LİSANS

Mezunlarımız için diğer bir seçenek; akademik kariyer olup, bu doğrultuda lisansüstü eğitimlerini, gerek yurt dışı ve gerekse yurt içi üniversitelerde rahatlıkla sürdürebileceklerdir.