Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler: uluslararası düzeyde devletleri, teşkilatları, şirketleri, kurumları ve bunların aralarındaki ilişkileri; küreselleşmeyle gelen yeni iletişim ağlarını; devletlerin dış politikalarını; demokratik süreçleri; siyasal partileri; seçim sistemlerini; devlet yapılarını; ulusal ve uluslararası güvenlik mekanizmalarını; ve toplumların bu süreçlerdeki etkileşimlerini inceler.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler taban puanları için tıkla

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler dersleri için tıkla

BİZ KİMİZ?

BAU Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü yurt dışından doktoralı ve yurt dışında uzun seneler seçkin üniversitelerde öğretim üyeliği yapmış güçlü kadrosu sana üst düzey eğitim ve kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

Bölümümüzü özel kılan, uzun yılların getirdiği deneyim, uzmanlık ve bilgi birikimidir. Uzmanlık alanlarımız: siyasi partilere, seçim sistemlerine ve seçmen davranışına yönelik niteliksel ve niceliksel araştırmaları; kamuoyu ve kamu yönetimiyle ilgili çalışmaları; uluslararası güvenlik; çatışma çözümlemeleri; uluslararası kurumlar ve onların meşruiyetini; Türk dış siyasetini; siyaset teorilerini; Türkiye siyasetini; toplumsal cinsiyet çalışmalarını; Avrupa Birliği politikalarını; Amerikan siyaseti; Orta Doğu siyaseti; uluslararası göç; sınır güvenliği gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor.  Ve bu geniş araştırma yelpazesi, elbette derslerimize de yansıyor.

Türkiye çapında ve uluslararası seviyede önemli projeler (Yılmaz Esmer – Dünya Değerler Araştırmaları, Gülnur Aybet – Suriye Krizi, TÜBİTAK, vs.) yürütülmekte. Bunun dışında güçlü bir uluslararası yayın geçmişine sahip bölümümüz; ayrıca, hükümetler, düşünce kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar tarafından politika danışmanlığı ve medya tarafından ise güncel konularda uzman görüşleri için sıkça çağrılıyor.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÖĞRENCİLERİ HANGİ DONANIMLARLA MEZUN OLURLAR?

Derslerimizi aldığında; siyaset teorisi, uluslararası ilişkiler teorileri, farklı hükümet sistemleri ve siyasal konseptler, liderlik, uluslararası anlaşmalar, dış politika inisiyatifleri, ittifaklar, çatışma ve barış süreçleri hakkında bilgi sahibi olacaksın. Belirli siyasal kuruluşları inceleyerek de işleyiş şemalarını öğreneceksin.

Derslerde, siyasal fenomenin karmaşıklığı ve çeşitliliği, geçmiş ve günümüzü kapsayacak şekilde ele alınır ve bu karmaşık ilişkileri anlaman, değerlendirmeleri ve eleştirel bir şekilde analiz edebilmen için gerekli araçlar sağlanır.

Yani sen, bütün bunları ezberleyerek değil, anlayarak ve sorgulayarak öğreneceksin…

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARASI İLİŞKİLERDE BAU FARKI

İstanbul’un güzide yerlerinden biri olan ve ulaşım açısından çok merkezi olan Beşiktaş Güney kampüsünde yer alan bölümümüz, çeşitli müfredat dışı faaliyetler ile güzel bir çalışma ortamı sunmakta. Yukarıda belirtilen uzmanlık alanlarında donanımlı bir kadro ile geniş kapsamlı bir eğitim veriyor. Bölüm etkinliklerinde öğrencilerimiz katılımcı ve destekleyici eleman olarak da üst düzey siyaset planlamacıları, gazeteciler ve sivil toplum örgütleri ile de iletişim ağları kurabilme şansları bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından farklı kültürler ve milletlerden oluşan öğrenci ortamı ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin yurtdışında bulunan çeşitli merkezlerinde öğrenim görme fırsatını sunan bölümümüz sana eşsiz bir deneyim kazandıracak.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler mezunları için lisans sonrası akademik imkanlar da bulunuyor. Çünkü Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü, lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans ve Ekonomi doktora programlarını da yürütmekte.