“Hem kendimi bildim bileli gazeteci olmak istediğim için hem yapmayı sevdiğim birçok şeyi içinde barındırdığı için Yeni Medya Bölümü’nü seçtim. Fotoğrafçılıktan haber yazmaya, bilgisayar programlarından araştırma yapmaya kadar pek çok alanda kendimi geliştirebileceğimi düşündüm.”

Böyle diyor bir öğrencimiz. Ve biz de tıpkı onun amaçladıklarını gerçekleştirdiğimiz gibi senin hedeflerine de cevap vereceğiz. Yeter ki yeni medyanın araçlarını bizimle keşfetmeye hazır ol…

YENİ MEDYA BÖLÜMÜ NEDİR? NE İŞ YAPAR?

Yeni medya araçları sayesinde haber toplama ve yazmada yaşanan devrim niteliğindeki değişimler yeni bir eğitim programını gerektirmekte. Bu kapsamda yeni bir müfredat hazırlamadaki motivasyonumuzu, yeni iletişim biçimlerinin ortaya çıkması ve buradaki değişikliklerin içerik üretimine yansımasından alıyoruz. Bölüm olarak amacımız, mezunlarımızı yeni medya dünyası için ihtiyaç duyulan donanımda, basılı yayıncılıktan internet gazeteciliğine ve sosyal medyanın tüm alanlarında istihdam edilebilecek şekilde hazırlamaktır.

Politika, toplum, sanat ve doğa bilimleri arasındaki geçişkenliğin artmasıyla birlikte, bu disiplinlere yönelik bakış açımız da değişti ve dönüştü. Hiç şüphesiz bu değişimin en önemli karar vericisi iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi.

1960’larda askeri teknoloji için geliştirilen internet, bugün tüm dünyayı kuşattı; tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve diğer iletişim araçları, sahip oldukları gelişmiş yazılım altyapısıyla değişen dünyanın temellerini atıyor.

Yeni medya taban puanları için tıklayınız

Yeni medya bölümü başarı sırası için tıklayınız

Yeni medya bölümü ders programı için tıklayınız

YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ

Sosyal medya aracılığıyla içerik üretme, paylaşma ve bilgi edinme alışkanlıklarımız tümüyle değişti; internet, içerik üretimine yeni bir biçim getirdi. Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya platformları, televizyon, gazete ve radyo gibi geleneksel medya kanallarına yeni haberler sağlıyor ve çoğu zaman haberin kaynağı oluyor. Yakınsama (convergence), medya içeriklerinin üretimi ve kullanımında önemli bir kavram halini aldı. İşte bu yüzden; haber üreticilerinin;  üretim, pazarlama ve eğitim gibi farklı uzmanlık alanlarında da yetkin olmaları gerekiyor.

YENİ MEDYA DERSLERİ

Üretim, pazarlama başta olmak üzere neredeyse tüm ekonomik aktivitelerin ve hatta dünyayı değiştiren temel adımların arkasında yeni medyanın gücü görülmekte. Bu dünya düzeninde Yeni Medya Bölümü’nün amacı, bugün tanık olduğumuz dönüşümün ve değişimlerin merkezinde yer alacak olan aktörlere yönelik öğretim yapılmaktadır.

YENİ MEDYA BÖLÜMÜ VE SEKTÖR İŞBİRLİĞİ

Yeni Medya Bölümü mezunları, ulusal ve uluslararası yeni medya platformlarında olduğu kadar basılı, sesli ve görüntülü yayıncılık alanlarında da istihdam edilme şansına sahiptir. BAU İleşitim öğrencileri tarafından hazırlanan Yeni Sayfa gazetesi ve bloğu ifyenisayfa.blogspot.com.tr sayesinde öğrenciler gazete ve blog hazırlama sürecini tecrübe ediyorlar.

Türkiye’de ilk kez sektör-üniversite işbirliğinin temellerini atan İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü, öğrencilerine okurken sektörle bağlantı kurma fırsatı sağlıyor. Ayrıca Digilapz Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi, öğrencilerin kendi medya projelerini geliştirmelerini teşvik ediyor.

İŞ OLANAKLARI

Gazeteci, editör, eleştirmen, basın ve medya danışmanlığı, sosyal medya uzmanı ve dijital girişimci olarak istihdam edilebilecek olan mezunlarımız, gazete, haber servisi, çevrimiçi haber ajansları, dijital ve sosyal medya ajansları, geleneksel ve dijital dergiler, TV ve radyo istasyonları, reklam ajansları, yayınevleri, film yapım ve dağıtım kuruluşlarında çalışabilirler.

YÜKSEK LİSANS OLANAKLARI

Yeni medya bölümü mezunları BAU Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki programlarda yüksek lisans yapma şansına sahiptir.