Üniversite sınavı sonrasında bölüm tercihi yapacak aday öğrencilerin detaylı bir araştrma yapması çok önemli. Bölümlerin son yıl paylaşılan başarı sıralamaları ve taban puanları hakkında bilgi almanız da bu araştırmanın önemli bir parçası. Sosyoloji bölümü tercih etmek isteyen öğrenciler sosyoloji bölümü taban puanlarını sıralıyoruz.

Sosyoloji, insan sosyal ilişkileri ve kurumlarının incelenmesidir. Sosyolojinin konusu, suçtan dine, aileden devlete, ırk ve sosyal sınıf ayrımlarından ortak bir kültürün ortak inançlarına ve sosyal istikrardan tüm toplumlardaki radikal değişime kadar çeşitlilik gösterir. Sosyolojinin amacı bu çeşitli çalışma konularının incelemelerini birleştirmek ve insan eyleminin ve bilincinin çevreleyen kültürel ve sosyal yapılar tarafından nasıl şekillendirildiğini anlamaktır.

BAU’da, sosyoloji bölümü programının hedefleri metodolojik ve düşünsel analiz yetenekleri gelişmiş, küresel ve yerel dinamiklere dair farkındalığı yüksek, küresel rekabete hazır ve çeşitli alanlarda araştırma yapabilecek yetkinlikte mezunların ülkeye kazandırılmasıdır.

Sosyoloji bölümünden mezun olunca çeşitli kariyer olanakları arasından seçim yapabilirsiniz. Sosyologlar hem kamuda hem özel sektörde iş bulabilir. Basın ve medya kuruluşlarında, araştırma şirketlerinde, düşünce kuruluşlarında, sanayi ve ticaret işletmelerinde, yerel yönetimlerde, şirketlerin araştırma-geliştirme, halkla ilişkiler ve insan kaynakları bölümlerinde ve çeşitli eğitim kuruluşlarında görev üstlenebilirler. Gerekli pedagojik formasyon eğitimi alındığı takdirde, ortaöğretim kurumlarında,  özel kolejler ve Anadolu Liseleri’nde “Felsefe Grubu Öğretmeni” olarak çalışabilir.

YÖK Atlas’ın tüm üniversitelerin sosyoloji bölümü taban puanlarını sıraladığı rehber için tıklayınız.

BAU sosyoloji bölümü taban puanları için tıklayınız. 

ApplyBAU NEDİR?

ApplyBAU, öğrencilerin sınav ölçekli başarı ve puanlarının yerine kişisel becerileri ve yetenekleri doğrultusunda bir üniversiteye yerleştirilmelerine önem veren Bahçeşehir Üniversitesi’nin bir öğrenci kabul programıdır.

Adaylar bir üniversiteye yerleştirilmeden önce hangi alanda ve bölümde eğitim almak istediğini belirtir. ApplyBAU’ya başvuruda bulunarak üniversiteden kabul talebinde bulunurlar. Kabul talebinde bulunurken kendilerinden, otobiyografileri, kişisel özelliklerini ifade eden belgeler, yetenekleri, proje ve fikir çalışmaları, sosyal sorumluluk çalışmaları istenir ve bu belgeler üzerinden değerlendirmeye alınırlar.

ApplyBAU programından kabul alan öğrenciler projeleri ya da hayalleri doğrultusunda yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75 ya da yüzde 100 oranında burs sağlar.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

İstanbul’daki üniversiteler içinde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir. Beşiktaş (Kuzey ve Güney), Göztepe, Galata ve Kemerburgaz’da kampüsleri vardır. Bahçeşehir Üniversitesi ÖSYM bursları %50 ve %100 olarak verilir. Bunun yanı sıra Türkiye’de ilk ve tek olarak Bahçeşehir Üniversitesi’nde uygulanan üniversite kabul yöntemi ApplyBAU ile öğrenciler sınava girmeden önce yetenekleri ya da hayalleriyle istedikleri bölüme yerleşebilirler. ApplyBAU ile öğrenciler yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75, yüzde 100 gibi oranlarda burs alabilirler.