–  Sinemalarda patlamış mısır neden pahalıdır?

– İyi bir kullanılmış araba almak neden zordur?

– Vergi toplamanın en uygun yolu nedir?

– Neden bazı ülkeler zenginken diğerleri yoksuldur?

Bunlar ekonomistlerin sorduğu ve cevaplamaya çalıştığı soruların sadece birkaçı. Pek çok kişi ekonomi biliminin sadece döviz kurları, faiz oranları ve milli gelir gibi konularla ilgilendiğini düşünür. Evet, ekonomiyi anlamak için, döviz kurları, enflasyonun nedenleri, faiz oranlarının etkileri ve milli gelirin belirleyicileri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Ne var ki, ekonomi eğitimi bundan çok daha fazlasını içerir. İyi bir ekonomi eğitimi, dünyaya bakışını ve çevrendeki olayları algılama biçimini değiştirecektir.

EKONOMİ BÖLÜMÜ HAKKINDA?

Ekonomi bölümünde öğrendiğin kavram ve araçlar, ekonomilerin işleyişini, enflasyonu, faiz oranlarını vb. anlamanı sağlayacağı gibi, etrafındaki belki de şimdiye kadar hiç fark etmediğin iktisadi olguları açıklamana yardım eder. Bu bir sürpriz değildir, çünkü etrafındaki olay ve olguların pek çoğu bireylerin ellerindeki kısıtlı kaynakları belirli amaçlar için etkili bir biçimde kullanmaya çalışmasıyla ilgilidir. Daha açık bir şekilde ifade edersek ekonomi, insanların varlıklarını sürdürebilmek için gerçekleştirdikleri üretim, tüketim ve bölüşüm ilişkilerinin bütününü inceleyen bir sosyal bilim dalıdır.

Ekonomi bölümü puan ve kontenjanları için tıklayınız

Ekonomi bölümü taban puanları için tıklayınız

EKONOMİ BÖLÜMÜ OKUYUNCA NE OLUNUR?

İyi bir ekonomi eğitimi, bankalarda, kamu kuruluşlarında veya şirketlerde iyi pozisyonlarda çalışmanı sağlar. İstersen iktisadi olayları daha iyi anlamak amacıyla akademik kariyer yapabilirsin. İktisat politikalarının merkezinde yer alan iktisadi ve finansal kuruluşlarının pek çoğunun yönetim kademelerinde ekonomistler yer alır. Bir gün sen de onlardan biri olabilirsin…

EKONOMİ BÖLÜMÜ ZOR MU?

Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde, alanlarındaki yetkin üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almış akademik kadromuzun rehberliğinde dünya standartlarında bir ekonomi eğitimi alacaksın.

Alacağın dersler sana tutarlı bir analiz ve niceliksel araştırmalar için gerekli matematiksel ve istatistiksel becerileri kazandıracak. Finansal piyasalardaki hızlı değişimi, küreselleşen dünyamızı ve yaşanan ekonomik krizleri anlayabilmen için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri edineceksin. Ve bunları öğrenirken hiç zahmet çekmeyeceksin. Çünkü BAU’da ” ekonomi bölümü zor mu?” sorusuna yer yok.

EKONOMİ BÖLÜMÜ DERSLERİ

Bölümümüzde sunulan geniş zorunlu ve seçmeli ders yelpazesi seni iyi bir ekonomist olarak yetiştirirken ilgi alanlarına da odaklanmanı sağlayacak. Ekonomi senin için karmaşık bir problem değil, keyif alacağın bir yolculuk olacak…

Ekonomi bölümü dersleri için tıklayınız

STAJ OLANAKLARI

BAU’nun bir ayrıcalık olarak sunduğu COOP programı çerçevesinde ekonomi bölümü staj imkanı da sağlıyor. Öğrencilerimiz finansal kuruluşlarda çalışarak, piyasayı daha yakından tanıyor. Bu çerçevede, COOP program ortaklarımız da programa yön vermekte. COOP kapsamında, finans sektöründe aktif olarak görev yapan üst düzey yöneticiler de öğrencilerimize ders vererek onlara katkı sağlıyor.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA

Ekonomi bölümü mezunları için lisans sonrası akademik imkanlar da bulunuyor. Çünkü Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü, Ekonomi lisans eğitiminin yanı sıra Finansal Ekonomi yüksek lisans ve Ekonomi doktora programlarını da yürütüyor.