Psikoloji, insan davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin incelendiği bir bilim dalıdır. Bilimsel araştırmaya büyük önem verilen bu bilim dalında elde edilen bilgiler; insanı anlamak, günlük yaşantımızın çeşitli alanlarında karşılaştığımız insana dair olgular ve problemleri kavramak, yaşam kalitemizi artırmak ve karmaşık problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için kullanılır.

Psikolojinin çeşitli alt dallarında (Klinik Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji, Nöropsikoloji, Adli Psikoloji, Sağlık Psikolojisi, Endüstri-Örgüt Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Spor Psikolojisi ve Eğitim Psikolojisi gibi) uzmanlaşmak istiyor olabilirsin. Ancak bunun için önce temel psikoloji eğitimi alman gerekiyor.  Bu eğitim esnasında araştırma yöntemleri, istatistik gibi temel derslerin yanı sıra psikolojinin temel çalışma alanlarının tanıtıldığı zorunlu dersler ve çeşitli seçmeli dersler alacaksın.

Psikoloji taban puanları ve sıralaması için tıkla

Psikoloji dersleri için tıkla

LABORATUVARLAR

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, Beyin ve Biliş Araştırmaları Laboratuvarı ve Renk Araştırmaları Laboratuvarı ve ayrıca araştırmalarda ve derslerde kullanılmak üzere kapalı sistem aynalı gözlem-görüşme laboratuvarları bulunuyor. Psikoloji bölümü “Sosyal Psikoloji” alanında isteyen öğrencilere yandal program olanağı sağlamakta.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ AKADEMİSYENLERİ

Ayrıca üniversitemizde, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Klinik Psikoloji ve Bilişsel Nöropsikoloji Yüksek Lisans Programları da mevcut. Bölüm öğretim üyelerinin sahip olduğu uzmanlıklar psikolojinin bütün temel alt dallarını temsil etmektedirler. Bu doğrultuda öğretim üyelerimiz bilişsel psikoloji, nöropsikoloji, klinik psikoloji, sosyal psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi, gelişim psikolojisi ve sinirbilim alanlarında uzmanlaşmışlardır ve bu alanlarda araştırma faaliyetlerini sürdürmektedirler.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ BİTİRENLER NE İŞ YAPAR?

Psikolojiden mezun olduğunda, gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra psikolojik danışmanlık yapabilir ve terapi veren çeşitli özel ve kamuya ait kurum ve kuruluşlarda, hastaneler ve danışma merkezlerinde; çeşitli eğitim kurumlarında ve özel şirket birimlerinde; personel seçimi, yerleştirilmesi, değerlendirilmesi, eğitimi, personel ve kamu iletişimi gibi alanlarda çalışabilirsin.

Reklam, halkla ilişkiler, satış ve pazarlama, medya, pazar araştırmaları ve benzeri hizmet sektöründeki çeşitli alanlarda görev alabilirsin.

Kreşler, anaokulları, yuvalar ve okullar, nöroloji ve rehabilitasyon merkezleri, araştırma kurumları ve belirli bakanlıkların idari ve araştırma kadroları (örneğin, Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Bölümü, Adalet Bakanlığı, vb.) psikoloji mezunlarını çeşitli pozisyonlarda istihdam etmektedir.

Akademisyenlik yapmak istersen BAU’da yüksek lisans ve doktora imkanı mevcut.

AKREDİTASYON

YÖK tarafından yetkilendirilen Türk Psikologlar Derneği’nin “Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi” tarafından gerçekleştirilen inceleme sonucunda, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı 23.03.2017 tarihinden itibaren akredite edilmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi’nde çift ana dal ve yan dal, tüm öğrenciler için ücretsizdir.