SOSYOLOJİ NEDİR?

Sosyoloji, insan toplumlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Eğer bu bilim dalına ilgi duyuyorsan; bilimsel, sistematik ve eleştirel bir yaklaşım içinde toplum içinde insanı ele alacaksın.

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Artık, küresel trendler insan odaklı çalışmalara hız veriyor. Dolayısıyla sosyoloji de yükselen bir bilim dalı olmaya başladı ve görünürlüğü her geçen gün artıyor. Günümüz sosyolojisinin disiplinler arası çalışmalara yöneldiğini göz önüne alan Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü; tarih, antropoloji ve siyaset bilimi ve edebiyat alanlarından gelen güçlü bir kadro ile bilimsel araştırmalara, eğitim öğretim faaliyetlerine ve uygulamalı projelere hız veriyor.

BAU Soyoloji Ders Programı İçin Tıkla

BAU Sosyoloji Taban Puanları için tıkla

BAU Sosyoloji sıralaması için tıkla

Sosyal medya, enerji, göç, gençlik, suç ve riskler, sosyal hareketler, sosyal cinsiyet, halk bilimi gibi konularda araştırmalar yürütüyoruz. Son derece hızlı bir sosyal değişim yaşayan dünyamız ve ülkemizde sosyolojik çalışmaların önemi gittikçe artmakta. Bu doğrultuda, sosyal bilimlerde ve özellikle sosyolojide sağlam ve güvenilir kuramsal bilgilerin yanı sıra metodolojik, felsefi, siyasi, ekonomik ve beşeri yaklaşımların özümsenmesi ve bütün bunları uygulama yeteneği kazanmış bireylerin yetiştirilmesine ihtiyaç var. İşte biz bu misyonu yükleniyoruz.

SOSYOLOJİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BAU Sosyoloji Bölümü’nün hedefi, ülkemize metodolojik ve düşünsel analiz yetenekleri gelişmiş, küresel ve yerel dinamiklere dair farkındalığı yüksek, küresel rekabete hazır ve çeşitli alanlarda araştırma yapabilecek yetkinlikte mezunlar kazandırmak. Programın ayrıcalığı ise klasik sosyoloji programlarında pek yer almayan disiplinler arası bir çerçevede sosyolojinin eğitim, psikoloji, antropoloji, uluslararası ilişkiler, felsefe ve tarihle kesiştiği noktaları öne çıkarıyor olmasıdır. Kısaca sen, sadece sosyoloji kitaplarıyla yetinmeyip uzman eğitim kadromuz sayesinde bu disiplini her yönüyle öğreneceksin.

Sosyoloji Bölümü’nün araştırma ve müfredat konuları arasında, toplumsal hareketler, göç araştırmaları, radikal siyasi akımlar, sosyal çatışma ve çözümleri ve de günün koşullarının yarattığı sosyal sorunlar yer almakta.

Sosyoloji bölümü  ayrıca “Kent Sosyolojisi”, “Suç Sosyolojisi”, “Toplumsal Cinsiyet ve Aile Sosyolojisi” alanların isteyen öğrencilere yan dal program olanağı sağlamakta. 

KARİYER OLANAKLARI

Mezun olduğunda sahip olduğun disiplinler arası bilgi donanımı ile kamuda ve özel sektörde geniş bir yelpazede iş olanağı bulabileceksin. Birçok mezunumuz gibi sen de  basın ve medya kuruluşlarında, araştırma şirketlerinde, düşünce kuruluşlarında, sanayi ve ticaret işletmelerinde, yerel yönetimlerde, şirketlerin araştırma-geliştirme, halkla ilişkiler ve insan kaynakları bölümlerinde ve çeşitli eğitim kuruluşlarında görev üstlenebileceksin.

Ayrıca, pedagojik formasyon eğitimi alırsan, ortaöğretim kurumlarında ve özellikle yabancı dilde eğitim yapan özel kolejler ve Anadolu Liseleri’nde “Felsefe Grubu Öğretmeni” olarak çalışma imzanın da var. .

SOSYOLOJİ YÜKSEK LİSANS

Sosyoloji alanında yüksek lisans yapmak istersen, BAU Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Sosyoloji Yüksek Lisans Programı da mevcut.